Saturday, November 01, 2014 HOME | E-PAPER ARCHIVES |  TARIFF | PRATIBHA |CONTACT   > FONT HELPSelect Religion:        Select Caste: 


Religion: Hindu Caste: Brahmin
Telugu Brahmin 37 Yrs Bhardwaja BE Software Engineer Hyderabad MNC Contact: 9492355916/ 9573808398. (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/ MBBS (Osm)/ MS (Ortho)/ V.Smart/ 24/5'9"/ 25 Cr Cont. K.C.Reddy/ Road No.3, Banjara Hills, Hyd/ email- kcreddy43@gmail.com/ Ph. 9849321309. (A)
kcreddy43@gmail.com

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy (Rich Business) 25/5'9"/50 Cr MBA/ 28/5'8"/ 50 Cr, 25/5'10"/50 Cr 28/5'10" 50 Cr, 28/5'9"/50 Cr Cont. K.C.Reddy/ Banjara Hills, Hyd/ Ph. 9347807015. (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/ B.Tech(IIT)/ BITS/MBA (IIM), 27/5'11", 28/5'11", 26/6', 27/5'10"/30 Cr, 26/5'11", 30/5'11" 400K, 29/5'9"/, 30/6'/ Cont. K.C. Reddy, Banjarahills - Hyd - Ph. 9347807015. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma Converted Christian-USA-SWE, 31/ 5'8'' 1 Crore Property, Salary 100K, Looking for Suitabale Bride Contact: 8297073355 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy (Now in Hyd) BE, MS, USA, 27 5'8" 15 Crores Property, Handsome Avinash Reddy, Marriages Rd-3 Banjarahills Hyd/ 9848011818 www.avinashreddy.com (A)
www.avinashreddy.com

Religion: Hindu Caste: Bestha
Besta/ Gangaputra 30 Yrs, SWE-Infosys (Team Leader) Mysore, 10 Lac P/A. Seeks SWE Bride. Contact: 084968 39988. Eenadu Box No: 1233 C/o Eenadu, Hyderabad.

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 26 6' BE MS yahoo $ 150 USA, 27 5'8 BE ME (IIT) NTPC 15 La PA, 27 6' MBBS MD (General Medicine) DM (Gastrology), 9390999999 (A)

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 26 5'8 BE MS MNC $ 80 USA, 26 6'1" BE MBA MNC 15 La PA, 27 6' MBBS MD (Genaral Medicine), 9177124466 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 26 6'1 BE MS Oracle $ 90 USA, 24 5'10 BE MBA (IIBM) Own Business 2 Cr. PA, 27 5'7 MBBS MS (Ortho), 9966636222 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy (Now-Hyd) 40 Crores, 26, 5.11" BE, MS USA, Avinash Reddy Marriages, Rd-3 Banjara Hills, Hyd. 9848011818. www.avinashreddy.com (A)
www.avinashreddy.com

Religion: Hindu Caste: Gangaputra
Gangaputra 29/5'8" Fair B.Tech/MS USA, SWE H1 Visa Well Settled Family Seeks B.Tech/SWE Fair Bride (CNB) Ph: 9000498396 (A)

Religion: Hindu Caste: 6000N Brahmin
6N Brahmin 35 5'8" Aswani 1st Padam Haritasa Govt. Job 45K P/M Hyd seeks Fair Graduates. Ph: 040-23517059/ 9866527059 (A)

Religion: None Caste: None
Pvt Empl Age 48 Earg 30,000/- PM Caste No Bar Pref Beauty Lady 45 Yr Employee Cont: 9010089867, 09582147355. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 27 6' BE MS SWE US $ 150 30 Cr, 29 6' BE MBA SWE MNC 1 Lak PM 50 Cr, 29 6' MBBS MD DM Cardiology 10 Cr, 9391999999 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 26 6' BE MS SWE Oracle $ 103, 29 5'9'' BE MS SWE Accenture 70K, 29 6' MBBS MS General Surgery, 9966636222 (A)

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 28 5'8'' BE MS SWE $ 80 50 Cr, 27 5'10'' BE MBA 2 Laks PM 10 Cr, 29 6' BE SWE TCS 85K, 28 6' BDS MDS 50K, 9347388381 (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
¹-«Õt 33®¾¢II 5Ñ5ÑÑ -§ŒÕ¢-˜ãÂú -Æ®Ïå®d¢-šü -“¤ñåX¶®¾ªý å£jÇ-“ŸÄ-¦Ç-Ÿþ -¯ç-©Â¹× -°-ÅŒ¢ 20 -„ä-©Õ, 2 Âî-{Õx -‚®Ïh -«ª½Õ-ÊÂ¹× -…-Ÿîu-T-E -ƪá-Ê -¹-«Õt -«-Ÿµ¿Õ-«Û ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. å®-©ü: 99490 90604. (-§ŒÕ¢)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 33 Yrs MBA 40,000/- PM seeks same Caste Bride should be Beautiful Compatiability is Important Ph: 9574631651 (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma M.S (USA)/ 6'2"/ 29Y/ Fair/ 7 Crores/ 100K. USA Job Seek Bride from Same Caste. No Brokers. Ph: 9492430718. 040-27175538 (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma: Govt Job BTech 28Y 5'10" Fair 7Lac P/A seeks Govt/ SWE Bride with BTech/ PG 9550106423 gshiva@live.com No Brokers (A)
gshiva@live.com

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma (Chowdary) Telugu 37/ 5'11'' Asst. Manager in MNC Working in Mumbai Settled in Nagpur Looking for Suitable Bride Contact M:7758038297 Email: yashwantsubashrao@gmail.com (A)
yashwantsubashrao@gmail.com

Religion: Hindu Caste: Brahmin
Brahmin V/V/39/6'/ Fair Haritasa SWE at Delhi with 2 kids widower wants late mrg/ widow/ div without Clrn. of same caste subsect no bar ph: 9494125902 (T)

Religion: Hindu Caste: Munnuru Kapu
«á--ÊÖoª½Õ ÂÃX¾Û 34/5Ñ8ÑÑ -‡¢®Ï-‡ -«ª½Õ-œËÂË ®¾¢II-EÂË 5-©Â¹~-©Õ, -§ŒÕ¢-§ŒÕ-¯þ®Ï ¹¢II-©ð -èÇ-¦ü -Í䮾Õh-Êo -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -Åç-©¢’Ã-º -Æ-«Ötªá ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -(-šË)
kranthi_kumaran@yahoo.com

Religion: Hindu Caste: Brahmin
-“¦Ç£¾Çt-º -„çj-‘Ç-Ê®¾ 36/5Ñ6ÑÑ (-‡¢-œË) -Åç-©ÕX¾Û 30é -«ª½Õ-EÂË -œÄ¹dªý -«-Ÿµ¿Õ-«Û ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -‡®ý-‡-¯þ-G ®¾¢--“X¾: -¤¶ò-¯þ: 9393083625 -¯î -“¦ð¹ªýq. (-‡)

Religion: Hindu Caste: Brahmin
Brahmin Bharadwaja 38 Yrs, B.E., Software Engineer Hyderabad. Sect No-Bar, Contact: 9492355916, 8978544776 (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 26/6'2" Fair MD(Int'l Med) USA, 15 Crs H 27/5'10" DM(Gastro) 40Crs H 26/5'11" MD(Rad) having Own Medical College Cont: 09177950666 (A)

Religion: Hindu Caste: Vysya
-„çj-¬Áu: -G.-˜ãÂú. -G->-¯ç®ý. 15 -©Â¹~-©Õ ®¾¢II-EÂË. 3 Âî-{x -‚®Ïh. 33®¾¢II-©Õ 5Ñ10ÑÑ -«ª½Õ-EÂË -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê ²Ä¢-“X¾-ŸÄ-§ŒÕ -«-Ÿµ¿Õ-«Û ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. 9705401100. (-‡)

Religion: Hindu Caste: Kapu
ÂÃX¾Û/ -“œçj-«ªýq/ 34®¾¢II-©Õ/5Ñ8ÑÑ/ XÏ.->./- ‡¢-‡-¯þ®Ï -…-Ÿîu’¹¢. -„ç-©ü-å®-šË-©üf -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -«ª½Õ-EÂË -ÅŒ-T-Ê -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê --«-Ÿµ¿Õ-«Û ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. (-¯î -“¦ð¹ªýq). -¤¶ò-¯þ: 9701001376. (-‡)

Religion: Hindu Caste: Vysya
Vysya 40/5'7'' SWE USA Widower 2 Kids seeks Late/ 2nd No Kids No Demand Same/ Any F.C. Arriving next Week. & 9948732806 (A)

Religion: Hindu Caste: Yadava
Yadav 32 5'3" M.Pharm Asst. Professor suitable M.Tech/ MCA/ MBA/ B.Tech below 35. Ph: 9290472641. psrinivasulu31@gmail.com (A)
psrinivasulu31@gmail.com

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 29 5'8" B.Tech. M.Sc. SWE 5L PA Fair Well Settled Seeks Suitable Fair Bride eMail: rao.thota56@gmail.com (A)
rao.thota56@gmail.com

Religion: Hindu Caste: Brahmin
-“¦Ç£¾Çt-º 37/5Ñ9ÑÑ å£jÇ-Ÿ¿ªÃ-¦Ç-Ÿþ-©ð -G-->-¯ç®ý-©ð ®Ïnª½X¾-œË-Ê -«ª½Õ-œËÂË -ÍŒ-Ÿ¿Õ-«Û, ®¾¢²Äˆª½-«á -…-Êo -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -«-Ÿµ¿Õ-«Û ÂÃ--«-©ã-ÊÕ. ®¾¢II 9391139494/ 9441583370 (-‡)

Religion: Hindu Caste: Kamma
39/5'7 B.Sc Own Business 6 La.PA Kamma 1st Marriage Good Looking Boy Seeks any Kamma 1st and 2nd Marriage Girl. Ph: 9704735353 (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 26 6" BE MS SWE BACOM $ 100, 27 5.11" BE MS SWE Google % 95, 26 6" MS SWE Microsoft $ 100K, 9966636222

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 27 6' BE ME MS SWE Quaalcom 1Lak PM, 28 5'10" BE me SWE TCS 75K, 28 5'10" ME SWE Samsung 90K, 9390999999

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 27 6" MBBS MS DM (Gastroenterology), 27 5'9" MBBS MS General Surgeon, 28 5'9" MBBS MD US, 26 6" BDS DDS US, 9848535378

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 27 6" BE MS SWE Oracle $ 103, 27 5'8" BE MS SWE Naveltech $ 100, 29 5'11" BE MS SWE $ 100K, 9848535375

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 27 5'10" BE ME SWE MNC 75K, 26 5'10" BE ME SWE GE 60K, 28 5'9" BE ME SWE Polaris 60K, 28 5'9" BE MS 75K, 9177121213.

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 27 5'8" MBBS MD (General Medicine), 29 5'9" MBBS MD (Pediatrics), 29 '6" MBBS MS General Surgeon, 29 5'8" DNB, 7702525444.

Religion: Hindu Caste: Kapu
KAPU 29 5'9" BE MS SWE Pearson $ 100, 26 5'11" BE MS SWE $ 100, 27 5'8" BE MS SWE $ 90, 28 '6'' BE MS Infotech $ 90, 7674868080.

Religion: Hindu Caste: Kapu
KAPU 26 5'9'' BE MBA SWE ICICI 1.20 Lak PM, 26 5'10" BE MBA SWE MNC 90 K, 29 5'10" BE ME SWE MNC 70 K, 29 5'9" MBA 90 K, 9848031931

Religion: Hindu Caste: Kapu
KAPU 28 5'10" MBBS MD (Anesthesia), 28 5'10" MBBS MS (opthamology), 30 5'9'' MBBS MS (General Surgeon), 28 '6'' BDS MDS, 9347388381.

Religion: Hindu Caste: Gowda
Gowda 28 5'10'' BE MS SWE US $ 100, 27 '6'' BE ME SWE Microsoft 85 K, 26 5'10'' BE SWE TCS 65 K, 27 6' MBBS MS (GS), 9948297222

Religion: Hindu Caste: Padmasaali
Padmasali 27 6' BE MS SWE MNC $ 120, 29 5'8'' BE ME SWE Qualcomm 1.25 Lak PM, 29 5'11'' MBBS MD (General Medicine), 9346009348.

Religion: None Caste: None
Intercaste 25, 5'11" BE MS SWE US $ 105, 27 5'10" BE MBA SWE HP 1Lak PM, 28 5'8" MBBS MD DM NEUROLOGY, 27 6' MBBS MS, 7680896060.
 
 
 
 
 
Copyright © 2014 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Mail :Marketing@eenadu.net