Wednesday, July 23, 2014 HOME | E-PAPER ARCHIVES |  TARIFF | PRATIBHA |CONTACT   > FONT HELPSelect Religion:        Select Caste: 


Religion: Hindu Caste: Brahmin
Telugu Brahmin 37 Yrs Bhardwaja BE Software Engineer Hyderabad MNC Contact: 9492355916/ 9573808398. (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/ MBBS (Osm)/ MS (Ortho)/ V.Smart/ 24/5'9"/ 25 Cr Cont. K.C.Reddy/ Road No.3, Banjara Hills, Hyd/ email- kcreddy43@gmail.com/ Ph. 9849321309. (A)
kcreddy43@gmail.com

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy (Rich Business) 25/5'9"/50 Cr MBA/ 28/5'8"/ 50 Cr, 25/5'10"/50 Cr 28/5'10" 50 Cr, 28/5'9"/50 Cr Cont. K.C.Reddy/ Banjara Hills, Hyd/ Ph. 9347807015. (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/ B.Tech(IIT)/ BITS/MBA (IIM), 27/5'11", 28/5'11", 26/6', 27/5'10"/30 Cr, 26/5'11", 30/5'11" 400K, 29/5'9"/, 30/6'/ Cont. K.C. Reddy, Banjarahills - Hyd - Ph. 9347807015. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma Converted Christian-USA-SWE, 31/ 5'8'' 1 Crore Property, Salary 100K, Looking for Suitabale Bride Contact: 8297073355 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy (Now in Hyd) BE, MS, USA, 27 5'8" 15 Crores Property, Handsome Avinash Reddy, Marriages Rd-3 Banjarahills Hyd/ 9848011818 www.avinashreddy.com (A)
www.avinashreddy.com

Religion: Hindu Caste: Bestha
Besta/ Gangaputra 30 Yrs, SWE-Infosys (Team Leader) Mysore, 10 Lac P/A. Seeks SWE Bride. Contact: 084968 39988. Eenadu Box No: 1233 C/o Eenadu, Hyderabad.

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 26 6' BE MS yahoo $ 150 USA, 27 5'8 BE ME (IIT) NTPC 15 La PA, 27 6' MBBS MD (General Medicine) DM (Gastrology), 9390999999 (A)

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 26 5'8 BE MS MNC $ 80 USA, 26 6'1" BE MBA MNC 15 La PA, 27 6' MBBS MD (Genaral Medicine), 9177124466 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 26 6'1 BE MS Oracle $ 90 USA, 24 5'10 BE MBA (IIBM) Own Business 2 Cr. PA, 27 5'7 MBBS MS (Ortho), 9966636222 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy (Now-Hyd) 40 Crores, 26, 5.11" BE, MS USA, Avinash Reddy Marriages, Rd-3 Banjara Hills, Hyd. 9848011818. www.avinashreddy.com (A)
www.avinashreddy.com

Religion: Hindu Caste: Gangaputra
Gangaputra 29/5'8" Fair B.Tech/MS USA, SWE H1 Visa Well Settled Family Seeks B.Tech/SWE Fair Bride (CNB) Ph: 9000498396 (A)

Religion: Hindu Caste: 6000N Brahmin
6N Brahmin 35 5'8" Aswani 1st Padam Haritasa Govt. Job 45K P/M Hyd seeks Fair Graduates. Ph: 040-23517059/ 9866527059 (A)

Religion: None Caste: None
Pvt Empl Age 48 Earg 30,000/- PM Caste No Bar Pref Beauty Lady 45 Yr Employee Cont: 9010089867, 09582147355. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 27 6' BE MS SWE US $ 150 30 Cr, 29 6' BE MBA SWE MNC 1 Lak PM 50 Cr, 29 6' MBBS MD DM Cardiology 10 Cr, 9391999999 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 26 6' BE MS SWE Oracle $ 103, 29 5'9'' BE MS SWE Accenture 70K, 29 6' MBBS MS General Surgery, 9966636222 (A)

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 28 5'8'' BE MS SWE $ 80 50 Cr, 27 5'10'' BE MBA 2 Laks PM 10 Cr, 29 6' BE SWE TCS 85K, 28 6' BDS MDS 50K, 9347388381 (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
¹-«Õt 33®¾¢II 5Ñ5ÑÑ -§ŒÕ¢-˜ãÂú -Æ®Ïå®d¢-šü -“¤ñåX¶®¾ªý å£jÇ-“ŸÄ-¦Ç-Ÿþ -¯ç-©Â¹× -°-ÅŒ¢ 20 -„ä-©Õ, 2 Âî-{Õx -‚®Ïh -«ª½Õ-ÊÂ¹× -…-Ÿîu-T-E -ƪá-Ê -¹-«Õt -«-Ÿµ¿Õ-«Û ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. å®-©ü: 99490 90604. (-§ŒÕ¢)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 33 Yrs MBA 40,000/- PM seeks same Caste Bride should be Beautiful Compatiability is Important Ph: 9574631651 (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma M.S (USA)/ 6'2"/ 29Y/ Fair/ 7 Crores/ 100K. USA Job Seek Bride from Same Caste. No Brokers. Ph: 9492430718. 040-27175538 (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma: Govt Job BTech 28Y 5'10" Fair 7Lac P/A seeks Govt/ SWE Bride with BTech/ PG 9550106423 gshiva@live.com No Brokers (A)
gshiva@live.com

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma (Chowdary) Telugu 37/ 5'11'' Asst. Manager in MNC Working in Mumbai Settled in Nagpur Looking for Suitable Bride Contact M:7758038297 Email: yashwantsubashrao@gmail.com (A)
yashwantsubashrao@gmail.com

Religion: Hindu Caste: Brahmin
Brahmin V/V/39/6'/ Fair Haritasa SWE at Delhi with 2 kids widower wants late mrg/ widow/ div without Clrn. of same caste subsect no bar ph: 9494125902 (T)

Religion: Hindu Caste: Munnuru Kapu
«á--ÊÖoª½Õ ÂÃX¾Û 34/5Ñ8ÑÑ -‡¢®Ï-‡ -«ª½Õ-œËÂË ®¾¢II-EÂË 5-©Â¹~-©Õ, -§ŒÕ¢-§ŒÕ-¯þ®Ï ¹¢II-©ð -èÇ-¦ü -Í䮾Õh-Êo -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -Åç-©¢’Ã-º -Æ-«Ötªá ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -(-šË)
kranthi_kumaran@yahoo.com

Religion: Hindu Caste: Brahmin
35/6'2" Fair Brahmin 6000N, PG SWE MNC 1L PM Invites Tall Fair Edu Bride. Subsect Bar, 7893546001/ 09425794667 (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 25 5'10" BE MS SWE US $ 105 40 Cr, 27 5'9" BE MS SWE Cap Gemini 1 Lak PM, 26 5'10" MBBS MS (Ortho), 27 5'10" MDS, 7675818080. (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 26 6' BE MS SWE Oracle US $ 100, 26 5'11" BE MBA SWE Infosys 75K, 26 6' BE SWE 50K, 26 5'9" MBBS MD, 9502888000 (A)

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 26 5'11" BE MS SWE US $ 125, 27 6' BE MBA SWE MNC 1.50 Lak PM, 26 5'9" BE MBA SWE 1.25 Lak PM, 26 5'10" MBBS MS, 9347388381 (A)

Religion: Hindu Caste: Gowda
Gowda 28 5'10" BE MS SWE US $ 100, 27 6' BE ME SWE 90K, 29 5'7" BE MBA 70K, 26 6' BE ME 85K, 29 5'10" MBBS MD (GM). Ph: 9948297222 (A)

Religion: None Caste: None
Intercaste 24 5'10" BE MS SWE US $ 105, 28 5'10" BE SWE Capitalone 92K, 28 5'8" BE ME SWE 50K, 26 6' BE CSE 50K. Ph: 9177121213. (A)

Religion: Hindu Caste: Mala
Mala 26 5'11" BE MS SWE US $ 80, 27 5'9" BE MBA SWE Axiscapital 2 Laks PM, 26 5'8" BE MBA SWE 1.25 Lak PM, 29 6' MBBS MD 9346009348. (A)

Religion: Hindu Caste: Kapu
ÂÃX¾Û 44®¾¢II 5ÑÐ10ÑÑ -“X¾-¦µ¼Õ-ÅŒy -…--Ÿîu’¹¢ -°-: 35 -„ä-©Õ, 1 Âî-šË -‚®Ïh. 骢-œ¿-« åX-Rx -«ª½Õ-ÊÂ¹× -ÅŒ--T-Ê -‡-ÅŒÕh -ƒ¢-{ªý/-œË-“U 30 ®¾¢II-©ðX¾Û- åX-RxÂÃ-E -«-Ÿµ¿Õ-«Û (æX-Ÿ¿-„Ãéªj-¯Ã) ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -¤¶ò-¯þ: 9618470450 (-‡)

Religion: Hindu Caste: Balija
-¦-L-• -N-œî-«ªý 50/5Ñ7ÑÑ -G->-¯ç®ý å£jÇ-Ÿ¿ªÃ-¦Ç-Ÿþ. XÏ-©x-©Õ-©ä-E -N-œË’à -…¢-œä- -«ª½Õ-EÂË -N-œí/- œçj-«-Kq/ -©ä-šü XÏ-©x-©Õ-©ä-E -«-Ÿµ¿Õ-«Û ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. ¹×-© X¾---šËd¢X¾Û-©ä-Ÿ¿Õ. -¤¶ò-¯þ: 9701946592 -¯î -“¦ð¹ªýq (-‡)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 24 5'11'' BE MS MNC $130 USA, 27 6' BE MBA Business 24La PA, 27 5'9'' BE MBA Capgemini 12La PA, 25 6'2'' MBBS MD(G.M.), 9390999999. (A)

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 27 5'7'' BE MS MNC $120 USA, 27 5'9'' BE MBA Infosys 15La PA, 26 5'10'' BE MBA MNC 10La PA, 26 5'10'' MBBS MS(Ortho), 9848031931. (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 27 5'8'' BE MS MNC $150 USA, 25 5'10'' BE MBA ICICI 10La PA, 26 5'10'' BE ME GE 9La PA, 28 5'7'' MBBS MS(Ortho), 9848535378. (A)

Religion: Hindu Caste: Gowda
Gowda 26 5'11'' BE MS MNC $120 USA, 26 6' BE ME MNC 10La PA, 26 5'10'' BE TCS 8La PA, 29 5'10'' MBBS MD(General Medicine), 9948297222. (A)

Religion: Hindu Caste: Padmasaali
Padmasali 27 6' BE MS MNC $125 USA, 26 5'10'' BE ME Infosys 10La PA, 27 5'9'' BE MS Oracle 8La PA, 29 5'11'' MBBS MD (G.M.), 9346009348. (A)

Religion: None Caste: None
Caste No Bar 26 5'9'' BE MS MNC $115 USA, 27 5'10'' BE MS MNC 18La PA, 25 6' BE MBA CSS 6La PA, 28 6'1'' MBBS MS(Ortho), 9848566733. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
¹---«Õt 32®¾¢II, -‡-ÅŒÕh 5Ñ11ÑÑ -‡¢-G-‡ -Íä®Ï ªÃ-†¾Z -“X¾-¦µ¼Õ-ÅŒy -…--Ÿîu’¹¢ -Í䮾Õh-Êo -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -«-ª½Õ-œËÂË -ÅŒ-T-Ê --œË-“U -©ä-ŸÄ XÏ.->. -ÍŒ-C--N-Ê -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -«-Ÿµ¿Õ-«Û ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -¤¶ò-¯þ: 8790435448 (-‡)

Religion: Hindu Caste: Kamma
¹-«Õt, -¯ç-©Â¹× -°-ÅŒ¢ 2 -©Â¹~-©Õ, 60 -©Â¹~-© -‚®Ïh, 5Ñ8ÑÑ -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê ²ÄX¶ýd-„äªý -ƒ¢->-Fªý ¹-{o¢ -“X¾®¾ÂËh-©ä-Ÿ¿Õ. -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -«-Ÿµ¿Õ-«Û ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -¤¶ò-¯þ: 9154184201. (-‡)
mvr654@gmail.com

Religion: Hindu Caste: Gowda
’õ-œ¿/31/’¹-«ª½o-„çÕ¢-šü -èÇ-¦ü, -‡-©ÂËZ¹-©ü -œË-¤Äªýd-„çÕ¢-šü -èã-‡-Š/-¯ç-©Â¹× -°-ÅŒ¢: 42 -„ä-©Õ, --¬Ç-Kª½Â¹ -„çj¹-©u¢ ’¹-© -«ª½Õ-œËÂË 28 ®¾¢II-©-©ðX¾Û -ƒ¢-{ªý/-œË-“U -ÍŒ-C-N-Ê --«-Ÿµ¿Õ-«Û ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. ®¾¢-“X¾: 88019 26316, ªÃ-•-«Õ¢-“œË. (->)
 
 
 
 
 
Copyright © 2014 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Mail :Marketing@eenadu.net