Thursday, October 23, 2014 HOME | E-PAPER ARCHIVES |  TARIFF | PRATIBHA |CONTACT   > FONT HELPSelect Religion:        Select Caste: 


Religion: Hindu Caste: Brahmin
Telugu Brahmin 37 Yrs Bhardwaja BE Software Engineer Hyderabad MNC Contact: 9492355916/ 9573808398. (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/ MBBS (Osm)/ MS (Ortho)/ V.Smart/ 24/5'9"/ 25 Cr Cont. K.C.Reddy/ Road No.3, Banjara Hills, Hyd/ email- kcreddy43@gmail.com/ Ph. 9849321309. (A)
kcreddy43@gmail.com

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy (Rich Business) 25/5'9"/50 Cr MBA/ 28/5'8"/ 50 Cr, 25/5'10"/50 Cr 28/5'10" 50 Cr, 28/5'9"/50 Cr Cont. K.C.Reddy/ Banjara Hills, Hyd/ Ph. 9347807015. (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/ B.Tech(IIT)/ BITS/MBA (IIM), 27/5'11", 28/5'11", 26/6', 27/5'10"/30 Cr, 26/5'11", 30/5'11" 400K, 29/5'9"/, 30/6'/ Cont. K.C. Reddy, Banjarahills - Hyd - Ph. 9347807015. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma Converted Christian-USA-SWE, 31/ 5'8'' 1 Crore Property, Salary 100K, Looking for Suitabale Bride Contact: 8297073355 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy (Now in Hyd) BE, MS, USA, 27 5'8" 15 Crores Property, Handsome Avinash Reddy, Marriages Rd-3 Banjarahills Hyd/ 9848011818 www.avinashreddy.com (A)
www.avinashreddy.com

Religion: Hindu Caste: Bestha
Besta/ Gangaputra 30 Yrs, SWE-Infosys (Team Leader) Mysore, 10 Lac P/A. Seeks SWE Bride. Contact: 084968 39988. Eenadu Box No: 1233 C/o Eenadu, Hyderabad.

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 26 6' BE MS yahoo $ 150 USA, 27 5'8 BE ME (IIT) NTPC 15 La PA, 27 6' MBBS MD (General Medicine) DM (Gastrology), 9390999999 (A)

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 26 5'8 BE MS MNC $ 80 USA, 26 6'1" BE MBA MNC 15 La PA, 27 6' MBBS MD (Genaral Medicine), 9177124466 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 26 6'1 BE MS Oracle $ 90 USA, 24 5'10 BE MBA (IIBM) Own Business 2 Cr. PA, 27 5'7 MBBS MS (Ortho), 9966636222 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy (Now-Hyd) 40 Crores, 26, 5.11" BE, MS USA, Avinash Reddy Marriages, Rd-3 Banjara Hills, Hyd. 9848011818. www.avinashreddy.com (A)
www.avinashreddy.com

Religion: Hindu Caste: Gangaputra
Gangaputra 29/5'8" Fair B.Tech/MS USA, SWE H1 Visa Well Settled Family Seeks B.Tech/SWE Fair Bride (CNB) Ph: 9000498396 (A)

Religion: Hindu Caste: 6000N Brahmin
6N Brahmin 35 5'8" Aswani 1st Padam Haritasa Govt. Job 45K P/M Hyd seeks Fair Graduates. Ph: 040-23517059/ 9866527059 (A)

Religion: None Caste: None
Pvt Empl Age 48 Earg 30,000/- PM Caste No Bar Pref Beauty Lady 45 Yr Employee Cont: 9010089867, 09582147355. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 27 6' BE MS SWE US $ 150 30 Cr, 29 6' BE MBA SWE MNC 1 Lak PM 50 Cr, 29 6' MBBS MD DM Cardiology 10 Cr, 9391999999 (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 26 6' BE MS SWE Oracle $ 103, 29 5'9'' BE MS SWE Accenture 70K, 29 6' MBBS MS General Surgery, 9966636222 (A)

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 28 5'8'' BE MS SWE $ 80 50 Cr, 27 5'10'' BE MBA 2 Laks PM 10 Cr, 29 6' BE SWE TCS 85K, 28 6' BDS MDS 50K, 9347388381 (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
¹-«Õt 33®¾¢II 5Ñ5ÑÑ -§ŒÕ¢-˜ãÂú -Æ®Ïå®d¢-šü -“¤ñåX¶®¾ªý å£jÇ-“ŸÄ-¦Ç-Ÿþ -¯ç-©Â¹× -°-ÅŒ¢ 20 -„ä-©Õ, 2 Âî-{Õx -‚®Ïh -«ª½Õ-ÊÂ¹× -…-Ÿîu-T-E -ƪá-Ê -¹-«Õt -«-Ÿµ¿Õ-«Û ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. å®-©ü: 99490 90604. (-§ŒÕ¢)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 33 Yrs MBA 40,000/- PM seeks same Caste Bride should be Beautiful Compatiability is Important Ph: 9574631651 (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma M.S (USA)/ 6'2"/ 29Y/ Fair/ 7 Crores/ 100K. USA Job Seek Bride from Same Caste. No Brokers. Ph: 9492430718. 040-27175538 (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma: Govt Job BTech 28Y 5'10" Fair 7Lac P/A seeks Govt/ SWE Bride with BTech/ PG 9550106423 gshiva@live.com No Brokers (A)
gshiva@live.com

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma (Chowdary) Telugu 37/ 5'11'' Asst. Manager in MNC Working in Mumbai Settled in Nagpur Looking for Suitable Bride Contact M:7758038297 Email: yashwantsubashrao@gmail.com (A)
yashwantsubashrao@gmail.com

Religion: Hindu Caste: Brahmin
Brahmin V/V/39/6'/ Fair Haritasa SWE at Delhi with 2 kids widower wants late mrg/ widow/ div without Clrn. of same caste subsect no bar ph: 9494125902 (T)

Religion: Hindu Caste: Munnuru Kapu
«á--ÊÖoª½Õ ÂÃX¾Û 34/5Ñ8ÑÑ -‡¢®Ï-‡ -«ª½Õ-œËÂË ®¾¢II-EÂË 5-©Â¹~-©Õ, -§ŒÕ¢-§ŒÕ-¯þ®Ï ¹¢II-©ð -èÇ-¦ü -Í䮾Õh-Êo -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -Åç-©¢’Ã-º -Æ-«Ötªá ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -(-šË)
kranthi_kumaran@yahoo.com

Religion: Hindu Caste: Brahmin
-“¦Ç£ÏÇt--ºý 37/5Ñ9ÑÑ å£jÇ-Ÿ¿ªÃ--¦Ç-Ÿþ-©ð --G->-¯ç®ý-©ð ®Ïnª½X¾-œË-Ê -«ª½Õ-œËÂË -ÍŒ-Ÿ¿Õ-«Û ®¾¢²Äˆª½-«á -…-Êo -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -«-Ÿµ¿Õ-«Û ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. ®¾¢II 9391139493/ 9247774062. (-‡)

Religion: Christian Caste: None
Looking for A Smart Homely Bride for 45 Yr. Old Telugu Christian Man Packaging Technologist Sophisticated Separated in Dubai with Own Established Business Healthy Fit & Widely Travelled Girls must be Willing to Relocate to Dubai Pls Cont. tpskrjdxb@gmail.com (A)
tpskrjdxb@gmail.com

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 27 6'1" BE MBA Deloitte $110 USA, 27 5'7" BE MBA Novartis 14 La PA, 26 5'11" BE MBA ICICI 14 La PA, 26 5'10" MBBS MS (Ortho), 7675818080. (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 25 5'9" BE ME IBM $120 USA, 27 5'7" BE MBA MNC 13 La PA, 28 5'9" BE MS JDA 9 La PA, 27 5'7" MBBS MS (General Surgeon), 9177121213. (A)

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 28 5'7" BE MS MNC $110 USA, 26 5'10" BE (IIT) MBA Eyeq 11 La PA, 26 5'9" BE MBA Godrej 6 La PA, 28 5'10" BE MBBS MD (Anesthetist), 9848031931. (A)

Religion: Hindu Caste: Yadava
Yadava 26 5'10" BE MS MNC $85 USA, 26 5'7" BE MNC 12 La PA, 28 5'9" BE MS MNC 11 La PA, 25 5'10" MBBS MS (General Surgeon), 9346009348. (A)

Religion: Hindu Caste: Mala
Mala 28 5'11" BE MS MNC $80 USA, 27 5'9" BE (IIT) MBA (IIM) Axis 25 La PA, 28 5'9" BE (IIT) MNC 24 La PA, 29 5'11" MBBS MD (G.M), 9848566733. (A)

Religion: Hindu Caste: None
Caste no bar 25 5'10" BE MS MNC $96 US, 26 6'2" BE (BITS) MBA (IIM) MNC 25 La PA, 28 5'10" BE MS MNC 8 La PA, 28 5'8" MBBS MD (G.M) DM, 9848535378. (A)

Religion: Hindu Caste: Yadava
-§ŒÖ-Ÿ¿-« 26 ®¾¢II 5Ñ.8ÑÑ -‡-ÅŒÕh -œË-“U ®¾y¢-ÅŒ -„Ãu-¤Äª½¢ (¹-¯þ®¾Z¹¥-¯þ) Âî-{x -‚®Ïh -„ç-©ü --å®-šË-©üf -«ª½Õ-EÂË -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -«-Ÿµ¿Õ-«Û ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -¤¶ò-¯þ: 9949674928 (-‡)

Religion: Hindu Caste: Vysya
Vysya Uttamojasa Karpurapu BE Single Pension 63 5'7" Rs 1 Cr. PA assured seeks Bride Widow/ Divorce. Kids must. 09595054308 Email: kvprasadarao11@gmail.com (A)
kvprasadarao11@gmail.com

Religion: Hindu Caste: Reddy
éª-œËf 28/5Ñ8ÑÑ -G-˜ãÂú/²ÄX¶ýd-„äªý -ƒ¢->-Fªý/å£jÇ-Ÿ¿ªÃ-¦Ç-Ÿþ -Æ-¦Çsªá-ÂË -…-Ÿîu’¹¢ -Í䮾Õh-Êo -„çj-šü -Æ-«Ötªá ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -¯î -“¦ð¹ªýq -¤¶ò-¯þ: 9505783464 (-‡)
psreddy54@yahoo.com

Religion: Hindu Caste: SC
-§ŒÕ®ý®Ï/30®¾¢II/--„Ãu-¤Äª½¢ -ƒ-©x-J¹¢ -«ª½Õ-œËÂË -«Õ-F ®¾-¤òªýd -ƒ-«y’¹-© -«-Ÿµ¿Õ-«Û ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -¯î -“¦ð¹ªýq -¤¶ò-¯þ-: 9700140057 (-‡)

Religion: Hindu Caste: Brahmin
-“¦Ç£¾Çt-º -„çj-‘Ç-Ê®¾ 36/5Ñ6ÑÑ (-‡¢-œË) -Åç-©ÕX¾Û 30é -«ª½Õ-EÂË -œÄ¹dªý -«-Ÿµ¿Õ-«Û ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -‡®ý-‡-¯þ-G ®¾¢--“X¾: -¤¶ò-¯þ: 9393083625 -¯î -“¦ð¹ªýq. (-‡)

Religion: Hindu Caste: Brahmin
Brahmin Bharadwaja 38 Yrs, B.E., Software Engineer Hyderabad. Sect No-Bar, Contact: 9492355916, 8978544776 (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 26/6'2" Fair MD(Int'l Med) USA, 15 Crs H 27/5'10" DM(Gastro) 40Crs H 26/5'11" MD(Rad) having Own Medical College Cont: 09177950666 (A)

Religion: Hindu Caste: Vysya
-„çj-¬Áu: -G.-˜ãÂú. -G->-¯ç®ý. 15 -©Â¹~-©Õ ®¾¢II-EÂË. 3 Âî-{x -‚®Ïh. 33®¾¢II-©Õ 5Ñ10ÑÑ -«ª½Õ-EÂË -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê ²Ä¢-“X¾-ŸÄ-§ŒÕ -«-Ÿµ¿Õ-«Û ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. 9705401100. (-‡)

Religion: Hindu Caste: Kapu
ÂÃX¾Û/ -“œçj-«ªýq/ 34®¾¢II-©Õ/5Ñ8ÑÑ/ XÏ.->./- ‡¢-‡-¯þ®Ï -…-Ÿîu’¹¢. -„ç-©ü-å®-šË-©üf -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -«ª½Õ-EÂË -ÅŒ-T-Ê -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê --«-Ÿµ¿Õ-«Û ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. (-¯î -“¦ð¹ªýq). -¤¶ò-¯þ: 9701001376. (-‡)

Religion: Hindu Caste: Vysya
Vysya 40/5'7'' SWE USA Widower 2 Kids seeks Late/ 2nd No Kids No Demand Same/ Any F.C. Arriving next Week. & 9948732806 (A)

Religion: Hindu Caste: Yadava
Yadav 32 5'3" M.Pharm Asst. Professor suitable M.Tech/ MCA/ MBA/ B.Tech below 35. Ph: 9290472641. psrinivasulu31@gmail.com (A)
psrinivasulu31@gmail.com
 
 
 
 
 
Copyright © 2014 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Mail :Marketing@eenadu.net