Wednesday, October 01, 2014 HOME | E-PAPER ARCHIVES | CONTACT | TARIFF   > FONT HELPSelect Religion:        Select Caste: 


Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 40/5'4" Fair USA Post Doc Groom Settled USA Professional Below 45 Yrs Any forward Caste Send Bio &Photo. ph:9393819494(A)
karlarambabu@gmail.com

Religion: Hindu Caste: None
£ÏÇ¢Ÿ¿Ö (-‡-„çÕt-®Ôq) 5.Ñ2ÑÑ/24 ®¾¢II Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ «Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× £ÏÇ¢Ÿ¿Ö ²Ä¢“X¾-ŸÄ-§ŒÕ-„çÕiÊ --¦Ç’à ®Ïnª½X¾-œË-Ê «ª½Õœ¿Õ Âë-©ãÊÕ. ¹ש “X¾®¾ÂËh ©äŸ¿Õ. -¤¶ò-¯þ: 7416384263.

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/ (Rich Girls), MBA/26/5'3"/50 Cr, 24/5'7"/ 50 Cr, BE/26/5'4"/70 Cr, 25/5'4"/20 Cr, 24/5'6"/20 Cr, 27/5'7"/30 Cr, Cont. K.C.Reddy - Banjarahills. Ph: 9849321309. (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/ MBBS/ PG (Rich), 26/5'5"/50 Cr, 26/5'2"/20 Cr, 27/5'4"/30 Cr, 29/5'7"/10 Cr, 27/5'6"/20 Cr, 27/5'3"/10 Cr, Cont. K.C.Reddy - Banjarahills - Hyd - Ph. 9849321309. (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/B.Tech/ MS/H1/USA/ 26/5'3"/30 Cr, 26/5'4"/10 Cr, 26/5'7"/10 Cr, MBA/26/5'2"/50 Cr, Cont. K.C. Reddy - Mar - Bur - Banjarahills - Hyd. Ph: 9849321309/ 9347807015. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
¹-«Õt -N-œî 40/5Ñ2ÑÑ -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -‡¢-G-‡ -§Œá-‡®ý-‡ ®Ï-šË-èã-¯þ 2 Âî-{x -‚®Ïh¹-© -«-Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× 45 ®¾¢II-©ðX¾Û -§Œá-‡®ý-©ð ®Ïnª½X¾-œË-Ê -«ª½Õ-œ¿Õ ÂÃ-«-©ã--ÊÕ. 9391905999/ 9390011980 (-šË)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma Divorce 30 5.6" BE MS SWE US $ 102 10 Cr., 28 5.5" BE MBA SWE MNC 70K 15 Cr., 31 5.7" MBBS MD US, 9391999999 (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 26 5.8" MBBS MD US, 26 5.3" MBBS MS (Gynic) 10 Cr., 25 5.6" MBBS MS (General Surgeon), 26 5.4" MDS, 9392292939 (A)

Religion: Hindu Caste: Gowda
Gowda 27 5.3" BE MS SWE $ 80, 24 5.2" BE ME SWE 40K, 25 5.5" BE SWE MNC 80K, 26 5.3" BDS MDS, 9948297222 (A)

Religion: Hindu Caste: Yadava
Yadava 24 Y/5.3''/B.Tech/Job BHEL, 23 Y/5.6''/B.Tech/TCS, 23 Y/ 5.4" /MBBS, 26 Y/5.4"/M.Pharm Govt Job @ K.K.Yadhav 8374825889 (A)

Religion: Christian Caste: Mala
Christian Mala/ Divorcee/ SWE/ 33 Yrs/ 5'2" Bride, well settled, unencumbered seeks groom SWE/Govt Job setteled in Hyderabad. Direct. Ph: 9948096313 (T)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 24 5'6'' BE MS MNC $ 120 USA, 27 5'7'' BE MBA Proctor & Gamble 15La PA, 27 5'6'' MBBS MD (Pediatrics), 9390999999(A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 25 5'2'' BE MS Oracle $ 100, 27 5'4'' BE MBA Mahendra Satyam 10La PA, 27 5'3'' MBBS MD (Paediatrics), 9177121213 (A)

Religion: None Caste: None
Intercaste 27 5'9'' BE MS CTS $ 90 USA, 24 5'7'' BE MS MNC 12LA PA, 26 5'2'' MBBS MD (Anaesthesiologyst) 9346009348 (A)

Religion: Hindu Caste: Arya Vysya
Aryavysya 31/ 5'2" ACA Manager Audit MNC Hyd. Salary Rs: 1 Lac P/M Seeks Engr/ CA/ Doctors. Contact: 9849223702. (A)

Religion: Christian Caste: Mala
Christian Mala 24 5'6'' Very Fair Girl M.Sc Biotec, MBA seeks SWE Govt Employ any Professional, Groom Ph: 7702044286. (A)

Religion: Hindu Caste: Gowda
’õ-œ¿: 22 5Ñ6ÑÑ -G-˜ãÂú -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -¦Ç’à ®Ïnª½X¾-œË-Ê -«-Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× ²ÄX¶ýd-„äªý -«ª½Õ-œ¿Õ ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -¤¶ò--¯þ: 9502585183 (-‡)

Religion: Hindu Caste: Mudiraj
--«á-CªÃ-èü 28/5Ñ4ÑÑ/ -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -œÄ¹dªý -§ŒÕ¢-§ŒÕ®ý (->-§ŒÕ®ý) -«-Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× -§ŒÕ¢-œË/- §ŒÕ¢-§ŒÕ®ý -«ª½Õ-œ¿Õ ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. (-«á-CªÃ-èü / -Š®Ï/-G®Ï) --«Õ-Ÿµ¿u-«ª½Õh-©Õ -©äª½Õ. -¤¶ò-¯þ: 9849078514 (-šË)

Religion: Hindu Caste: Gowda
Gowda B.Tech, 1989, SWE, TCS, 60,000P/M., B. Tech, MBA, 1988, 15L P/A. Mahindra Satyam, MBBS, PG looking for suitable grooms. Ph: 8143928071(T)

Religion: Christian Caste: Mala
SC Mala CNB 37 Yrs 5'5'' Diversee Separated in 1 Month MBBS MD 80,000 PM Suitable Groom Wanted. Ph: 9491398891/ 9490606576. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
NRI Kamma Dvc Issueless Seeks tall Handsome rich gentleman, Age: 40 Yrs, SWE / Doctors U.S Preffered 2015subham@gmail.com 9291375072 / 9247717549 (T)
2015subham@gmail.com

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 25/ 5'5" B.Tech Fair MNC Hyd. 50K P/M Seeks M.Tech/ MBBS/ Business well settled Reddy Groom Pref. Hyd. Ph: 9160906695. (A)

Religion: Hindu Caste: Gowda
Gowda 26/5'6" M.Pharma V.Fair Asst. Professor Pvt. Hyd. seeks Any Profnl Groom Well Settled Ph: 7386169083 No Brokers

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma (USA), 26 5'4 BE MS Amazon, $ 120, 25 5'5 BE MS MNC $ 120, 24 5'2 BE MS Intel $ 100, 27 5'5 BE MS Kaiser $ 100, 9392292939

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma (India), 26,5'5 BE MS Business 50 Cr, 23 5'4 BE MBA 40 Cr, 26, 5'3 BE ME 50 Cr, 25 5'4 BE MBA 50 Cr, 20 5'5 CA 50 Cr, 7675818080

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma (Doctor), 27, 5'6 MBBS MD DM (Nephrology), 26 5'6 MBBS MS (Ortho), 25, 5'3 MBBS MS (Gynic), 26 5'7 MBBS MD (Pediatrics), 9848144222

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 27 5'3 BE MS Oracle $ 100 US, 27, 5'6, BE MS Capitalone $ 90 US, 26, 5'3 BE MBA (IIM) CTS 10 LA PA, 23, 5'6 BE ME MNC 9 LA, 9177121213

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy (Doctors), 25, 5'6 MBBS MD (Gynic), 25, 5'2 MBBS MS (Orthopedics), 25, 5'2 MBBS MD (Pathology), 27, 5'2 MBBS Residency, 9848134222

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 27, 5'5 BE MS Gateways $ 85 USA, 25, 5'6 BE MS MNC $ 80 US, 27, 5'4 BE Siemens 9 La PA, 27, 5'6 BE Oracle 7 LA PA, 9346009348

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu (Doctors) 25, 5'6 MBBS MD (Pediatrics), 24, 5'5 MBBS MD (General Medicine), 26 5'2 MBBS MD (Pedia), 26 5'2 BDS MDS, 9502888000

Religion: Hindu Caste: Balija
Balija 27 5'4 BE MS AT & T $ 110 USA, 25, 5'4 BE MBA MNC 9 LA PA, 27, 5'7 BE MBA Infosys 9 La PA, 25 5'6 MBBS MS (Gynic), 9848535373

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma (Divorce) 26 5'7 BE MS IBM $ 90 US, 32 5'3 BE Satyam 9 La PA, 33 5'4 BE ME APGENCO 7 La PA, 31 5'7 MBBS Residency, 9848123222

Religion: Hindu Caste: Gowda
Gowda 27, 5'3 BE MS MNC $ 90 USA, 25 5'5 BE MNC 11 La PA, 24 5'3 BE Virtusa 5 La PA, 26 5'3 BE MNC 5 La PA, 26 5'4 MBBS MS (Gynic), 9948297222

Religion: Hindu Caste: None
Caste NoBar 26, 5'4 BE MS MNC $ 80 USA, 26 5'4 BE MS MNC 9 La PA, 27 5'3 BE Saplabs 6 La PA, 26 5'3 MBBS MS (Gynic), 7702525444
 
 
 
 
 
Copyright © 2014 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Mail :Marketing@eenadu.net