Tuesday, October 21, 2014 HOME | E-PAPER ARCHIVES | CONTACT | TARIFF   > FONT HELPSelect Religion:        Select Caste: 


Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 40/5'4" Fair USA Post Doc Groom Settled USA Professional Below 45 Yrs Any forward Caste Send Bio &Photo. ph:9393819494(A)
karlarambabu@gmail.com

Religion: Hindu Caste: None
£ÏÇ¢Ÿ¿Ö (-‡-„çÕt-®Ôq) 5.Ñ2ÑÑ/24 ®¾¢II Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ «Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× £ÏÇ¢Ÿ¿Ö ²Ä¢“X¾-ŸÄ-§ŒÕ-„çÕiÊ --¦Ç’à ®Ïnª½X¾-œË-Ê «ª½Õœ¿Õ Âë-©ãÊÕ. ¹ש “X¾®¾ÂËh ©äŸ¿Õ. -¤¶ò-¯þ: 7416384263.

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/ (Rich Girls), MBA/26/5'3"/50 Cr, 24/5'7"/ 50 Cr, BE/26/5'4"/70 Cr, 25/5'4"/20 Cr, 24/5'6"/20 Cr, 27/5'7"/30 Cr, Cont. K.C.Reddy - Banjarahills. Ph: 9849321309. (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/ MBBS/ PG (Rich), 26/5'5"/50 Cr, 26/5'2"/20 Cr, 27/5'4"/30 Cr, 29/5'7"/10 Cr, 27/5'6"/20 Cr, 27/5'3"/10 Cr, Cont. K.C.Reddy - Banjarahills - Hyd - Ph. 9849321309. (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy/B.Tech/ MS/H1/USA/ 26/5'3"/30 Cr, 26/5'4"/10 Cr, 26/5'7"/10 Cr, MBA/26/5'2"/50 Cr, Cont. K.C. Reddy - Mar - Bur - Banjarahills - Hyd. Ph: 9849321309/ 9347807015. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
¹-«Õt -N-œî 40/5Ñ2ÑÑ -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -‡¢-G-‡ -§Œá-‡®ý-‡ ®Ï-šË-èã-¯þ 2 Âî-{x -‚®Ïh¹-© -«-Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× 45 ®¾¢II-©ðX¾Û -§Œá-‡®ý-©ð ®Ïnª½X¾-œË-Ê -«ª½Õ-œ¿Õ ÂÃ-«-©ã--ÊÕ. 9391905999/ 9390011980 (-šË)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma Divorce 30 5.6" BE MS SWE US $ 102 10 Cr., 28 5.5" BE MBA SWE MNC 70K 15 Cr., 31 5.7" MBBS MD US, 9391999999 (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 26 5.8" MBBS MD US, 26 5.3" MBBS MS (Gynic) 10 Cr., 25 5.6" MBBS MS (General Surgeon), 26 5.4" MDS, 9392292939 (A)

Religion: Hindu Caste: Gowda
Gowda 27 5.3" BE MS SWE $ 80, 24 5.2" BE ME SWE 40K, 25 5.5" BE SWE MNC 80K, 26 5.3" BDS MDS, 9948297222 (A)

Religion: Hindu Caste: Yadava
Yadava 24 Y/5.3''/B.Tech/Job BHEL, 23 Y/5.6''/B.Tech/TCS, 23 Y/ 5.4" /MBBS, 26 Y/5.4"/M.Pharm Govt Job @ K.K.Yadhav 8374825889 (A)

Religion: Christian Caste: Mala
Christian Mala/ Divorcee/ SWE/ 33 Yrs/ 5'2" Bride, well settled, unencumbered seeks groom SWE/Govt Job setteled in Hyderabad. Direct. Ph: 9948096313 (T)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 24 5'6'' BE MS MNC $ 120 USA, 27 5'7'' BE MBA Proctor & Gamble 15La PA, 27 5'6'' MBBS MD (Pediatrics), 9390999999(A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 25 5'2'' BE MS Oracle $ 100, 27 5'4'' BE MBA Mahendra Satyam 10La PA, 27 5'3'' MBBS MD (Paediatrics), 9177121213 (A)

Religion: None Caste: None
Intercaste 27 5'9'' BE MS CTS $ 90 USA, 24 5'7'' BE MS MNC 12LA PA, 26 5'2'' MBBS MD (Anaesthesiologyst) 9346009348 (A)

Religion: Hindu Caste: Arya Vysya
Aryavysya 31/ 5'2" ACA Manager Audit MNC Hyd. Salary Rs: 1 Lac P/M Seeks Engr/ CA/ Doctors. Contact: 9849223702. (A)

Religion: Christian Caste: Mala
Christian Mala 24 5'6'' Very Fair Girl M.Sc Biotec, MBA seeks SWE Govt Employ any Professional, Groom Ph: 7702044286. (A)

Religion: Hindu Caste: Gowda
’õ-œ¿: 22 5Ñ6ÑÑ -G-˜ãÂú -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -¦Ç’à ®Ïnª½X¾-œË-Ê -«-Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× ²ÄX¶ýd-„äªý -«ª½Õ-œ¿Õ ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -¤¶ò--¯þ: 9502585183 (-‡)

Religion: Hindu Caste: Mudiraj
--«á-CªÃ-èü 28/5Ñ4ÑÑ/ -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -œÄ¹dªý -§ŒÕ¢-§ŒÕ®ý (->-§ŒÕ®ý) -«-Ÿµ¿Õ-«ÛÂ¹× -§ŒÕ¢-œË/- §ŒÕ¢-§ŒÕ®ý -«ª½Õ-œ¿Õ ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. (-«á-CªÃ-èü / -Š®Ï/-G®Ï) --«Õ-Ÿµ¿u-«ª½Õh-©Õ -©äª½Õ. -¤¶ò-¯þ: 9849078514 (-šË)

Religion: Hindu Caste: Kapu/Telaga
Kapu/ Telaga/ CNB, 29/5'6'', MBBS, MD (Gyn) Divorcee (No married life), property 20 Crores, seeks doctor groom. AMITY, 9848358130, amityvips@gmail.com (C)
amityvips@gmail.com

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 23 5'8" BE MS SWE $80 40 CR, 23 5'5" BE ME SWE Accenture 40K, 24 5'4" MBBS MD (General Medicine). 9390999999. (A)

Religion: Hindu Caste: Reddy
Reddy 25 5'4" BE MS SWE $100K, 24 5'4" BE MBA SWE Infoglobal Solutions 50K, 25 5'6" MBBS MS Gynecology, 7674868080. (A)

Religion: Hindu Caste: Kapu
Kapu 24 5'6" BE MS SWE MNC $ 85K, 25 5'5" CA SWE Wipro 70K, 23 5'4" BE ME SWE Capgemini 40K, 24 5'6" MBBS MD, 9347388381. (A)

Religion: Hindu Caste: Gowda
Gowda 25 5'5" BE SWE MNC 92K, 23 5'3" BE SWE Virtusa 40K, 23 5'4" BE SWE Infosys 30K, 26 5'4" MBBS MS (Gynic), 9948297222. (A)

Religion: Hindu Caste: Padmasaali
Padmasali 26 5'4" BE MBA SWE Amazon 1.70 Lak PM, 23 5'3" BE SWE IBM 40K, 24 5'3" BE SWE Infosys 30K, 25 5'5" MD, 9848535373. (A)

Religion: Hindu Caste: None
Inter Caste 25 5'6" BE MS SWE $ 80K 26 5'6" BE SWE Converges 60K, 25 5'5" BE Govt. 45K, 26 5'4" MBBS MD (Gynic), 9177684466. (A)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 2nd 32/ 5'2" ME BITS SWE Hyd 20L PA 3Cr. V.Fair Cute seeks suitable Groom B.Tech/ M.Tech/ PG/ MBBS. Ph: 9441240532. (A)

Religion: Hindu Caste: Brahmin
-“¦Ç£¾Çt-º -„çj-‘ÇÊ®¾ 38/5Ñ7ÑÑ -‡¢-‡®ý®Ï -Åç-©ÕX¾Û ®Ï.’¹-«ª½o-„çÕ¢-šü -…-Ÿîu-T 30é -«Õ-J-§Œá -Åç-©ÕX¾Û 4-0/ 5Ñ6ÑÑ -H-‡®Ôq -HXÏ-šË -«-Ÿµ¿Õ-«Û-©Â¹× -ÅŒ-T-Ê -«ª½Õ-©Õ ÂÃ-«-©ã-ÊÕ. -‡®ý-‡-¯þ-G -¤¶ò-¯þ: 9393083625. -¯î -“¦ð¹ªýq. (-‡)

Religion: Hindu Caste: Kamma
Kamma 26/5'5" Fair MS(Gyn) 50 crs, 26/5'4" fair IRAS(UPSE) Rich, Divorced 32/5'4" MBA 50 crs, Divorced 27/5'5" fair LLB 20 crs. Cont: 09177950666 (A)

Religion: Hindu Caste: Munnuru Kapu
-«á-ÊÖoª½Õ ÂÃX¾Û 24/5Ñ4ÑÑ -‡¢--H-\ X¾Ü-Jh-Íä®Ï -èÇ-¦ü -Í䮾Õh-Êo -Æ¢-Ÿ¿-„çÕi-Ê -«-Ÿµ¿Õ-«ÛÂË -§Œá-‡®ý-‡-©ð ®Ïnª½-X¾-œË-Ê 30 ®¾¢II-©ðX¾Û -«ª½Õ-œ¿Õ ÂÃ--«-©ãÊÕ. -¤¶ò-¯þ: 9848816862 (-‡)
 
 
 
 
 
Copyright © 2014 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Mail :Marketing@eenadu.net