మూడు తీగల దారే... రికార్డుల జోరే!
ఆకాశంలో వేలాడే... అద్భుతమైన కట్టడం! అలనాటి నగరమంట! అలలపై తేలునంట!!
అక్కడ డైనోలు నడుస్తాయి... అరుస్తాయి! బుల్లి విమానాశ్రయం... ఎంతో విడ్డూరం!
తియ్యని గొంతుతో తికమక తీర్చింది! ఆ కళా ప్రదర్శనలో అన్నీ అద్భుతాలే!
అగ్నిపర్వతం ఎక్కెయ్‌...జర్రున జారెయ్‌! తేనెపట్టు గుట్టు... మ్యూజియం కనిపెట్టు!
సరస్సులో కోట... ఎంతో అద్భుతమంట! మంచు మహానగరాన్ని చూసొద్దామా!
ఎంత పెద్ద ఎర్హూనో!
ప్రకృతి చెక్కిన ఏబీసీడీలు!
జలజల జలపాతం... మనుషులు చేసిన అద్భుతం! టీతోటపై తకథిమి వంతెన!
గుహలో గదులండీ! విహారానికి రండి!! మంచు కోట... అద్భుతమేనంట!
సైన్స్‌ అద్భుతాలు
హిమాలయాల్లో భీమ్‌ సాహసాలు!
ఆ హోటల్‌కి వెళతారా? మరి గుండె ధైర్యం ఉందా? డ్రెస్సులు మార్చేస్తా... డ్యాన్సులు చేసేస్తా!
విగ్రహాల కొలువండీ! అలల కింద చూడండి!! ఇసుక కోట... అతి పెద్దదంట!
కలప కోస్టర్‌... వెనక్కి జర్‌జర్‌ మంటపాల కోలాహలం
చిన్ని వాటికన్‌... లెగోలతో అదిరెన్‌! పుర్రె విత్తనం.... పువ్వేమో డ్రాగన్‌!
  • alaya300-50.gif
  • cinema-300-50.gif
  • sthirasthi_300-50.gif