ఏబీసీడీ...కోతుల బడి ఎత్తయిన జిరాఫీ... ఎంతో హ్యాపీ!
కొత్త జీవులోచ్‌!
వింత డైనో.... విశేషాలు ఎన్నో!
స్కేటింగ్‌ కుక్క.... రికార్డు ఎంచక్కా! జంతువుల తమాషా సంగతులు!
బుజ్జి కుక్కల పిల్లి నడకలు! పంది ముక్కు తాబేలు తాత!
సముద్రపు తాబేలు... ఒళ్లంతా జిగేలు! ఇది ఆరడుగుల తేలంట!
భారీ తాబేలూ... వచ్చారు నీ పిల్లలు! రోమియో జూలియట్‌ డైనోల కధ!
బల్లీ... ఈ రోజు నీదేనే తల్లీ! సాలీడు లెస్స! నీటిపై హైలెస్సా!
వహ్వా! వరాహాల తెలివి! రెక్కల రాకాసి... రక్త పిపాసి!
భౌభౌల అనాధాశ్రమం భలే! తాబేలు తాతయ్యా! వీడియో మోతయ్యా!!
ముళ్ల బల్లీ.....భయపెడుతున్నావే తల్లీ! డిప్పకాయితాబేళ్లకు డిప్పేలేని తాతయ్య!
ఉష్ట్ర పక్షీ.... రేగిస్తా? ఫ్యాషన్‌ పీత...ఎంతో వింత!
ఎంత మంచి నాన్నలో! అబ్బ... ఎన్ని సీతాకోకచిలుకలో!
ఒరాన్‌లకూ ఉందో బడి! చందమామ చేపా! ఉడుకు రక్తమేలా?
  • alaya300-50.gif
  • cinema-300-50.gif
  • sthirasthi_300-50.gif