చిట్టి చేతులతో సాయం! పొదుపు చేద్దాం!
దుస్తులకు బదులు భోజనం! డబ్బులు పడి ఉంటే చూశాం
సంచుల్లో ఇరుక్కుంది... రాయితో తరిమికొట్టా!
మునుగుతుంటే చూశా వేసవంతా అందించాం!
టీచర్‌ దగ్గరికి తీసుకెళ్లా! కుళాయిలన్నీ బాగు చేయించా!
దగ్గరుండి అప్పగించా! దాచినదంతా ఇచ్చేశా!
పాతవి మరచిపోయి వెళ్లారు! చేయి తాకి పగిలింది!
నోటు తిరిగిచ్చేశాం! లెక్కించకుండా తీసుకున్నాడు!
నా దుస్తులిచ్చి వేదిక ఎక్కించా! ఆట స్థలంలో దొరికింది!
చెత్త ఏరేస్తే పెన్ను ఇచ్చారు! కూర్చోబెట్టి నిలబడ్డా!
అందరి ముందు అభినందించారు! చూసుకోకుండా వెళ్లారు!
తరగతి గదిలో మర్చిపోయారు! అమ్మ ఇచ్చినవి గుర్తొచ్చాయి!
టిఫిన్‌ కొనిపెట్టా! నా వంతు సాయం చేశా!
సొంతంగా స్వచ్ఛ భారత్‌! మళ్లీ చెట్టుపైకి చేర్చా!
వెంటనే వెళ్లి పిలిచా! బ్యాగులో తేలు... తరగతిలో కంగారు!
  • alaya300-50.gif
  • cinema-300-50.gif
  • sthirasthi_300-50.gif