గృహరుణాలు... నిర్మాణ విషయాలు... న్యాయకోణాలు... వాస్తు... ఫెంగ్‌షుయి, ఫర్నీచర్‌... అదీ ఇదీ అనేముంది? ఇంటికి సంబంధించి ఎలాంటి సందేహమైనా సరే ‘స్థిరాస్తి’కి రాయండి నిపుణుల చేత సమాధానాలు ఇప్పిస్తాం. ఇ- మెయిల్‌ ద్వారా కూడా మీ సందేహాలు పంపవచ్చు.

స్థిరాస్తి
ఈనాడు కార్పొరేట్‌ ఆఫీసు,
రామోజీ ఫిల్మ్‌ సిటీ,
అనాజ్‌పూర్‌ గ్రామం,
హయత్‌నగర్‌ మండలం,
రంగారెడ్డి జిల్లా.
తెలంగాణ. 501512.
aasthi@eenadu.net

‡¢XϹ ÊÕ¢* Eª½y-£¾Çº ŸÄÂÃ..
®ÏnªÃ®¾Õh© 殫-©ðxÂË 'èã¯þ æ®på®®ýÑ
²ñ¢A¢-šËE ‡©Ç ‡¢XϹ Í䮾Õ-Âî-„ÃL.. \§äÕ G©fª½x «Ÿ¿l Âí¯ÃL? Âí¯Ão¹ ®¾«Õ-ª½n¢’à ‡©Ç Eª½y-£ÏÇ¢-ÍÃL? ŠÂ¹-„ä@Á ¤Äx{Õ Âí¢˜ä.. ŸÄE ÅÃèÇ X¾J-®ÏnA Åç©Õ-®¾Õ-Âî-«-œ¿-„çÕ©Ç? „çáÅÃh-EÂË ®ÏnªÃ®Ïh ª½¢’Ã-EÂË ®¾¢¦¢-Cµ¢-*Ê ®¾«Õ“’¹ 殫Lo Æ¢C¢ÍŒœ¿¢ Â„äÕ.. 'èã¯þ æ®på®®ýÑÂ¹× ¡Âê½¢ ͌՚Çd-«ÕE ®¾¢®¾n ‡¢œÎ “X¾ÅÃXý ¹¢ÅäšË ÅçL-¤Äª½Õ. Æ“åXœÄ “X¾Ÿ¿-ª½z-ʩ𠂧ŒÕÊ '®ÏnªÃ-®ÏhÑÅî “X¾Åäu-¹¢’à «áÍŒa-šË¢-Íê½Õ. ²ÄªÃ¢¬Á¢ “X¾ÅÃXý «Ö{-©ðx¯ä..
'²ñ¢A©Õx ÂíÊÕ-Âîˆ-„éÊo ÂîJ¹ ÍéÇ-«Õ¢-CÂË …¢{Õ¢C. ÂÃF, «á¢Ÿ¿-œ¿Õ’¹Õ ‡©Ç „䧌֩ð ÅçL-§ŒÕŸ¿Õ. ‡Â¹ˆœ¿ Âí¯ÃL? ‡X¾Ûpœ¿Õ Âí¯ÃL? -N-N-Ÿµ¿ -“¤Ä¢-ÅÃ-©ðx Ÿµ¿ª½-©ã©Ç …¯Ãoªá? N®Ôh-ª½g-„çբŌ? ƒ©Ç¢šË ®¾«Ö-Íê½¢ Â¢ ÍéÇ-«Õ¢C „çÅŒÕ-¹×-Åê½Õ. -‡Â¹ˆ-œËéÂ-Rx-¯Ã ƪ½-Âíª½ ®¾«Ö-ÍÃ-ª½„äÕ ©Gµ-®¾Õh¢C ÅŒX¾p.. X¾ÜJh ²Änªá©ð Ÿíª½-¹Ÿ¿Õ. ƒ¢šË ‡¢XÏ-¹©ð ²Ä«Ö-ÊÕu©Õ ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ-¯ä ƒ¦s¢--Ÿ¿Õ--Lo ÆCµ-’¹-NÕ¢-ÍŒ-œÄEÂË -Åî-œ¿p-œ¿-Åâ.- -ƒ¢-šË -‡¢XϹ-©ð ®¾-©£¾É-L²Äh¢.

* ƒ¢šËE ŸäE ENÕÅŒh¢ Âí¢{Õ¯Ãoª½Õ? ¬Ç¬ÁyÅŒ E„òÄEÂÃ? ÆŸçl©Õ T{Õd-¦Ç{Õ Âë-œÄEÂÃ? êª{Õ åXJ-’ù N“¹-ªá¢-ÍŒ-œÄ-EÂÃ? ƒ©Ç¢šË N†¾-§ŒÖ©ðx “X¾•©ðx ¯ç©-ÂíÊo ®¾¢Ÿä£¾ÉLo E«%Ah Íä²Äh¢. ƒ¢Ÿ¿ÕÂ¹× Æ«-®¾-ª½-«Õ§äÕu ©Ç„Ã-Ÿä-O© 殫-Mo Æ¢Ÿ¿-èä²Äh¢.

* ‰šÌ EX¾Û-ºÕ©Õ, “X¾„î¾ ¦µÇª½-B-§Œá©Õ.. ‡X¾Ûpœî ¯Ã©Õ-é’j-Ÿä@Áx “ÂËÅŒ¢ ÂíÊo ¤¶Äx{Õ¯î N©Çx¯î.. ‡«-JÂî ŠÂ¹-JÂË ÆŸçl-ÂË*a.. ¯ç©-®¾J ÆŸçl©ÊÖ ®¾“¹-«Õ¢’à «®¾Ö©Õ Í䧌թ乤òÅê½Õ. D¢Åî -ƒ¢--šË Eª½y-£¾Çº ¹ª½Õ„çj.. ƒ¢šËE X¾šËd¢-ÍŒÕ-Â¹×¯ä „Ãª½Õ ©ä¹.. ƒ©x¢Åà ƢŸ¿-N-ÂÃ-ª½¢’à Ō§ŒÖ-ªõ-ŌբC. Æ¢Åä-Âß¿Õ, ‚®Ïh X¾ÊÖo ª¸½¢ÍŒ-ÊÕ’Ã ÍçLx¢-ÍŒ-©äE „ê½Õ ¦ð©ãœ¿Õ «Õ¢C. ƒ©Ç¢šË ƒ¦s¢-Ÿ¿ÕLo ÆCµ-’¹-NÕ¢-ÍŒ-œÄ-EÂË.. ¤¶Äx{x Eª½y-£¾Çº Â¹ØœÄ ÍäX¾-œ¿Åâ. ÆŸçl «®¾Ö©Õ Í䧌՜¿¢.. “X¾A-¯ç©Ç ¦Çu¢Â¹× ‘ÇÅÃ©ð •«Õ Í䧌՜¿¢.. ƒ¢šË-ÂÈ-„Ã-LqÊ «Õª½-«ÕtÅŒÕ©Õ Íäªá¢ÍŒœ¿¢ «¢šËN Íä²Äh¢. ƒ¢Ÿ¿Õ-Â¢ “X¾Åäu-¹¢’à EX¾Û-ºÕLo ‡¢XϹ Í䮾Õ-¹ׯÃo¢. 1,500 ÍŒŸ¿-ª½X¾Û Æœ¿Õ-’¹Õ© N®Ôhª½g¢ ©ðX¾Û ¤¶Äx{x Eª½y-£¾Çº ¦ÇŸµ¿uÅŒLo ÍäX¾-{d-œÄ-EÂË \œÄ-CÂË ª½Ö.12,000 «®¾Ö©Õ Íä²Äh¢.

-“X¾-„î¾Õ-©Õ, -‰-šÌ -EX¾Û--ºÕ-©Õ ‡X¾Ûpœî ¦Ö„þÕ©ð ¤Äx{Õ Âí-E -…¢-šÇª½Õ. -«Õ-J, “X¾®¾ÕhÅŒ¢ -Æ-C ‡©Ç …¢C? ‡«-éªj¯Ã ‚“¹-NÕ¢-ÍêÃ? ©ä¹ XÏ*a-„çá-¹ˆ©Õ „çáL-ÍçŒÖ?-Æ®¾-©Õ -‚ ¤Äx{Õ …¢ŸÄ? ©äŸÄ? «¢šË N†¾-§ŒÖLo Åç©Õ-®¾Õ-Âî-«-œÄ-EÂË ÍéÇ-«Õ¢CÂË ‚-“ÅŒÕ-ÅŒ -…¢-{Õ¢-C. ÂÃF, ƢŌ-Ÿ¿Öª½¢ „ç@ìx BJ¹ ©ä¹ „çÊ-¹-œ¿Õ’¹Õ „䮾Õh-¯Ãoª½Õ. ƒ©Ç¢šË „ÃJÂ¢ „äÕ¢ NÊÖÅŒo 殫-Lo “¤Äª½¢-Gµ¢Íâ. “X¾A «âœ¿Õ ¯ç©-©-Âî-²ÄJ ¤Äx{Õ «Ÿ¿l-éÂRx.. ¤¶òšð©Õ B®Ï ®¾¢¦¢-CµÅŒ ®¾n© §ŒÕ•-«Ö-EÂË X¾¢XϲÄh¢. Æ¢Åä-Âß¿Õ \šÇ ¨®Ô Â¹ØœÄ B®Ï²Äh¢.

  • alaya300-50.gif