Friday, April 18, 2014


Untitled Document
Untitled Document
Untitled Page
„çáÅŒh¢ ‰šÌ-‰©Õ: >©Çx©ð «âœ¿Õ “X¾¦µ¼ÕÅŒy ‰šÌ-‰©Õ …¯Ãoªá. ÆÊ¢-ÅŒ-X¾Û-ª½¢©ð 骢œ¿Õ, £ÏÇ¢Ÿ¿Ö-X¾Û-ª½¢©ð ŠÂ¹ˆšË …¢C. 17 wåXj„ä{Õ ‰šÌ-®Ô©Õ …¯Ãoªá.
“¤Ä¢ÅéÕ:£ÏÇ¢Ÿ¿Ö-X¾Ûª½¢, ÆÊ¢-ÅŒ-X¾Ûª½¢, ’¹Õ¢ÅŒ-¹©Õx, Ÿµ¿ª½t-«ª½¢, ¹CJ, Š.œË. Í窽իÛ, ÅÃœË-X¾“A “¤Ä¢Åéðx wåXj„äšü ‰šÌ-®Ô©Õ.
NŸÄu-ª½Õn©Õ: „çáÅŒh¢ 3289 «Õ¢C
ÂÕq©Õ: 17 ª½Âé «%AhNŸ¿u ÂÕq©Õ …¯Ãoªá. X¶Ï{dªý, ‡©ÂËZ-¹©ü, œÎ>©ü „çÕÂÃ-EÂú, ‡©ã-ÂÃZ-EÂúq, “œÄX¶ýdq-„çÕ¯þ ®ÏN©ü, {ª½oªý, „ç©fªý, ‡¢‡-©üšÌ, ¹¢X¾Üu-{ªý œÎšÌXÔ.. ÅŒC-ÅŒª½Õ©Õ ÂÕq©Õ Eª½y-£ÏÇ-®¾Õh-¯Ãoª½Õ.
                              LIST OF COLLEGES IN ANANTHAPUR  
COLLEGE NAME CODE PLACE
INTELL ENGG. COLLEGE,AKKAMPALLY X ROAD, ANANTAPUR INTL ANTAPUR
BIT INSTITUTE OF TECH., HINDUPUR BTHP HINDPUR
GATES INSTITUTE OF TECH., GOOTY GATE GOOTY
SRIKRISHNA DEVERAYA ENGG. COLLEGE, GOOTY KDEG GOOTY
MOULA ALI COLLEGE OF ENGG. AND TECH., PENUKONDA MALI PNKONDA
SHRI SAI INSTITUTE OF ENGG AND TECH, PODARALLA, ANANTAPUR SSEA ANANTPR
BALAJI COLLEGE OF PHARMACY, ANANTAPUR BALA ANANTPR
RAGHAVENDRA INST. OF PHARM. EDUCATION CHIYYEDU, ANANTAPUR RIPA ANANTPR
Untitled Document
ÂÌ„çÕÊx Æ“X¾-«Õ-ÅŒhÅŒ
ê’šüq©ð “¤Ä¢’¹º ƒ¢{-ª½Öyu©Õ
ªÃA-Ÿ¿Ö©¢ ©Ç’¹Õœ¿Õ ¤òšÌ©Õ “¤Äª½¢¦µ¼¢
“’ë֩ðx ¦Ç©-§ŒÕuÂ¹× ‚Bt§ŒÕ ‚£¾ÉyÊ¢
'…ÅŒh«Õ æ®d†¾¯þ „äկ䕪ýÑ Æ„Ã-ª½Õf©Õ
„çjŸ¿Õu© ¤ò®¾Õd© ¦µ¼KhÂË E¦¢-Ÿµ¿-Ê©ä ‚{¢Â¹¢
38,944 «Õ¢CÂË XϢ͵Œ¯þ E©Õ-X¾Û-Ÿ¿©
£¾ÉÂÌ •{Õd ‡¢XϹ
219 «Õ¢C «ÕÂÈ-§ŒÖ-“ÅŒÂ¹× ‡¢XϹ
ÆʢŌ ‡¢XÔ Ââ“é’®ý Ʀµ¼u-Jn’à ÆE-©ü-¹×-«Öªý ÍøŸ¿J
¯äª½-ÍŒ-J“ÅŒ ©äE„Ãêª ‡Eo-¹-©Â¹× \èã¢{Õx
‹{Õ £¾Ç¹׈åXj N®¾h%ÅŒ “X¾Íê½¢
ÅçŸä-¤ÄÅî ¹Læ® ¤òšÌ Íä²Äh¢
“’ÃOÕº ÅŒ¤Ä©Ç …Ÿîu-’¹Õ-©Â¹× œÎ\
¹ª½«Û “¤Ä¢ÅÃEo ®¾®¾u-¬Çu-«Õ©¢ Íä²Äh¢
Æ{d-£¾É-®¾¢’à ê¬Á„þ ¯ÃNÕ-¯ä-†¾¯þ
X¾J-Q-¹×-©Â¹× X¶ÏªÃuŸ¿Õ Í䧌Õ-«ÍŒÕa
®¾£¾É§ŒÕ ÊšË Æ骮¾Õd
ÅŒE-&©ðx ª½Ö.1.30 ©Â¹~©Õ X¾šËd-„äÅŒ
œç¢UÅî «Õ£ÏÇ@Á «Õ%A
«Öª½_-Ÿ¿ª½z¹לä.. «Öª½_¢ ÅŒ¤Äpœ¿Õ..
Ÿçj«-Ÿ¿-ª½z-¯Ã-EÂË „ç@ÁÙÅŒÖ ƒŸ¿lª½Õ Ÿ¿Õª½t-ª½º¢
Æ©Õxœä ¯Ã ¹ØÅŒÕJo ÍŒ¢¤Äœ¿Õ
¦ÇN-©ð-X¾œË «uÂËh «Õ%A
«ÕšÇˆ ²Äl´«-ªÃ-©åXj ŸÄœ¿Õ©Õ.
«ÕŸ¿u¢ ®Ô²Ä© X¾šËd-„äÅŒ
éªj©Õ “X¾«Ö-Ÿ¿¢©ð ƒŸ¿lJ «Õ%A
ÍŒ¢“Ÿ¿-¦Ç¦ÕÅî¯ä “X¾’¹A ²ÄŸµ¿u¢: X¾©ãx
 
  ÅÃèÇ-„Ã-ª½h©Õ
  “X¾ŸµÄÊ „ê½h©Õ
  “X¾Åäu¹ ¹Ÿ±¿-¯Ã©Õ
Untitled Document
 
 
Untitled Document
 
 
 
Untitled Document
Copyright © 2014  Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Marketing@eenadu.net