Wednesday, September 02, 2015


Untitled Document
Day_Outing
Untitled Document
Untitled Page
COLLEGE NAME CODE PLACE
K S R M COLLEGE OF ENGG., CUDDAPAH KSRM CUDAPAH
ANNAMACHARYA INSTITUTE OF TECH. & SCI.S, RAJAMPET AITS RAJMPET
SRI SAI INSTITUTE OF TECH. & SCI., RAYACHOTI SRSR RAYCHOT
VAAGDEVI INSTITUTE OF TECH. & SCI., PEDDASETTIPALLI, PRODDAT VGPT PRODTUR
KANDULA OBUL REDDY MEMORIAL COLL. OF ENGG., THADIGOTLA, KADA KORK KADAPA
SRI VENKATESWARA INSTT. OF SCIENCE AND TECH., TADIGOTLA, KAD SVIK KADAPA
AKSHAYA BHARATHI INST OF TECH, RS NAGAR, SIDDAVATAM ABIT SIDVATM
CHAITANYA BHARATHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY, PALLAVOLU,KADAPA CBTK PRODTUR
GLOBAL COLL OF ENGG AND TECH, NEAR SATELLITE CITY,CHENUR ROAD,KADAPA GLBC KADAPA
K.LAKSHUMMA MEMORIAL COLL OF ENGG FOR WOMEN, TADIGOTLA, KADA KLMW KADAPA
M.KALAVATHAMMA INST OF TECH FOR WOMEN, NEW BOYANPALLI,RAJAMP MKTW RAJMPET
RAJOLI VEERA REDDY PADMAJA ENGG COLL FOR WOMEN, TADIGOTLA, K RVPW KADAPA
ANNAMACHARYA COLLEGE OF PHARMACY,, RAJAMPET ANCP RAJMPET
FATHIMA INST OF PHARMACY, KADAPA FIPK KADAPA
NIRMALA COLLEGE OF PHARMACY, KADAPA NICP KADAPA
P. RAMIREDDY MEMORIAL COLL OF PHARM, NAGARAJUPETA, KADAPA PRMP KADAPA
SRINIVASA INST OF PHARM SCI PRODDATUR SIPP PRODTUR
SRI LAKSHMI VENKATESWARA INST OF PHARM SCI,PEDDASETIPLI,PDTR SLVP PRODTUR
VASAVI INST OF PHARM SCIENCES, PEDDAPALLI,SIDDAVATAM VSPP SIDVATM
Untitled Document
è-œÎp-©ð ¦ÇŸµ¿Õu-©Â¹× ÅÃ&-Ÿ¿Õ©Õ
ª½Ö.1.05 Âî{Õx «Õ¢Wª½Õ
“ÂËéšü ¦ÕÂÌ Æ骮¾Õd
¦ÇuœËt¢-{¯þ >©Çx X¾Ûª½Õ†¾, «Õ£ÏÇ@Ç •{Õx ‡¢XϹ
¬Át¬Ç-¯Ã-©ÊÕ ÆGµ-«%Cl´ Íäªá²Äh¢
ªÃ†¾Z²Änªá éª>x¢’û ¤òšÌ©ðx £¾ÇJ-¹%-†¾gÂ¹× ¦¢’ê½Õ X¾ÅŒÂ¹¢
Æ«-’Ã-£¾Ç-Ê-Åî¯ä œç¢U E„Ã-ª½º ²ÄŸµ¿u¢
¤Äª¸½-¬Ç© NŸ¿u ƒ¯þ-͵ÃJb ‚êªb-œÎ’à Ƣ•§ŒÕu
wåXj„äšü ¤Äª¸½-¬Ç-©© ®¾«Õ-®¾u© ’¹ÕJ¢* ‚©ð-*¢-ÍÃL
œÎ®Ô-‡¢-‡®ý ‚Ÿµ¿y-ª½u¢©ð ‡ª½Õ«Û© N“¹-§ŒÖ©Õ
¹©ã-¹d-ꪚü ‡Ÿ¿Õ{ ‡«Öt-Kp-‡®ý ¯äÅŒ© D¹~©Õ
“X¾A E§çÖ-•-¹-«-ª½_¢©ð Æ¢¦ä-œ¿ˆªý N“’¹£¾Ç¢ \ªÃp{Õ
‚Kd®Ô ÂÃJt¹ ®¾¢X¶¾Ö© «ÕŸ¿lÅŒÕ
“ÂËéšü ¦ãšËd¢’û EªÃy-£¾Ç¹ש Æ骮¾Õd
“æX«Õ æXJ{ „çÖ®¾¢
'ªÃ•Â̧ŒÕ Ÿ¿Õª½Õ-Ÿäl´¬Á¢Åî¯ä ®¾„çÕtÑ
‚Ÿ¿-ª½z-«âJh ‚ªî-’¹u-«ÖÅŒ
„çÕi¯ÃKd …X¾-ÂÃ-ª½-„ä-ÅŒ-¯Ã© ’¹œ¿Õ«Û åX¢X¾Û
¹ª½Öo-©Õ©ð «uÂî¾¢ ªÃ†¾Z «Õ£¾É-®¾-¦µ¼©Õ
E¹-ª½-•-©Ç© êšǪá¢æX ¬Ç¬ÁyÅŒ X¾J-³Äˆª½¢
ÆGµ-«%Cl´ ²ÄŸµ¿-ÊÂ¹× Â¹%†Ï-ÍäŸÄl¢
§çÖ’Ã-Åî¯ä ®¾¢X¾Üª½g ‚ªî’¹u¢
¹†¾d-X¾œä ŌŌy¢ Æ©-«-ª½Õa-Âî-„ÃL
„ä¢X¾-©ãxÂ¹× †¾šË©ü, ¦ÇuœËt¢-{¯þ ƒ¢œî-ªý-æ®d-œË§ŒÕ¢
 
  ÅÃèÇ-„Ã-ª½h©Õ
  “X¾ŸµÄÊ „ê½h©Õ
  “X¾Åäu¹ ¹Ÿ±¿-¯Ã©Õ
Untitled Document
 
 
Untitled Document
 
 
 
Untitled Document
Copyright © 2015 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Marketing@eenadu.net