Wednesday, April 01, 2015


Untitled Document
Untitled Document
Untitled Page
COLLEGE NAME CODE PLACE
K S R M COLLEGE OF ENGG., CUDDAPAH KSRM CUDAPAH
ANNAMACHARYA INSTITUTE OF TECH. & SCI.S, RAJAMPET AITS RAJMPET
SRI SAI INSTITUTE OF TECH. & SCI., RAYACHOTI SRSR RAYCHOT
VAAGDEVI INSTITUTE OF TECH. & SCI., PEDDASETTIPALLI, PRODDAT VGPT PRODTUR
KANDULA OBUL REDDY MEMORIAL COLL. OF ENGG., THADIGOTLA, KADA KORK KADAPA
SRI VENKATESWARA INSTT. OF SCIENCE AND TECH., TADIGOTLA, KAD SVIK KADAPA
AKSHAYA BHARATHI INST OF TECH, RS NAGAR, SIDDAVATAM ABIT SIDVATM
CHAITANYA BHARATHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY, PALLAVOLU,KADAPA CBTK PRODTUR
GLOBAL COLL OF ENGG AND TECH, NEAR SATELLITE CITY,CHENUR ROAD,KADAPA GLBC KADAPA
K.LAKSHUMMA MEMORIAL COLL OF ENGG FOR WOMEN, TADIGOTLA, KADA KLMW KADAPA
M.KALAVATHAMMA INST OF TECH FOR WOMEN, NEW BOYANPALLI,RAJAMP MKTW RAJMPET
RAJOLI VEERA REDDY PADMAJA ENGG COLL FOR WOMEN, TADIGOTLA, K RVPW KADAPA
ANNAMACHARYA COLLEGE OF PHARMACY,, RAJAMPET ANCP RAJMPET
FATHIMA INST OF PHARMACY, KADAPA FIPK KADAPA
NIRMALA COLLEGE OF PHARMACY, KADAPA NICP KADAPA
P. RAMIREDDY MEMORIAL COLL OF PHARM, NAGARAJUPETA, KADAPA PRMP KADAPA
SRINIVASA INST OF PHARM SCI PRODDATUR SIPP PRODTUR
SRI LAKSHMI VENKATESWARA INST OF PHARM SCI,PEDDASETIPLI,PDTR SLVP PRODTUR
VASAVI INST OF PHARM SCIENCES, PEDDAPALLI,SIDDAVATAM VSPP SIDVATM
Untitled Document
•œÎp-šÌ®Ô ®¾¦µ¼Õu-ªÃL ƒ¢šðx ¦µÇK-ÍîK
èÇB§ŒÕ-²Änªá ‚ª½aK ¤òšÌ-©Â¹× ¹œ¿-X¾„î¾Õ© ‡¢XϹ
…¤Ä-ŸµÄu-§Œá© X¾Ÿî-Êo-Ōթ èÇGÅà ª½Ÿ¿Õl
宩ä¯þ åX{Õd-¹ׯä X¾C X¾K¹~
Ê«â¯Ã æXX¾ª½x ÊÕ¢Íä ‡Â¹×ˆ« “X¾¬Áo©Õ
FšËE Æœ¿fTæ®h -«Üª½ÕÂî¢
„çÕi¯Ã-Kd-©Â¹× “¤ÄA-EŸµ¿u¢ ¹Lp¢-ÍÃL
ÆCµ-ÂÃ-ª½Õ© ®¾«Õ-Êy-§ŒÕ¢Åî X¾E-Íä-§ŒÖL
>©Çx ÆGµ-«%-Cl´ÂË ÍŒª½u©Õ ÍäX¾-šÇdL
‚Kd-®ÔE Ō¹~º¢ N¦µ¼->¢-ÍÃL
¦Ç©-©åXj ÅŒX¾Ûpœ¿Õ ê®¾Õ©Õ ¦¯Ã-ªá¢-ÍŒ-«Ÿ¿Õl
éªj©Õ-ÂË¢Ÿ¿ X¾œË «uÂËh ‚ÅŒt-£¾ÇÅŒu
®¾¢X¶¾Ö© X¾E-Bª½Õ ’¹ÕJh¢Íä ª½ÕºÇ©Õ
“X¾¦µ¼ÕÅŒy E¦¢Ÿµ¿-Ê© „äÕª½ê „Ãu¤Äª½¢ Í䧌ÖL
>©Çx «ÕÅŒqu¬ÇÈ ÆGµ«%Cl´ ÆCµ-ÂÃJ 骜çf§ŒÕu ®¾å®p-Ê¥¯þ
ÂÃJt¹ ÍŒšÇd© ®¾«-ª½º …X¾-®¾¢-£¾Ç-J¢-ÍŒÕ-Âî-„ÃL
¬ÁP¡ ƒÂ¹ ©äª½Õ
“šÇX¶ÏÂú «ÕRx¢X¾Û, „ã¾Ç-¯Ã© ¤ÄJˆ¢’û \ªÃp{Õx ƒ„ä
‚Ly¯þ ¹ªÃt-’ê½¢ åXj¹X¾Ûp ÊÕ¢* èÇJ-X¾œË §Œá«Â¹×E «Õ%A
«áÈu-«Õ¢“A X¾ª½u-{-ÊÂ¹× ¬Áª½-„ä-’¹¢’à \ªÃp{Õx
ªÃ«á-©ðJ ¹©Çu-ºî-ÅŒq« X¾ÊÕ© X¾J-Q-©Ê
Ê«-FÅŒ ¹%†¾ßg-E’à Â¢-œ¿-ªÃ-«áœ¿Õ
3 ÊÕ¢* œË¤Ä-ª½Õd„çÕ¢{©ü X¾K-¹~-©åXj Æ«-’Ã-£¾ÇÊ ®¾Ÿ¿-®¾Õq©Õ
“ÂÌœ¿©Õ, ¹@Á©ä ®¾¢®¾ˆ%-AÂË X¾{Õd-’í-«Õt©Õ
ꢓŸ¿ ¦%¢Ÿ¿¢ X¾J-Q-©Ê ƒ©Ç..
¯äšË ÊÕ¢* 496 Íø¹-Ÿ¿Õ-ÂÃ-ºÇ©ðx '¦§çÖ-„çÕ-“šËÂúÑ
NÕ“ÅŒÕœË Â¢ „çRx.. «Õ%ÅŒÕu ŠœË-©ðÂË..
«áŸ¿Õ-ª½Õ-ÅŒÕÊo •© •’¹œ¿¢
‡{d-êÂ-©Â¹× Nœ¿Õ-Ÿ¿-©ãjÊ Â¹%³Äg •©Ç©Õ!
X¾Ÿî ÅŒª½-’¹A X¾K-¹~©ðx ¦µÇK’à «Ö®ý ÂÃXÔ-ªá¢’û
«ÕÅŒ ²Ä«Õ-ª½-²Äu-EÂË “X¾B¹.. ƦÕl-©ü-’¹-¤¶Ä-ªý³Ä ‘Ç“C …ª½Õ®¾Õ
 
  ÅÃèÇ-„Ã-ª½h©Õ
  “X¾ŸµÄÊ „ê½h©Õ
  “X¾Åäu¹ ¹Ÿ±¿-¯Ã©Õ
Untitled Document
 
 
Untitled Document
 
 
 
carnival2015
Untitled Document
Copyright © 2015  Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Marketing@eenadu.net