Saturday, August 02, 2014


Untitled Document
Untitled Document
J§ŒÖMd “X¾Ÿ¿ª½zÊ
¦ã¢’¹@ÁÚª½Õ (P„ðʒ¹ª½), ÊÖu®ý{Õœä: ƤĪýd„çÕ¢{x ÂíÊÕ’î@ÁÙx, N“¹§ŒÖ©Â¹× ®¾¢¦¢Cµ¢* “Gê’œþ ³òê®ý Ð2014 æXJ{ “Gê’œþ ®¾¢®¾n J§ŒÖMd “X¾Ÿ¿ª½zÊÊÕ ¬Áٓ¹„ê½¢ ÊÕ¢* “¤Äª½¢Gµ¢ÍŒÊÕ¢C. ª½Ö.35 ©Â¹~© ÊÕ¢* ª½Ö.8 Âî{x N©Õ„çjÊ ¤Äx{xÂ¹× ®¾¢¦¢Cµ¢*Ê ®¾«ÖÍêÃEo “X¾Ÿ¿ª½zÊ©ð ¤ñ¢Ÿ¿«ÍŒÕa. ’¹ÅŒ ‰Ÿä@Áx ÊÕ¢* Eª½y£ÏÇ®¾Öh «*aÊ “X¾Ÿ¿ª½zÊÂ¹× ÆÊÕ¦¢Ÿµ¿¢’Ã¯ä ¨ \œÄC Eª½y£ÏÇ®¾Õh¯Ão«ÕE ®¾¢®¾n “X¾AEŸµ¿Õ©Õ ƒÂ¹ˆœ¿ Nœ¿ÕŸ¿© Íä®ÏÊ “X¾Â¹{Ê©ð ÅçL¤Äª½Õ.
Untitled Document
 
  “X¾ŸµÄÊ „ê½h©Õ
  “X¾Åäu¹ ¹Ÿ±¿-¯Ã©Õ
Untitled Document
 
 
Untitled Document
 
 
 
Untitled Document
Copyright © 2014  Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Marketing@eenadu.net