Tuesday, September 23, 2014


Untitled Document
Untitled Document
Untitled Page
COLLEGE NAME CODE PLACE
G P R ENGG. COLLEGE, KURNOOL GPRE KURNOOL
RAJIV GANDHI MEMORIAL COLLEGE OF ENGG. & TECH., NANDYAL RGIT NANDYAL
ALFA COLLEGE OF ENGG. AND TECH., ALLAGADDA ALFA ALAGADA
St. JOHN'S COLLEGE OF ENGG. & TECH., YEMMIGANOOR JONY YMGNOOR
AVR & SVR COLL. OF ENGG. & TECH., AYYALUR, NANDYAL ASVR NANDYAL
KOTTAM COLLEGE OF ENGG., CHINNATEKUR, KURNOOL KTMK KURNOOL
Dr.K.V.SUBBA REDDY INST. OF TECH.DUPADU R.S. KURNOOL KVSR KURNOOL
G.PULLAIAH COLL. OF ENGG. & TECH. PASPULA, KURNOOL PCEK KURNOL
SANTHIRAM ENGG COLLEGE, NANDYAL SREC NANDYAL
AVR AND SVR ENGINEERING COLLEGE, NANNUR,ORVAKAL,KURNOOL AVSV KURNOOL
BHEEMA INST OF TECH & SCI, MANDIGIRI, ADONI BEMA ADONI
BRINDAVAN INST OF TECH & SCI, PEDDATEKURU, KURNOOL BRNK KURNOOL
INDIRA PRIYADARSHINI COLL OF ENGG & TECH FOR WOMEN,ORVAKAL INPW KURNOOL
K.KARUNAKAR REDDY INST OF TECH, CHINNATEKUR, KURNOOL KKIT KURNOOL
DR.K.V.SUBBA REDDYCOLL OF ENGG FOR WOMEN, DUPADU,KALLUR, KUR KVSW KURNOOL
RAVINDRA COLLEGE OF ENGG FOR WOMEN,PASUPALA,KURNOOL RAVW KURNOOL
SYAMALADEVI INST OF TECH FOR WOMEN, NANDYAL SYLW NANDYAL
CREATIVE EDNL. SOCIETY'S COLL. OF PHARM, CHINNATEKUR, KURNOO CRKN KURNOOL
ST.JOHN'S COLLEGE OF PHARM SCI, YERRAKOTA, YEMMIGANOOR JNYP YEMIGNR
Dr.K V SUBBA REDDY INST OF PHARMACY, DUPADU R.S. KURNOOL KVSP KURNOOL
PRABHAT INST OF PHARMACY, PRANAPALLY, NANDYAL PBTP NANDYAL
SANTHIRAM COLLEGE OF PHARMACY, NANDYAL SRCN NANDYAL
Untitled Document
P¬ÁÙ«Û OX¾ÛåXj ÆŸ¿-Ê¢’à \ª½p-œËÊ Â¹ºËA
’îXÔ-ÍŒ¢Ÿþ «Õ%ÅŒ-Ÿä£¾Ç¢ ©¦µ¼u¢
¦Lx-X¾œ¿f ‚£¾Éª½¢ AE Æ®¾y-®¾nÅŒ
wåXj„ä{Õ ¦®¾Õq ¦ð©Çh
Íø¹ G§ŒÕu¢ ÅŒª½-Læ®h ¹J¸Ê ÍŒª½u©Õ
œç¢U ©Â¹~-ºÇ-©Åî ¦Ç©Õœ¿Õ «Õ%A...
…Ÿîu’¹¢ ƒXÏp-²Äh-ÊE „çÖ®¾¢
EX¾Ûp-©-„Ã-’¹ÕÊÕ X¾J-Q-L¢-*Ê ‚Kf‹
‚¹-{Õd-¹×Êo “X¾Ÿ¿-ª½zÊ
ªÃ†¾Z “ÂÌœÄ-ÍŒ-J-“ÅŒ©ð >©Çx æXª½Õ E©-¤ÄL
28Ê ’¹Õ¢œç •¦Õs-©åXj ®¾Ÿ¿®¾Õq
7Ê >©Çx N>-©ã¯þq, «ÖE-{-J¢’û ¹NÕšÌ ®¾«Ö-„ä¬Á¢
‚¢’¹x X¾J-èÇcÊ¢ ©ä¹¯ä „çÊÕ-¹-œ¿Õ’¹Õ
OœËÊ ‚šð-wœçj-«ªý £¾ÇÅŒu ꮾÕ
Åç©¢-’Ã-ºÂ¹× ¹ª½Öo©Õ œÎ‰°?
ÍŒ“ÂË *šü-X¶¾¢œþ „äÕ¯ä-•ª½Õ Æ骮¾Õd
24 ÊÕ¢* “X¾ŸµÄE …¤ÄCµ X¾Ÿ±¿Â¹¢ «Õø"-¹-X¾-K¹~©Õ
¯äœ¿Õ 宪á¢-šü-èð-å®X¶ý©ð “¤Ä¢’¹º ‡¢XÏ-¹©Õ
24 ÊÕ¢* «JqšÌ ¤òšÌ©Õ
Ê¢Ÿ¿-«ª½¢ Íøœ¿«Õt ‚©§ŒÕ £¾Ý¢œÎ ©ãÂˈ¢X¾Û
X¾J-Q-©Ê©ð ÅîX¾Û-©Ç{.. «%Ÿ¿Õl´-©Â¹× ’çŒÖ©Õ
wåXj„ä{Õ œÎ¨œÎ ¹@Ç-¬Ç©© ®¾¢X¶¾Õ¢ ªÃ³ÄZ-Ÿµ¿u-¹~×-œË’à „çj.¤Ä-XÏ-骜Ëf
¤¶ñšð, OœË-§çÖ-“’Ã-X¶¾-ª½xÂ¹× Æ«-’Ã-£¾ÇÊ ®¾Ÿ¿®¾Õq
XÔ‡¢-¨-°XÔ X¾Ÿ±¿-¹¢åXj ®¾Ÿ¿®¾Õq
24 ÊÕ¢Íä ¤Äª¸½-¬Ç-©-©Â¹× 宩-«Û©Õ “X¾Â¹-šË¢-ÍÃL
N“¬Ç¢ÅŒ …Ÿîu-’¹Õ-©Â¹× „çjŸ¿u Ȫ½Õa© X¾ÛÊÓ-Íç-Lx¢X¾Û X¾Ûʪ½ÕŸ¿l´ª½º
«K_-¹-ª½º Â¢ “¤ÄºÇ-©ãj¯Ã ÆJp²Äh¢
Ÿä¬Ç-Gµ-«%-Cl´©ð NŸÄu-ª½Õn© ¤Ä“ÅŒ Â̩¹¢
NŸµ¿Õ©ðx ÍäJÊ œÎ¨„î ¯Ãê’-¬Áy-ª½-ªÃ«Û
¤ñ©¢ XÏ©Õ-²òh¢C N•-§ŒÕ-«¢-ÅÃ-EÂË Â¹%†Ï-Íä-§ŒÕ¢œË
 
  ÅÃèÇ-„Ã-ª½h©Õ
  “X¾ŸµÄÊ „ê½h©Õ
  “X¾Åäu¹ ¹Ÿ±¿-¯Ã©Õ
Untitled Document
 
 
Untitled Document
 
 
 
Untitled Document
Copyright © 2014  Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Marketing@eenadu.net