Monday, July 28, 2014


Untitled Document
Untitled Document
«u«-²Ä§ŒÕ ÂÃJt-¹-®¾¢X¶¾Õ¢ ‚Ÿµ¿y-ª½u¢©ð
’-X¾-“A¹ ‚N-†¾ˆ-ª½º
ÊœË-’¹Öœç¢: «u«-²Ä§ŒÕ ÂÃJt¹ ®¾¢X¶¾Õ ªÃ†¾Z «Õ£¾Ç-®¾-¦µ¼Lo •§ŒÕ-“X¾Ÿ¿¢ Í䧌Ö-©E ÂÕÅŒÖ ¦ÕŸµ¿-„ê½¢ ÊœË-’¹Ö-œç¢©ð ®¾¢X¶¾Õ¢ œËN-•¯þ Âê½u-Ÿ¿Jz ¦®¾-«§ŒÕu ’-X¾-“A-¹Lo ‚N-†¾ˆ-J¢-Íê½Õ. ¨ ¯ç© 30Ê «ª½¢-’¹-©ü©ð ªÃ†¾Z «Õ£¾É-®¾-¦µ¼©ðx ÆCµÂ¹ ®¾¢Èu©ð “X¾•©Õ ¤Ä©ï_E N•-§ŒÕ-«¢ÅŒ¢ Í䧌Ö-©E ÂîªÃª½Õ. Âê½u-“¹-«Õ¢©ð ®¾ÅŒu-¯Ã-ªÃ-§ŒÕº, OªÃ¢-•-¯ä-§Œá©Õ, ªÃ«Õ-¹%†¾g ÅŒC-ÅŒ-ª½Õ©Õ ¤Ä©ï_-¯Ãoª½Õ.
Untitled Document
 
  “X¾ŸµÄÊ „ê½h©Õ
  “X¾Åäu¹ ¹Ÿ±¿-¯Ã©Õ
Untitled Document
 
 
Untitled Document
 
 
 
Untitled Document
Copyright © 2014  Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Marketing@eenadu.net