Wednesday, November 25, 2015


Untitled Document
Untitled Page
COLLEGE NAME CODE PLACE
S R THIRTHA INSTITUTE OF SCINCE & TECH., NALGONDA SRTI NLGONDA
AURORA'S ENGG. COLLEGE, BHONGIR AROR BHONGIR
NAGARJUNA INSTITUTE OF TECH. & SCI.S, MIRYALGUDA NGTS MRYLGDA
SRI VENKATESWARA ENGG. COLLEGE, SURYAPET SVES SURYPET
VIGNAN INSTITUTE OF TECH. & SCI., DESHMUKHI VGNT DESMUKI
ANURAG ENGINNERING COLLGE, ANANTAGIRI, KODAD ANRK KODAD
MADHIRA INSTITUTE OF TECH. & SCI., KODAD MDRK KODAD
VATHSALYA INSTITUTE OF SCI. & TECH., ANANTHARAM, BHONGIR VISA BHONGIR
ADUSUMALLI VIJAYA COLLEGE OF ENGG. AND RES.CENTRE, MYSIREDDY AVCR BMLRMRM
SR SARADA INST OF SCI. AND TECH, ANANTHARAM, BHONGIR SSST BHONGIR
GANDHI ACADEMY OF TECH. EDN., RAMAPURAM, CHILUKURU,NALGONDA GTEN NALGNDA
KBR ENGG COLLEGE, PAGIDIPALLI, BIBINAGAR KBRB BIBINGR
KODADA INST OF TECH AND SCIENCE FOR WOMEN, KODADA KDDW KODADA
MADHIRA COLLEGE OF ENGG.,PALEANNARAM.CHILKUR,NALGONDA MDCE NALGNDA
MEDHA COLLEGE OF ENGG,LAXMIDEVIGUDEM, BIBINAGAR MDHA BIBINGR
MINA INST OF ENGG AND TECH FOR WOMEN, MIRYALAGUDA MINA MRYLGDA
MATRIX INST OF TECHNOLOGY, CHEEKATIMAMIDI, BOMMALARAMARAM MXIT CHKTMMD
VISHNUSREE INSTT OF TECH., YAVAPUR,JATALPUR,BOMMALARAMARAM,N VSIT BMLRMRM
VIGNAN'S INST OF TECH AND AERONAUTICAL ENGG, DESHMUKHI VITA DESMKHI
PROGRESSIVE ENGG. COLL.,CHEEKATIMAMIDI, BOMMALARAMARAM PROG CHKTMMD
ANURAG PHARMACY COLLEGE, ANANTHAGIRI, KODAD ANRP KODAD
DEEVANA COLLEGE OF PHARMACY, CHIVEMLA, NALGONDA DCPS SURYAPT
K V K COLLEGE OF PHARMACY, SURMAIGUDA, RAMOJI FILM CITY KVKP SURMGDA
MADIRA INST. OF TECH.& SCI., MADIRANAGAR, CHILKUR, NALGONDA MDRP NALGNDA
NALANDA COLLEGE OF PHARMACY, NALGONDA NCOP NLGONDA
NETHAJI INSTT OF PHARM. SCI., TOOPRANPET, CHOUTUPPAL NTJP CHOTUPL
PRATHISHTA INST OF PHARM SCI., DOORAJPALLY, SURYAPET PIPS SRYAPET
SWAMY RAMANANDA THIRTHA INST. OF PHARM SCI, SLBC, NALGONDA SRTN NALGNDA
SRI SARADA COLLEGE OF PHARMACY, ANANTHARAM, BHONGIR SSPC BHONGIR
SWAMI VIVEKANANDA INST OF PHARM SCI, VANGAPALLI, YADAGIRIGUT SVIP YDGRGTA
TEJA COLLEGE OF PHARMACY, KODAD TEJA KODADA
UNITY COLLEGE OF PHARMACY, BHONGIR UCPB BHONGIR
VIGNAN INST. OF PHARM. SCI., DESHMUKHI VGNP DESMUKI
VENKATESWARA INST OF PHARM SCI, CHARLAPALLY, NALGONDA VIPN NALGNDA
VIKAS COLL .OF PHARMACY, SURYAPET VKSP SURYPET
VATSALYA COLL. OF PHARMACY, ANANTHARAM, BHONGIR VSLP BHONGIR
Untitled Document
éªj©äy-æ®d-†¾-¯þ©ð «Õ%ÅŒ-Ÿä£¾Ç¢ ’¹ÕJh¢X¾Û
ÆŸ¿ÕX¾Û ÅŒXÏpÊ «ÕŸ¿u¢ ©ÇK
ÆX¾Ûp© ¦ÇŸµ¿Åî éªjÅŒÕ ¦©-«-Êt-ª½º¢
NŸ¿Õu-ŸÄ-X¶¾Ö-ÅÃ-EÂË ¦Ç©Õœ¿Õ «Õ%A
ÅÃšË Íç{ÕdåXj ÊÕ¢* X¾œË UÅŒ ÂÃJt-Â¹×œË «Õ%A
«ª½¢-’¹©ü ‡Eo¹ “X¾A-X¾-Â~Ã-©Â¹× ’¹Õº-¤Äª¸½¢
“šÇ¹dªý X¾Md.. §Œá«-Â¹×œË Ÿ¿Õª½t-ª½º¢
«Õ£ÏÇ-@Ç Â¹Ø-M «Õ%A
¦µÇª½u, Gœ¿f-©ÊÕ ¤ò†Ï¢-ÍŒE «uÂËhÂË èãj©Õ
-“X¾«Ö-Ÿ¿-«-¬ÇÅŒÕh EX¾p¢-{Õ-ÂíE ¦Ç©Õ-œËÂË ’çŒÖ©Õ
Âê½Õ œµÎÂíE «uÂËh «Õ%A
…X¾-Âê½ „äÅŒ-¯ÃEo åX¢ÍÃL: èÇV©
®¾«Õ“’¹ FšË-“X¾-ºÇ-R¹ ª½ÖX¾-¹-©pÊÂ¹× ®¾¯Ão-£¾É©Õ
Âõ©Õ éªjÅŒÕ ‚ÅŒt-£¾ÇÅŒu
X¾¢{© Ê„çÖŸ¿Õ©ð ’¹Õ“ª½¢-¤òœ¿Õ «Õ¢œ¿©¢ ¦µä†ý
¦£¾Ý@Á »†¾Ÿµ¿ *ÂË-ÅŒqÅî ¹׆¾ßd-„ÃuCµ E„Ã-ª½º
ƒŸä *«J Æ«-ÂìÁ¢ Æ¢{Ö “¬ÁNÕ¢-ÍÃL: ‹‡®Ôf
ÆÅŒ-œí-²Ähœ¿Õ *«J Ƣ¹¢ *“B-¹-ª½º
X¾ª½Õ-’î..-X¾-ª½Õ’¹Õ..!
„çÖœ¿Õ „ÃJ Íî{ X¾ÍŒaE „çá©Â¹..!
‹åX-¯þ-®¾Öˆ©ü “X¾„ä¬Á ’¹œ¿Õ«Û ¤ñœË-T¢X¾Û
¦Ç守-šü-¦Ç©ü ¤òšÌ-©Â¹× ‡¢XϹ
Íç¢ÍŒÕ Ʀµ¼u-ª½Õn© ÊÕ¢* Ÿ¿ª½-‘Ç-®¾Õh© ‚£¾ÉyÊ¢
…*ÅŒ P¹~-ºÂ¹× Ÿ¿ª½-‘Ç-®¾Õh© ‚£¾ÉyÊ¢
EK-¹~º X¶¾L¢-Íä¯Ã?
“ÂÌœÄ-ÂÃ-ª½Õ©Õ ¨ ¯ç© 27Ê £¾É•-ª½Õ-ÂÃ-„ÃL
-“X¾¦µ¼Õ-Åîy-Ÿîu-’¹Õ© '‚®¾-ªÃÑåXj „ä{Õ
ÂÃKh¹ ¤ùª½g-NÕÂË §ŒÖŸÄ“C «á²Äh¦Õ
‚©-§ŒÕ¢©ð ‚¢•¯ä§ŒÖª½aÊ
«á’¹Õ_ª½Õ éªjŌթ ¦©-«-Êt-ª½º¢
§ŒÖŸÄ“C N®¾h-ª½º X¾ÊÕ©ðx èÇX¾u¢
«á’¹Õ_-JÂË ’çŒÖ©Õ
25Ê ˜ãEo-ÂÃ-ªášü >©Çx •{x ‡¢XϹ
 
  ÅÃèÇ-„Ã-ª½h©Õ
  “X¾ŸµÄÊ „ê½h©Õ
  “X¾Åäu¹ ¹Ÿ±¿-¯Ã©Õ
Untitled Document
 
 
Untitled Document
 
 
 
Untitled Document
Copyright © 2015 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Marketing@eenadu.net