Thursday, April 02, 2015


Untitled Document
Untitled Document
Untitled Page
COLLEGE NAME CODE PLACE
NBKR INSTITUTE OF SCI. AND TECH., VIDYANAGAR NBKR VAKKADU
NARAYANA ENGG. COLLEGE, NELLORE NARN NELLORE
P B R VISVODAYA INSTITUTE OF TECH. & SCI., KAVALI VITK KAVALI
GOKULA KRISHNA COLLEGE OF ENGG., SULLURPET GKCS SULRPET
NARAYANA ENGG. COLLEGE, GUDUR NRNG GUDUR
PRIYADARSHINI COLLEGE OF ENGINEERNG, SULLURPET PDCS SULRPET
AUDHISANKARA COLLEGE OF ENGG. & TECH., VINDHUR, GUDUR SANK GUDUR
A V S COLLEGE OF ENGG. & TECH., VEERANNA KANUPUR AVVN NELLORE
MEKAPATI RAJA MOHAN REDDY INSTITUTE OF TECH & SCI., UDAYAGIR MRMU UDAYGIR
PRIYADARSHINI COLL OF ENGG. & TECH, KANUPARTHIPADU, NELLORE PRIK NELLORE
GEETHANJALI INST OF SCIENCE AND TECH., GANGAVARAM, KOVURU, N GTNN NELLORE
JAGAN'S COLLEGE OF ENGG AND TECH,CHAVATAPALEM, NELLORE JGNN NELLORE
RAMIREDDY SUBBA RAMIREDDY ENGG COLLEGE, KADANTHULA, BOGOLE, RSRN NELLORE
VISVODAYA ENGG COLLEGE, KAVALI VCKV KAVALI
BRAHMAIAH COLL. OF ENGG., N R PALEM, NELLORE BCEN NELORE
AUDISANKARA INST. OF TECH., GUDUR ASIT GUDUR
S. CHAVAN COLLEGE OF PHARMACY, J.KANDRIGA, NELLORE CHVN NELLORE
GOKULA KRISHNA COLLEGE OF PHARMACY, SULLURPET GKPS SULRPET
JAGAN'S COLLEGE OF PHARMACY, JANGALA KANDRIGA,NELLORE JAGN NELLORE
NARAYANA PHARMACY COLLEGE,CHINTHAREDDY PALEM,NELLORE NRNP NELLORE
RAO'S COLLEGE OF PHARMACY, VERANNA KANPUR, VENKATACHALAM RAOS VRNKNPR
RATHNAM INST OF PHARM, PIDATHAPOLUR, NELLORE RESN NELLORE
SAASTRA COLLEGE OF PHARM.EDN AND RES. VARIGONDA, NELLORE SCON NELLORE
SASHIKANTH REDDY COLL OF PHARM, NORTH RAJUPALEM, NELLORE SRPN NELLORE
VAGDEVI COLL. OF PHARM. & RES. CENTRE, BRAHMADEVAM, MUTHUKUR VDPN BRHMDVM
Untitled Document
Ÿí¢’¹Åî NÕ©Ç-ÈÅý ¤òM®ý ®¾å®p-Ê¥¯þ
«â©Ç-æX{ ÆGµ-«%-Cl´ÂË NÊA
„ÃÅÃ-«-ª½º Bª½ÕåXj ‚¢Ÿî-@ÁÊ
Æ客-Hx©ð ÍŒJa¢-*¯Ã X¾šËd¢-æXD?
ŸÄ«Õ-«ª½¢ ¦µ¼Ö«á-©åXj ¤òM-®¾Õ-©Â¹× ‚Ÿä-¬Ç©Õ
ƪ½Õ|-©Â¹× XϢ͵ŒÊÕx Æ¢Ÿä©Ç ÍŒª½u©Õ B®¾Õ-Âî-„ÃL
E«Õt.. Æ„çÖt!
E¦¢-Ÿµ¿-Ê-©Â¹× Nª½Õ-Ÿ¿l´¢’à wåXj„ä{Õ ¤Äª¸½-¬Ç-©© Eª½y-£¾Çº
“X¾¬Ç¢-ÅŒ¢’à œË“U X¾K-¹~©Õ
…Ÿîu-’Ã-L-XÏp-²Äh-ÊE «®¾Ö-@ÁxÂ¹× ¤Ä©p-œËÊ «Õ£ÏÇ@Á Æ骮¾Õd
ƒ¢šË Ÿí¢’¹ Æ骮¾Õd.. ²ñÅŒÕh J¹-«K
‡“ª½-ÍŒ¢-Ÿ¿Ê¢ Ɠ¹«Õ ª½„Ã-ºÇÊÕ Æœ¿Õf-ÂË
’¹ª½Õœ¿ „ã¾ÇÊ¢åXj ¡ªÃ-«áE Ÿ¿ª½zÊ¢
£¾ÇÊÕ-«Õ¢-ÅŒÕ-EåXj ¡ªÃ-«áE „çj¦µ¼«¢
®¾yª½g-Âê½ ®¾¢X¶¾Õ¢ >©Çx ¹Fy-ʪý E§ŒÖ-«Õ¹¢
‰Ÿ¿Õ-’¹Õª½Õ ‚ªý-‰©Õ, 9 «Õ¢C G©ü-¹-©ã-¹d-ª½xÂ¹× ³òÂÃ-èü-¯î-šÌ-®¾Õ-L-«y¢œË
ÆCµÂ¹ X¶ÔV©Õ «®¾Ö©Õ Í䮾ÕhÊo ¹@Ç-¬Ç-©©Õ
‹{ÕÂ¹× ‚ŸµÄªý ÆÊÕ-®¾¢-ŸµÄÊ¢ ÅŒX¾p-E-®¾J
ª½Ö.9.39 Âî{xÅî “’ÃOÕº ªîœ¿x ÆGµ-«%Cl´
ƒ¯þ-͵ÃJb ÆCµ-ÂÃ-ª½Õ©ä C¹׈..!
ÅÃ’¹Õ-FšË Â¢ ¹{..-¹{
ÆÍŒÕa-¹{x ƒ®¾Õ¹ KÍý «Ÿ¿l …“C-¹hÅŒ
‚ÅŒt-¹Ø-ª½ÕÂ¹× ²ò«Õ-P© Fª½Õ
Ÿöª½bÊu¢ ꮾթð E¢C-Ōթ Æ骮ýd
ÆÊÕ-«Ö-Ê-®¾p-Ÿ¿¢’à §Œá«-¹×E «Õ%A
‚Kf„î, ÅŒ£¾Ç-®Ô-©Çl-ª½Õ-©Â¹× «âœî ÅÃ&Ÿ¿Õ
 
  ÅÃèÇ-„Ã-ª½h©Õ
  “X¾ŸµÄÊ „ê½h©Õ
  “X¾Åäu¹ ¹Ÿ±¿-¯Ã©Õ
Untitled Document
 
 
Untitled Document
 
 
 
carnival2015
Untitled Document
Copyright © 2015  Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Marketing@eenadu.net