Tuesday, December 01, 2015


Untitled Document
Untitled Page
COLLEGE NAME CODE PLACE
NBKR INSTITUTE OF SCI. AND TECH., VIDYANAGAR NBKR VAKKADU
NARAYANA ENGG. COLLEGE, NELLORE NARN NELLORE
P B R VISVODAYA INSTITUTE OF TECH. & SCI., KAVALI VITK KAVALI
GOKULA KRISHNA COLLEGE OF ENGG., SULLURPET GKCS SULRPET
NARAYANA ENGG. COLLEGE, GUDUR NRNG GUDUR
PRIYADARSHINI COLLEGE OF ENGINEERNG, SULLURPET PDCS SULRPET
AUDHISANKARA COLLEGE OF ENGG. & TECH., VINDHUR, GUDUR SANK GUDUR
A V S COLLEGE OF ENGG. & TECH., VEERANNA KANUPUR AVVN NELLORE
MEKAPATI RAJA MOHAN REDDY INSTITUTE OF TECH & SCI., UDAYAGIR MRMU UDAYGIR
PRIYADARSHINI COLL OF ENGG. & TECH, KANUPARTHIPADU, NELLORE PRIK NELLORE
GEETHANJALI INST OF SCIENCE AND TECH., GANGAVARAM, KOVURU, N GTNN NELLORE
JAGAN'S COLLEGE OF ENGG AND TECH,CHAVATAPALEM, NELLORE JGNN NELLORE
RAMIREDDY SUBBA RAMIREDDY ENGG COLLEGE, KADANTHULA, BOGOLE, RSRN NELLORE
VISVODAYA ENGG COLLEGE, KAVALI VCKV KAVALI
BRAHMAIAH COLL. OF ENGG., N R PALEM, NELLORE BCEN NELORE
AUDISANKARA INST. OF TECH., GUDUR ASIT GUDUR
S. CHAVAN COLLEGE OF PHARMACY, J.KANDRIGA, NELLORE CHVN NELLORE
GOKULA KRISHNA COLLEGE OF PHARMACY, SULLURPET GKPS SULRPET
JAGAN'S COLLEGE OF PHARMACY, JANGALA KANDRIGA,NELLORE JAGN NELLORE
NARAYANA PHARMACY COLLEGE,CHINTHAREDDY PALEM,NELLORE NRNP NELLORE
RAO'S COLLEGE OF PHARMACY, VERANNA KANPUR, VENKATACHALAM RAOS VRNKNPR
RATHNAM INST OF PHARM, PIDATHAPOLUR, NELLORE RESN NELLORE
SAASTRA COLLEGE OF PHARM.EDN AND RES. VARIGONDA, NELLORE SCON NELLORE
SASHIKANTH REDDY COLL OF PHARM, NORTH RAJUPALEM, NELLORE SRPN NELLORE
VAGDEVI COLL. OF PHARM. & RES. CENTRE, BRAHMADEVAM, MUTHUKUR VDPN BRHMDVM
Untitled Document
«ª½Ÿ¿ ¦ÇCµ-ÅŒÕ-©ÊÕ X¾ªÃ-«Õ-Jz¢-*Ê ª½X¶¾á-OªÃ
*“ÅŒ-©ä-È-Ê¢Åî èÇB§ŒÕ ’¹ÕJh¢X¾Û
«ª½Ÿ¿ ¦ÇCµ-ÅŒÕLo ‚Ÿ¿Õ-Âî-«-œ¿¢©ð “X¾¦µ¼ÕÅŒy¢ NX¶¾©¢
éªj©Õ “X¾«Ö-Ÿ¿¢©ð «uÂËh «Õ%A
M’û©ðÂË ¦Ç©ü-¦Çu-œËt¢-{¯þ
¦Ç©ü-¦Çu-œËt¢-{¯þ ªÃ†¾Z •{Õd ‡¢XϹ
«%Ÿ±Ä Æ«Û-ÅŒÕÊo …¤ÄCµ EŸµ¿Õ©Õ
æXª½Õê X¾ÂÈ ƒ@ÁÙx
¯Ã©Õ-é’jŸ¿Õ ªîV©ðx 15 客.OÕ. «ª½¥¢ X¾œä Æ«-ÂìÁ¢
XÔ‚ªý ƒ¢>-Fª½x ®¾¢X¶¾Õ¢ ‡Eo-¹©Õ
ŸÄÅŒ%ÅŒy¢ Ÿä«ÛœË*aÊ «ª½¢
®ÏLÂà “šÇ¹dª½Õ X¾šËd-„äÅŒ
‡œ¿ÅçJXÏ ©ä¹עœÄ «ª½¥¢
¯Ãª½Õ Â¢..
ƒ¢Âà Å䪽Õ-ÂíE X¾ÛÍŒa-©-X¾Lx
¹©ã-¹d-ª½«Öt.. ‚Ÿ¿ÕÂî««Öt..
«%Ÿ¿Õl´-©Â¹× Ÿ¿ÕX¾p{x X¾¢XϺÌ
>©Çx ¤Ä©-¯Ã-Cµ-ÂÃJºËÂË ‡¢XÔXÔ NÊA
*µ“Ÿ¿¢’à ªîœ¿Õf
«ÕSx «ªÃ¥©Õ.. ¦µ¼§ŒÕ¢ ’¹ÕXÏpšðx Bª½-“¤Ä¢-ÅéÕ
Ÿç¦s-AÊo «¢Åç-Ê©Õ
«ª½Ÿ¿ «áX¾Ûp E„Ã-ª½-ºÂ¹× ÍŒª½u©Õ
’¹¢Ÿµ¿ «Õ£¾Çô-ÅŒq«¢ êªX¾Û
’¹Öœ¿Ö-ª½Õ©ð «ª½¥¢.. ‚¢Ÿî-@Á-Ê©ð “X¾•©Õ
«ªÃ¥-©Â¹× ÆCµ-ÂÃ-ª½Õ©Õ Æ“X¾-«ÕÅŒh¢
«á¢X¾Û “’ë֩„î¾Õ-©Â¹× X¾ÛÊ-ªÃ-„î¾ ê¢“ŸÄ©Õ
èðª½Õ’à ®ÏLÂà Ɠ¹«Õ ª½„úÇ
ÂëL E§çÖ-•-¹-«-ª½_¢©ð å£jÇ Æ©ª½Õd
250 ‡Â¹-ªÃ©ðx «J-¯Ã-ª½Õ-«Õ-œ¿Õ-©Â¹× ʆ¾d¢
“ÂÌœÄ ¤òšÌ©ðx …ÅÃq-£¾Ç¢’à N¹-©Ç¢-’¹Õ©Õ
æXŸ¿-©Â¹× ²Ä§ŒÕ¢ Í䧌՜¿¢ ÆGµ-Ê¢-Ÿ¿-F§ŒÕ¢
“šÇ¯þq-¤¶Ä-ª½t-ªýÂ¹× Æ©Õx-¹×Êo Eª½x¹~u¢
ÆCµ-ÂÃ-ª½Õ©Õ Æ“X¾-«ÕÅŒh¢
«ªÃ¥-©Åî ÅŒœË-®ÏÊ X¾Û®¾h-ÂéÕ
„çj¦µ¼-«¢’à ©ÂÌ~t-’¹-º-X¾A N“’¹£¾Ç “X¾A†¾e
Âî«Ü-ª½Õ-X¾Lx Í窽Õ-«ÛÂ¹× ¤ñ¢*Ê «áX¾Ûp?
£¾Çœ¿-©ã-Ah-®¾ÕhÊo «ª½¥ ®¾ÖÍŒ-Ê©Õ
 
  ÅÃèÇ-„Ã-ª½h©Õ
  “X¾ŸµÄÊ „ê½h©Õ
  “X¾Åäu¹ ¹Ÿ±¿-¯Ã©Õ
Untitled Document
 
 
Untitled Document
 
 
 
Untitled Document
Copyright © 2015 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Marketing@eenadu.net