Saturday, March 07, 2015


Untitled Document
Untitled Document
¯äœ¿Õ Æ«Õt-¦µ¼-’¹-„ïþ •Êt-CÊ „䜿Õ-¹©Õ
Ÿä«Û-E-X¾Lx,ÊÖu-®ý-{Õœä:- ÂëÖ-骜Ëf «Õ¢œ¿©¢ ¹Lˆ-Ê-’¹-ªý-©ðE Æ«Õt-¦µ¼-’¹-„ïþ ‚©-§ŒÕ¢©ð 67« •Êt-CÊ „䜿Õ-¹-©ÊÕ Eª½y-£ÏÇ-®¾Õh-Êo{Õx ‚©-§ŒÕ-¹-NÕšÌ “X¾A-E-Ÿµ¿Õ©Õ ÅçL-¤Äª½Õ.- …Ÿ¿§ŒÕ¢ ÊÕ¢* ²Ä§ŒÕ¢“ÅŒ¢ «ª½Â¹× “X¾Åäu¹ X¾Ü•-ÂÃ-ª½u-“¹-«Ö©Õ ÍäX¾-œ¿Õ-ÅŒÕ-Êo{Õx æXªíˆ-¯Ãoª½Õ.- ¦µ¼Â¹×h©Õ ÆCµÂ¹ ®¾¢Èu©ð £¾É•éªj Âê½u-“¹-«Ö-©ÊÕ N•-§ŒÕ-«¢ÅŒ¢ Í䧌Ö-©E ÂîªÃª½Õ.-
Untitled Document
 
  “X¾ŸµÄÊ „ê½h©Õ
  “X¾Åäu¹ ¹Ÿ±¿-¯Ã©Õ
Untitled Document
 
 
Untitled Document
 
 
 
carnival2015
Untitled Document
Copyright © 2015  Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Marketing@eenadu.net