Monday, March 30, 2015


Untitled Document
Untitled Document
¯äœ¿Õ œ¿§ŒÕ©ü §Œá«ªý ‡®Ôp
P„Ã-°-Ê-’¹ªý(EèÇ-«Ö-¦ÇŸþ), ÊÖu®ý-{Õœä:- ¤òM®¾Õ æ®d†¾-Êx©ð ƯÃu§ŒÕ¢ •J-TÅä „ç¢{¯ä ¦ÇCµ-ÅŒÕ©Õ œ¿§ŒÕ©ü §Œá«ªý ‡®Ôp Âê½u-“¹-«Ö-EÂË Ÿµçjª½u¢’à X¶ÏªÃuŸ¿Õ Í䧌Ö-©E ‡®Ôp ÍŒ¢“Ÿ¿-¬ì-È-ªý-骜Ëf æXªíˆ-¯Ãoª½Õ.- ²ò«Õ-„ê½¢ …Ÿ¿§ŒÕ¢ 10.-00 ’¹¢{© ÊÕ¢* 11.-00 ’¹¢{© «ÕŸµ¿u©ð ¦ÇCµ-ÅŒÕ©Õ 08462Ð-228433 Ê¢¦-ª½ÕÂ¹× ¤¶ò¯þ Íä®Ï ®¾«Õ-®¾u-©ÊÕ N«-J¢-ÍÃ-©E æXªíˆ-¯Ãoª½Õ.-
Untitled Document
 
  “X¾ŸµÄÊ „ê½h©Õ
  “X¾Åäu¹ ¹Ÿ±¿-¯Ã©Õ
Untitled Document
 
 
Untitled Document
 
 
 
carnival2015
Untitled Document
Copyright © 2015  Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Marketing@eenadu.net