Tuesday, June 30, 2015

Untitled Document

Untitled Document
Untitled Document
v్బౖ
ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాలలు
 • గాయత్రి విద్యాపరిషత్‌ కాలేజ్‌ ఆఫ్‌ ఇంజినీరింగ్‌, విశాఖపట్నం. ఫోన్‌: 0891 2739507
 • విశ్వనాధ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ టెక్నాలజీ అండ్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌, ఆనందపురం, విశాఖపట్నం. ఫోన్‌: 0891 2539007, 2539008, 2539025
 • అవంతి ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ ఇంజినీరింగ్‌ అండ్‌ టెక్నాలజీ, తామరం, నర్సీపట్నం. ఫోన్‌: 08932 222382, 222453
 • అనిల్‌ నీరుకొండ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ టెక్నాలజీ అండ్‌ సైన్స్‌, భీమునిపట్నం. ఫోన్‌: 08933 225083, 225084
 • చైతన్య ఇంజినీరింగ్‌ కాలేజి, కొమ్మాది, విశాఖపట్నం. ఫోన్‌: 0891 2793111
 • రఘు ఇంజినీరింగ్‌, దాకమర్రి, భీమిలి. ఫోన్‌: 08922 248001, 248002
 • పైడా కాలేజ్‌ ఆఫ్‌ ఇంజినీరింగ్‌ అండ్‌ టెక్నాలజీ, గంభీరం, ఆనందపురం. ఫోన్‌: 0891 2573213
 • విజ్ఞాన్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ ఇన్ఫర్మేషన్‌ టెక్నాలజీ, వడ్లపూడి, విశాఖపట్నం. ఫోన్‌: 0891 2755222, 2755333, 2755444
 • సాంకేతిక విద్యా పరిషత్‌ ఇంజినీరింగ్‌ కాలేజి, పి.ఎం.పాలెం, విశాఖపట్నం. ఫోన్‌: 0891 2781375, 6453202
 • దాడి ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ ఇంజినీరింగ్‌ అండ్‌ టెక్నాలజీ, గవరపాలెం, అనకాపల్లి. ఫోన్‌: 08924 207366, 221111
 • కౌశిక్‌ కాలేజ్‌ ఆఫ్‌ ఇంజినీరింగ్‌, గంభీరం, ఆనందపురం. ఫోన్‌: 08933 222854, 0891 2716001
 • అల్‌-అమన్‌ కాలేజ్‌ ఆఫ్‌ ఇంజినీరింగ్‌, గుడిలోవ, ఆనందపురం. ఫోన్‌: 08933 200607, 9866649377
 • రఘు ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ సైన్స్‌ అండ్‌ టెక్నాలజీ, దాకమర్రి, భీమిలి. ఫోన్‌: 08922 248003, 248013
 • గాయత్రి విద్యా పరిషత్‌ కాలేజ్‌ ఆఫ్‌ ఇంజినీరింగ్‌ ఫర్‌ ఉమెన్‌, విశాఖపట్నం. ఫోన్‌: 0891 2739507
 • వైజాగ్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ టెక్నాలజీ, దాకమర్రి, భీమిలి. ఫోన్‌: 08922 248070
 • విశాఖ ఇంజినీరింగ్‌ కాలేజి, బక్కన్నపాలెం, విశాఖపట్నం. ఫోన్‌: 0891 2569933, 25668811
 • విశాఖ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ టెక్నాలజీ అండ్‌ సైన్స్‌, సొంఠ్యాం, ఆనందపురం. ఫోన్‌: 08933 202125, 202168
 • విశాఖ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ ఇంజినీరింగ్‌ అండ్‌ టెక్నాలజీ, నార్వ, విశాఖపట్నం. ఫోన్‌: 0891 2559559, 2710368
ఫార్మసీ కళాశాలలు
 • అల్‌ అమీర్‌ కాలేజ్‌ ఆఫ్‌ ఫార్మసీ, గుడిలోవ, ఆనందపురం. ఫోన్‌: 08933 260034, 260038
 • ఏక్యూజే కాలేజ్‌ ఆఫ్‌ ఫార్మసీ, గుడిలోవ, ఆనందపురం.
 • ఇమ్మానుయేలు కాలేజ్‌ ఆఫ్‌ ఫార్మసీ, సింగన్నబండ, భీమిలి
 • రఘు కాలేజ్‌ ఆఫ్‌ ఫార్మసీ, దాకమర్రి, భీమిలి. ఫోన్‌: 08922 248011
 • శ్రీనివాసరావు కాలేజ్‌ ఆఫ్‌ ఫార్మసీ, పి.ఎం.పాలెం, విశాఖపట్నం. ఫోన్‌: 0891 6453203
 • విజ్ఞాన్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ ఫార్మసీ, జగ్గారాజుపేట, గాజువాక. ఫోన్‌: 0891 2755222
 • విశాఖ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ ఫార్మసీ, విశాఖపట్నం. ఫోన్‌: 0891 2712288
 • యలమర్తి బి. ఫార్మసీ కాలేజి, తర్లువాడ, విశాఖపట్నం. ఫోన్‌: 08933 200100, 200101
Untitled Document
£¾Ý¢œÎ ‚ŸÄ§ŒÕ¢ ª½Ö.16.78 ©Â¹~©Õ
‘ÇS ¤ò®¾Õd©Õ ¦µ¼Kh Í䧌֩E Ÿµ¿ªÃo
®Ô‡¢Åî ÍŒJa¢*Ê ÅŒªÃyÅä ¦µ¼Öæ®Â¹ª½ºåXj ®¾p†¾dÅŒ
®¾Ÿ¿ª½¢ PGªÃEÂË ÆŸ¿ÊX¾Û „çjŸ¿Õu©Õ
æ®o£¾ÉEo Nœ¿-D-§ŒÕ-©äE «Õ%ÅŒÕu«Û
'OÕÂ¢ÑÂ¹× 98 ÆKb©Õ ªÃ¹
‹®ÔšÌ ¤ò®¾Õd-©Â¹× ‰šÌ‰ NŸÄu-ª½|-ÅŒ’à “X¾Â¹-šË¢-ÍÃ-©E NÊA
‡®ý.‡X¶ý.‰. ‚Ÿµ¿yª½u¢©ð ƪ½l´Ê’¹o “X¾Ÿ¿ª½zÊ
“¤ñšðÂéü ¦ÇŸµ¿uÅŒ©Õ ‡®ý.œË.®Ï.ÂË ÆX¾pT¢ÅŒ
“X¾’¹A ͵ÃJ{¦Õ©ü “{®¾Õd ¦µ¼«Ê¢ ÆX¾pT¢ÅŒÂ¹× Eª½g§ŒÕ¢
ƹ~ªÃ®¾uÅŒÅî¯ä «Õ£Ï-@Ç ²ÄCµÂê½ÅŒ ²ÄŸµ¿u¢
¹-@Ǭǩ©Â¹× ’¹ÕJh¢X¾Û ÅŒX¾pE®¾J
Æ¢’¹¯þ„ÜΠ…Ÿîu’¹Õ© ‚¢Ÿî@ÁÊ
‡¯þ-‡®ý-šË-‡©ü ¬Ç®¾Y-„ä-ÅŒh-©Â¹× œÄ¹d-êª{Õx
ÆX¾pÊo ²ÄyNÕÂË „çj¦µ¼-«¢’à ©Â¹~ Ōթ-®Ï-X¾Ü•
Ê’¹ª½¢©ð «Õªî ©ä¤ÄÂË~ ‡¢¤òJ§ŒÕ¢
¨ÐÈժïþ
„çjX¾-K-ÅÃu©ðx -'‡®ý-å£ÇÍý°Ñ-© Æ«-®¾n-©åXj ÆŸµ¿u-§ŒÕÊ¢
Š@ÁÙx èÇ“’¹ÅŒh!
“X¾¦µ¼ÕÅŒy ¤Äª¸½-¬Ç-©©ðx ²ù¹-ªÃu-©Â¹× -'ªî{-K-¹x¦üÑ- ¹%†Ï
®¾Õª½ÂË~ÅŒ¢’à N¬ÇÈÂ¹× ÍäJÊ «ÕÅŒquÂê½Õ©Õ
ŸµÄuÊ¢.-.- «ÖÊ-®Ï¹ NèÇcÊ¢!
«ÕŸ¿u¢ Ÿ¿ÕÂÃ-ºÇ© Â¢ ¯Ã§ŒÕ-¹ש ¤Ä{Õx
 
  ÅÃèÇ-„Ã-ª½h©Õ
  “X¾ŸµÄÊ „ê½h©Õ
  “X¾Åäu¹ ¹Ÿ±¿-¯Ã©Õ
Untitled Document
 
 
Untitled Document
 
 
 
Untitled Document
Copyright © 2015 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Marketing@eenadu.net