Friday, August 28, 2015

Untitled Document

Untitled Document
Day_Outing
Untitled Document
v్బౖ
ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాలలు
 • గాయత్రి విద్యాపరిషత్‌ కాలేజ్‌ ఆఫ్‌ ఇంజినీరింగ్‌, విశాఖపట్నం. ఫోన్‌: 0891 2739507
 • విశ్వనాధ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ టెక్నాలజీ అండ్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌, ఆనందపురం, విశాఖపట్నం. ఫోన్‌: 0891 2539007, 2539008, 2539025
 • అవంతి ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ ఇంజినీరింగ్‌ అండ్‌ టెక్నాలజీ, తామరం, నర్సీపట్నం. ఫోన్‌: 08932 222382, 222453
 • అనిల్‌ నీరుకొండ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ టెక్నాలజీ అండ్‌ సైన్స్‌, భీమునిపట్నం. ఫోన్‌: 08933 225083, 225084
 • చైతన్య ఇంజినీరింగ్‌ కాలేజి, కొమ్మాది, విశాఖపట్నం. ఫోన్‌: 0891 2793111
 • రఘు ఇంజినీరింగ్‌, దాకమర్రి, భీమిలి. ఫోన్‌: 08922 248001, 248002
 • పైడా కాలేజ్‌ ఆఫ్‌ ఇంజినీరింగ్‌ అండ్‌ టెక్నాలజీ, గంభీరం, ఆనందపురం. ఫోన్‌: 0891 2573213
 • విజ్ఞాన్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ ఇన్ఫర్మేషన్‌ టెక్నాలజీ, వడ్లపూడి, విశాఖపట్నం. ఫోన్‌: 0891 2755222, 2755333, 2755444
 • సాంకేతిక విద్యా పరిషత్‌ ఇంజినీరింగ్‌ కాలేజి, పి.ఎం.పాలెం, విశాఖపట్నం. ఫోన్‌: 0891 2781375, 6453202
 • దాడి ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ ఇంజినీరింగ్‌ అండ్‌ టెక్నాలజీ, గవరపాలెం, అనకాపల్లి. ఫోన్‌: 08924 207366, 221111
 • కౌశిక్‌ కాలేజ్‌ ఆఫ్‌ ఇంజినీరింగ్‌, గంభీరం, ఆనందపురం. ఫోన్‌: 08933 222854, 0891 2716001
 • అల్‌-అమన్‌ కాలేజ్‌ ఆఫ్‌ ఇంజినీరింగ్‌, గుడిలోవ, ఆనందపురం. ఫోన్‌: 08933 200607, 9866649377
 • రఘు ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ సైన్స్‌ అండ్‌ టెక్నాలజీ, దాకమర్రి, భీమిలి. ఫోన్‌: 08922 248003, 248013
 • గాయత్రి విద్యా పరిషత్‌ కాలేజ్‌ ఆఫ్‌ ఇంజినీరింగ్‌ ఫర్‌ ఉమెన్‌, విశాఖపట్నం. ఫోన్‌: 0891 2739507
 • వైజాగ్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ టెక్నాలజీ, దాకమర్రి, భీమిలి. ఫోన్‌: 08922 248070
 • విశాఖ ఇంజినీరింగ్‌ కాలేజి, బక్కన్నపాలెం, విశాఖపట్నం. ఫోన్‌: 0891 2569933, 25668811
 • విశాఖ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ టెక్నాలజీ అండ్‌ సైన్స్‌, సొంఠ్యాం, ఆనందపురం. ఫోన్‌: 08933 202125, 202168
 • విశాఖ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ ఇంజినీరింగ్‌ అండ్‌ టెక్నాలజీ, నార్వ, విశాఖపట్నం. ఫోన్‌: 0891 2559559, 2710368
ఫార్మసీ కళాశాలలు
 • అల్‌ అమీర్‌ కాలేజ్‌ ఆఫ్‌ ఫార్మసీ, గుడిలోవ, ఆనందపురం. ఫోన్‌: 08933 260034, 260038
 • ఏక్యూజే కాలేజ్‌ ఆఫ్‌ ఫార్మసీ, గుడిలోవ, ఆనందపురం.
 • ఇమ్మానుయేలు కాలేజ్‌ ఆఫ్‌ ఫార్మసీ, సింగన్నబండ, భీమిలి
 • రఘు కాలేజ్‌ ఆఫ్‌ ఫార్మసీ, దాకమర్రి, భీమిలి. ఫోన్‌: 08922 248011
 • శ్రీనివాసరావు కాలేజ్‌ ఆఫ్‌ ఫార్మసీ, పి.ఎం.పాలెం, విశాఖపట్నం. ఫోన్‌: 0891 6453203
 • విజ్ఞాన్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ ఫార్మసీ, జగ్గారాజుపేట, గాజువాక. ఫోన్‌: 0891 2755222
 • విశాఖ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ ఫార్మసీ, విశాఖపట్నం. ఫోన్‌: 0891 2712288
 • యలమర్తి బి. ఫార్మసీ కాలేజి, తర్లువాడ, విశాఖపట్నం. ఫోన్‌: 08933 200100, 200101
Untitled Document
ƢŌ ¨° Âß¿Õ!
¹Êo„ÃJÂË Â¹œ¿ÕX¾ÛÂîÅŒ
‚¹ª½¥ºÌ§ŒÕ “’ë֩ ÆGµ«%Cl´ÂË Â¹%†ÏÍ䧌ÖL
Í窽Õ-«Û©ð «áET «©-®¾-¹ØL «Õ%A
ªÃuT¢-’ûÂË ¤Ä©p-œËÅä ¦µ¼N-†¾uÅŒÕh Æ¢Ÿµ¿Âê½¢
ªÃªá-BåXj °œË-«Ö-NÕœË „çṈ©Õ
“¬Ç«º ¬ð¦µ¼
æ®d†¾-¯þ©ð ²ù¹-ªÃu©Õ „çÕª½Õ-’¹ÕÂ¹× ÅíL “¤ÄŸµÄÊu¢
ÂíNÕª½ O‚-KpÂË œç¢U •yª½¢
ªÃ†¾Z-²Änªá ²ÄX¶ýd-¦Ç©ü ¤òšÌ-©Â¹× ¹׮¾-ª½x-X¾ÜœË NŸÄu-ª½Õn©Õ
‹{-ª½ÕÂ¹× ‚ŸµÄªý ÆÊÕ-®¾¢-ŸµÄÊ¢ EL-XÏ-„äÅŒ
Ÿä¬Á-„ÃuX¾h ®¾„çÕtÊÕ N•-§ŒÕ-«¢ÅŒ¢ Í䧌բœË
ÆEo “X¾¦µ¼ÕÅŒy ‚®¾Õ-X¾-“Ōթðx Æ¢¦Õ-©ã-ÊÕq© \ªÃp{Õ
“X¾¦µ¼ÕÅŒy „çjŸ¿u «Õ¢œ¿L ®¾¦µ¼Õu-œË’à •§ŒÕ-ÍŒ¢-“Ÿ¿-¯Ã-§Œáœ¿Õ
éªjÅŒÕ ®¾¢êÂ~-«Ö-Eê ‡¢XÔÏ EŸµ¿Õ©Õ
>©Çx©ð ÅŒyª½©ð 4 ÂíÅŒh ‚®¾Õ-X¾-“ÅŒÕ©Õ “¤Äª½¢¦µ¼¢
Ɠ¹-«Õ -ÂÃy-K-©åXj ÍŒª½u©Õ B®¾Õ-¹עšÇ¢
¦œË©ð¯ä ’¹ÕœË …¢C
¦¢’ê½¢ Ÿ¿ÕÂú¢©ð ’í©Õ®¾Õ ÍîK
ªÃ†¾Z ²Änªá ¹ªÃ˜ä ¤òšÌ©©ð «ÕºË¹¢ª¸½Â¹× ÅŒ%B§ŒÕ ²ÄnÊ¢
*¹׈«áœË OœËÊ ‡“ª½ÍŒ¢Ÿ¿Ê¢ ꮾÕ
ÊŸ¿Õ© ÆÊÕ-®¾¢-ŸµÄ-Ê¢-Åî¯ä Ÿä¬ÇGµ-«%Cl´ ²ÄŸµ¿u¢
«Õ£ÏÇ-@Á-©Â¹× J•-êªy-†¾Êx X¶¾ÕÊÅŒ Ââ“é’-®ýŸä
ª½„ÃºÇ ¬Çȩ𠦵ÇK’à ¦C-M©Õ
'N„þÕqÑ- …Ÿîu-’é „çÖ®¾¢ ꮾթð NÍÃ-ª½º
¯çÂÃq ³òª½Ö¢ “¤Äª½¢¦µ¼¢
W ¤Äª½Õˆ ¹Øuêª-{-ª½Õ’à N•-§ýÕ-¹×-«Öªý
‚¤òˆ Íä¯äÅŒ «®¾Y “X¾Ÿ¿-ª½zÊ “¤Äª½¢¦µ¼¢
>©Çx “ÂÌœÄ ¤òšÌ© “¤Äª½¢¦µ¼¢
‚Ÿµ¿Õ-F-¹-J¢-*Ê æ®dšü ‚œËšü ÂêÃu-©§ŒÕ¢ “¤Äª½¢¦µ¼¢
«áT-®ÏÊ ªî¦ð-šËÂþq ®¾Ÿ¿®¾Õq
N©Õ-„çjÊ ®¾n©¢ ¹¦Çb!
©ÇK, „ÃuÊÕ œµÎÂíE ŠÂ¹-JÂË “B« ’çŒÖ©Õ
ÆX¾p-ÊoÂ¹× „çj¦µ¼-«¢’à ®¾yª½g X¾Û³Äp-ª½aÊ
…«ÕtœË N¬Áy-N-ŸÄu-©§ŒÕ ÍŒ{d¢ Åç²Äh¢
‡©Õ-¹© «áX¾ÛpåXj Æ“X¾-«ÕÅŒh¢!
 
  ÅÃèÇ-„Ã-ª½h©Õ
  “X¾ŸµÄÊ „ê½h©Õ
  “X¾Åäu¹ ¹Ÿ±¿-¯Ã©Õ
Untitled Document
 
 
Untitled Document
 
 
 
Untitled Document
Copyright © 2015 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Marketing@eenadu.net