Friday, May 29, 2015

Untitled Document

Untitled Document
Untitled Document
v్బౖ
ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాలలు
 • గాయత్రి విద్యాపరిషత్‌ కాలేజ్‌ ఆఫ్‌ ఇంజినీరింగ్‌, విశాఖపట్నం. ఫోన్‌: 0891 2739507
 • విశ్వనాధ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ టెక్నాలజీ అండ్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌, ఆనందపురం, విశాఖపట్నం. ఫోన్‌: 0891 2539007, 2539008, 2539025
 • అవంతి ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ ఇంజినీరింగ్‌ అండ్‌ టెక్నాలజీ, తామరం, నర్సీపట్నం. ఫోన్‌: 08932 222382, 222453
 • అనిల్‌ నీరుకొండ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ టెక్నాలజీ అండ్‌ సైన్స్‌, భీమునిపట్నం. ఫోన్‌: 08933 225083, 225084
 • చైతన్య ఇంజినీరింగ్‌ కాలేజి, కొమ్మాది, విశాఖపట్నం. ఫోన్‌: 0891 2793111
 • రఘు ఇంజినీరింగ్‌, దాకమర్రి, భీమిలి. ఫోన్‌: 08922 248001, 248002
 • పైడా కాలేజ్‌ ఆఫ్‌ ఇంజినీరింగ్‌ అండ్‌ టెక్నాలజీ, గంభీరం, ఆనందపురం. ఫోన్‌: 0891 2573213
 • విజ్ఞాన్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ ఇన్ఫర్మేషన్‌ టెక్నాలజీ, వడ్లపూడి, విశాఖపట్నం. ఫోన్‌: 0891 2755222, 2755333, 2755444
 • సాంకేతిక విద్యా పరిషత్‌ ఇంజినీరింగ్‌ కాలేజి, పి.ఎం.పాలెం, విశాఖపట్నం. ఫోన్‌: 0891 2781375, 6453202
 • దాడి ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ ఇంజినీరింగ్‌ అండ్‌ టెక్నాలజీ, గవరపాలెం, అనకాపల్లి. ఫోన్‌: 08924 207366, 221111
 • కౌశిక్‌ కాలేజ్‌ ఆఫ్‌ ఇంజినీరింగ్‌, గంభీరం, ఆనందపురం. ఫోన్‌: 08933 222854, 0891 2716001
 • అల్‌-అమన్‌ కాలేజ్‌ ఆఫ్‌ ఇంజినీరింగ్‌, గుడిలోవ, ఆనందపురం. ఫోన్‌: 08933 200607, 9866649377
 • రఘు ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ సైన్స్‌ అండ్‌ టెక్నాలజీ, దాకమర్రి, భీమిలి. ఫోన్‌: 08922 248003, 248013
 • గాయత్రి విద్యా పరిషత్‌ కాలేజ్‌ ఆఫ్‌ ఇంజినీరింగ్‌ ఫర్‌ ఉమెన్‌, విశాఖపట్నం. ఫోన్‌: 0891 2739507
 • వైజాగ్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ టెక్నాలజీ, దాకమర్రి, భీమిలి. ఫోన్‌: 08922 248070
 • విశాఖ ఇంజినీరింగ్‌ కాలేజి, బక్కన్నపాలెం, విశాఖపట్నం. ఫోన్‌: 0891 2569933, 25668811
 • విశాఖ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ టెక్నాలజీ అండ్‌ సైన్స్‌, సొంఠ్యాం, ఆనందపురం. ఫోన్‌: 08933 202125, 202168
 • విశాఖ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ ఇంజినీరింగ్‌ అండ్‌ టెక్నాలజీ, నార్వ, విశాఖపట్నం. ఫోన్‌: 0891 2559559, 2710368
ఫార్మసీ కళాశాలలు
 • అల్‌ అమీర్‌ కాలేజ్‌ ఆఫ్‌ ఫార్మసీ, గుడిలోవ, ఆనందపురం. ఫోన్‌: 08933 260034, 260038
 • ఏక్యూజే కాలేజ్‌ ఆఫ్‌ ఫార్మసీ, గుడిలోవ, ఆనందపురం.
 • ఇమ్మానుయేలు కాలేజ్‌ ఆఫ్‌ ఫార్మసీ, సింగన్నబండ, భీమిలి
 • రఘు కాలేజ్‌ ఆఫ్‌ ఫార్మసీ, దాకమర్రి, భీమిలి. ఫోన్‌: 08922 248011
 • శ్రీనివాసరావు కాలేజ్‌ ఆఫ్‌ ఫార్మసీ, పి.ఎం.పాలెం, విశాఖపట్నం. ఫోన్‌: 0891 6453203
 • విజ్ఞాన్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ ఫార్మసీ, జగ్గారాజుపేట, గాజువాక. ఫోన్‌: 0891 2755222
 • విశాఖ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ ఫార్మసీ, విశాఖపట్నం. ఫోన్‌: 0891 2712288
 • యలమర్తి బి. ఫార్మసీ కాలేజి, తర్లువాడ, విశాఖపట్నం. ఫోన్‌: 08933 200100, 200101
Untitled Document
…Ÿîu-’¹Õ© ‘ÇS©Õ ¦µ¼Kh Í䧌բœË
HXÔ-‡®ý.. OÕ Íç¢ÅŒêÂ!
'‡©ü-¨œÎÑ©ð «ÕÊ„äÕ …ÅŒh«Õ¢
®ÏŸ¿l´-«Õ-«Û-ÅŒÕÊo ¦C-M© èÇG-ÅéÕ
Âêíp-ꪚü ‚®¾Õ-X¾-“AåXj ¨œÎ ŸÄœ¿Õ©Õ
¦µÇ•¤Ä ÂêÃu-©§ŒÕ¢ «Ÿ¿l ¦ãjª¸Ã-ªá¢X¾Û
ꪆ¾¯þ œÎ©ª½x ‚¢Ÿî-@ÁÊ Nª½-«Õº
NŸÄu-ª½Õn-©Â¹× ‚Kd®Ô “X¾Åäu¹ ®¾Ky-®¾Õ©Õ
®¾.£¾Ç. ÍŒ{d¢ <X¶ý ¹NÕ-†¾-ʪý ªÃ¹
®ÏŸ¿l´-«Õ-«Û-ÅŒÕÊo ¦C-M© èÇG-ÅéÕ
Ê’¹ª½ ®¾OÕX¾ «Õ¢œ¿-©Ç-©-åXj¯ä Ÿ¿%†Ïd
¦C-M© èÇGÅÃ©Õ ƒO..
X¾®Ï-œË-Ââ-Ōթðx Ÿ¿ª½z-Ê-NÕ-*aÊ ÆX¾pÊo
ÆÊo-ŸÄ-¯Ã-EÂË ª½Ö.©Â¹~ NªÃ@Á¢
NŸÄu-N-¦µÇ’¹ …ŸîuT ®¾å®p-Ê¥¯þ
'•Êt-¦µ¼ÖNÕÑÂË Æ¢Åà ®ÏŸ¿l´¢
¹NÕ-†¾-Ê-ªýÅî Æ„çÕ-JÂà “X¾A-E-Ÿµ¿Õ© ¦µäšÌ
’¹Õª½Õh-Åç-L-§ŒÕE «uÂËh «Õ%A
EL* é’L-Íê½Õ...
æXŸ¿© ‚¬Ç-èðuA ‡Fd-‚ªý
‡œþ-定üÂ¹× 2300 «Õ¢C £¾É•ª½Õ
®Ï¢£¾É“C ®Ôd©üqÂ¹× ®¾«á-*ÅŒ ²ÄnÊ¢
®ÔH-‡-®ý¨ X¶¾L-Åéðx '¯ÃªÃ-§ŒÕºÑ “X¾A¦µ¼
¯äšË Âõ¯çq-L¢’û N«-ªÃ©Õ...
®¾èÇ-«Û’à ƒ¢{ªý X¾K-¹~©Õ
NŸÄuJn ÆŸ¿%¬Áu¢
®ÔH-‡-®ý¨ X¶¾L-Åéðx
ꢓŸÄ© «Ÿ¿l 144« å®Â¹¥¯þ
Eª½Õ-Ÿîu’¹ §Œá«-ÅŒÂ¹× …Ÿîu-’¹-„äÕ@Ç êªX¾Û
©ã¢œËÂË '¹Øu\‰Ñ ƢŌ-ªÃb-B§ŒÕ Ƅê½Õf
«œ¿-Ÿç-¦sÂ¹× ‚ª½Õ-’¹ÕJ «Õ%A
…ŸîuT ÆŸ¿%¬Áu¢
«uGµ-Íê½ ’¹%£¾Ç¢åXj ŸÄœË
NèÇc¯þ NŸÄu-ª½Õn© £¾Ç„Ã
®ÔH‡®ý¨ X¶¾L-Åéðx NŸÄu-ª½Õn© “X¾A¦µ¼
®¾£¾Ç-¹-J®¾Öh ²ÄCµ¢-ÍŒÕ-¹עŸÄ¢: „çjŸ¿Õu© ®¾¢X¶¾Õ¢
“X¾•© ‚©ð-ÍŒ-Ê©Õ «ÖJÅä..®¾yÍŒa´-¦µÇ-ª½Åý ²ÄÂê½¢
TJ-•Ê ²Ä¢®¾ˆ%-A¹ X¾J-¬ð-Ÿµ¿¯Ã ꢓŸÄ-EÂË ¦µ¼ÖNÕ êšÇ-ªá¢X¾Û
G§ŒÕu¢ ¦ÕÂȪ½Õ.. Æœ¿f¢’à ŸíJ-Âê½Õ
‚®¾Õ-X¾-“A©ð ÅŒNÕ-@Á-¯Ãœ¿Õ „Ã®Ï «Õ%A
…ÅŒpAh ²Ä«Õª½l´u¢ åX¢X¾ÛåXj ¹®¾-ª½ÅŒÕh
«ÕSx ‡Ÿ¿Õª½Õ ÂéÕp©Õ
ʆ¾d¢ ª½Ö. 50 ©Â¹~©Õ... X¾J-£¾Éª½¢ ®¾Õ¯Ão
®ÔH‡®ý¨ X¾C X¶¾L-Åéðx NŸÄu-ª½Õn© “X¾A¦µ¼
éªj©Õ ÊÕ¢* èÇJ-X¾œË ÅŒ¢“œÎ-Âí-œ¿Õ-¹ש Ÿ¿Õª½t-ª½º¢
 
  ÅÃèÇ-„Ã-ª½h©Õ
  “X¾ŸµÄÊ „ê½h©Õ
  “X¾Åäu¹ ¹Ÿ±¿-¯Ã©Õ
Untitled Document
 
 
Untitled Document
 
 
 
carnival2015
Untitled Document
Copyright © 2015 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Marketing@eenadu.net