Tuesday, December 01, 2015

Untitled Document

Untitled Document
v్బౖ
ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాలలు
 • గాయత్రి విద్యాపరిషత్‌ కాలేజ్‌ ఆఫ్‌ ఇంజినీరింగ్‌, విశాఖపట్నం. ఫోన్‌: 0891 2739507
 • విశ్వనాధ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ టెక్నాలజీ అండ్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌, ఆనందపురం, విశాఖపట్నం. ఫోన్‌: 0891 2539007, 2539008, 2539025
 • అవంతి ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ ఇంజినీరింగ్‌ అండ్‌ టెక్నాలజీ, తామరం, నర్సీపట్నం. ఫోన్‌: 08932 222382, 222453
 • అనిల్‌ నీరుకొండ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ టెక్నాలజీ అండ్‌ సైన్స్‌, భీమునిపట్నం. ఫోన్‌: 08933 225083, 225084
 • చైతన్య ఇంజినీరింగ్‌ కాలేజి, కొమ్మాది, విశాఖపట్నం. ఫోన్‌: 0891 2793111
 • రఘు ఇంజినీరింగ్‌, దాకమర్రి, భీమిలి. ఫోన్‌: 08922 248001, 248002
 • పైడా కాలేజ్‌ ఆఫ్‌ ఇంజినీరింగ్‌ అండ్‌ టెక్నాలజీ, గంభీరం, ఆనందపురం. ఫోన్‌: 0891 2573213
 • విజ్ఞాన్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ ఇన్ఫర్మేషన్‌ టెక్నాలజీ, వడ్లపూడి, విశాఖపట్నం. ఫోన్‌: 0891 2755222, 2755333, 2755444
 • సాంకేతిక విద్యా పరిషత్‌ ఇంజినీరింగ్‌ కాలేజి, పి.ఎం.పాలెం, విశాఖపట్నం. ఫోన్‌: 0891 2781375, 6453202
 • దాడి ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ ఇంజినీరింగ్‌ అండ్‌ టెక్నాలజీ, గవరపాలెం, అనకాపల్లి. ఫోన్‌: 08924 207366, 221111
 • కౌశిక్‌ కాలేజ్‌ ఆఫ్‌ ఇంజినీరింగ్‌, గంభీరం, ఆనందపురం. ఫోన్‌: 08933 222854, 0891 2716001
 • అల్‌-అమన్‌ కాలేజ్‌ ఆఫ్‌ ఇంజినీరింగ్‌, గుడిలోవ, ఆనందపురం. ఫోన్‌: 08933 200607, 9866649377
 • రఘు ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ సైన్స్‌ అండ్‌ టెక్నాలజీ, దాకమర్రి, భీమిలి. ఫోన్‌: 08922 248003, 248013
 • గాయత్రి విద్యా పరిషత్‌ కాలేజ్‌ ఆఫ్‌ ఇంజినీరింగ్‌ ఫర్‌ ఉమెన్‌, విశాఖపట్నం. ఫోన్‌: 0891 2739507
 • వైజాగ్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ టెక్నాలజీ, దాకమర్రి, భీమిలి. ఫోన్‌: 08922 248070
 • విశాఖ ఇంజినీరింగ్‌ కాలేజి, బక్కన్నపాలెం, విశాఖపట్నం. ఫోన్‌: 0891 2569933, 25668811
 • విశాఖ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ టెక్నాలజీ అండ్‌ సైన్స్‌, సొంఠ్యాం, ఆనందపురం. ఫోన్‌: 08933 202125, 202168
 • విశాఖ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ ఇంజినీరింగ్‌ అండ్‌ టెక్నాలజీ, నార్వ, విశాఖపట్నం. ఫోన్‌: 0891 2559559, 2710368
ఫార్మసీ కళాశాలలు
 • అల్‌ అమీర్‌ కాలేజ్‌ ఆఫ్‌ ఫార్మసీ, గుడిలోవ, ఆనందపురం. ఫోన్‌: 08933 260034, 260038
 • ఏక్యూజే కాలేజ్‌ ఆఫ్‌ ఫార్మసీ, గుడిలోవ, ఆనందపురం.
 • ఇమ్మానుయేలు కాలేజ్‌ ఆఫ్‌ ఫార్మసీ, సింగన్నబండ, భీమిలి
 • రఘు కాలేజ్‌ ఆఫ్‌ ఫార్మసీ, దాకమర్రి, భీమిలి. ఫోన్‌: 08922 248011
 • శ్రీనివాసరావు కాలేజ్‌ ఆఫ్‌ ఫార్మసీ, పి.ఎం.పాలెం, విశాఖపట్నం. ఫోన్‌: 0891 6453203
 • విజ్ఞాన్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ ఫార్మసీ, జగ్గారాజుపేట, గాజువాక. ఫోన్‌: 0891 2755222
 • విశాఖ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ ఫార్మసీ, విశాఖపట్నం. ఫోన్‌: 0891 2712288
 • యలమర్తి బి. ఫార్మసీ కాలేజి, తర్లువాడ, విశాఖపట్నం. ఫోన్‌: 08933 200100, 200101
Untitled Document
ÅçŸä¤Ä Æ¢’¹-¯þ-„ÜΠ“˜äœþ §ŒâE-§ŒÕ¯þ ÅŒyª½©ð “¤Äª½¢¦µ¼¢
œË客-¦ªý 3 ÊÕ¢* ÍÃ’¹¢šË “X¾«-ÍŒ-¯Ã©Õ
§Œá«ÅŒ ÍäA-©ð¯ä “X¾X¾¢ÍŒ ¦µ¼NÅŒ
®¾¢X¾Åý N¯Ã-§ŒÕ-’¹ªý £¾Ý¢œÎ ‚ŸÄ§ŒÕ¢ ª½Ö.-7.-87 ©Â¹~©Õ
’¹Õª½-èÇœ¿ ²Ä£ÏÇÅŒu¢ ¦µÇN-ÅŒ-ªÃ-©Â¹× ‚Ÿ¿ª½z¢
£¾ÇÅŒu ꮾթð E¢C-ÅŒÕœË Æ骮¾Õd
10Ê «ÖÊ« £¾Ç¹׈© …©x¢-X¶¾ÕÊ ¦ÇCµ-ÅŒÕ-©Åî ®¾«Ö-„ä¬Á¢
…¹׈©ð ®Ô‰-‡®ý-‡X¶ý å£ÇÍý®Ô ƒ¢šðx ¹©X¾ ²ÄyDµÊ¢
-'Ÿ¿R-Ōթ ‰Â¹uÅä Æ¢¦ä-œ¿ˆªý ‚¬Á§ŒÕ¢ Ñ-
ÆŸ¿ÕX¾Û ÅŒXÏpÊ Âê½ÕE œµÎÂíÊo ¦®¾Õq
®Ôèü Íä®ÏÊ „ã¾Ç-¯Ã© „ä©¢
šÌÐ-20 «ÖuÍý©ð ˜ãišÇ¯þq •{Õd N•§ŒÕ¢
¨XÔ-œÎ-®Ô-‡©ü §ŒÖXý -'¨w®¾d¯þ X¾«ªýÑ-
*¢ÅŒ-X¾Lx “˜ã•K ¹ע¦µ¼-Âî-º¢åXj ¬Ç‘Ç-X¾-ª½-„çÕiÊ NÍÃ-ª½º
‚¬Á Âê½u-¹-ª½h© ®¾«Õ-®¾u©Õ X¾J-†¾ˆ-J¢-ÍÃL
Ÿä„Ã-©§ŒÕ ¦µ¼Ö«á-©Fo ²ÄyDµÊ¢ Í䮾Õ-¹עšÇ¢
œË客-¦ªý 3Ê N¹-©Ç¢-’¹Õ-©Â¹× ‚{©Õ ¤òšÌ©Õ
«©Öx-ª½Õ©ð ª½²Ä-¦µ¼-²Ä’à ¦µ¼ÖE-ªÃy-®Ï-ÅŒÕ©Õ “’ëÕ-®¾¦µ¼
K>-§ŒÕ¯þ X¾J-Cµ©ð ʳÄd© ÅŒT_¢-ÍŒ-œÄ-EÂË Â¹%†Ï
Ê-©x-¦ã-©x¢åXj ‚¢Â¹~© Åí©-T¢-X¾Û-ÊÂ¹× «áÈu-«Õ¢“A £¾ÉOÕ :- ‡„çÕt©äu
¦Çu¢Â¹×Â¹× ª½Ö.-5 Âî{x ©Ç¦µ¼¢ Åä„Ã-©-ÊoŸä Ÿµäu§ŒÕ¢
80 ê°© ’¹¢èÇ-ªáÅî «á’¹Õ_J Æ骮¾Õd
êªX¾šË ÊÕ¢* XÔ‡©ü-°\ „êî-ÅŒq-„éÕ
¦ÇéÂjq-šüåXj ’¹Jb¢-*Ê TJ-•Ê¢
ÊKq-X¾{o¢ ’¹Õª½Õ-¹×-©Ç-EÂË ‚©ü-ªõ¢œþ ͵âXÏ-§ŒÕ¯þ†ÏXý
“X¾¦µ¼ÕÅŒy NŸÄuª½¢’¹ X¾J-ª½-¹~ºä §ŒâšÌ-‡X¶ý Ÿµäu§ŒÕ¢
 
  ÅÃèÇ-„Ã-ª½h©Õ
  “X¾ŸµÄÊ „ê½h©Õ
  “X¾Åäu¹ ¹Ÿ±¿-¯Ã©Õ
Untitled Document
 
 
Untitled Document
 
 
 
Untitled Document
Copyright © 2015 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Marketing@eenadu.net