Friday, July 31, 2015

Untitled Document

Untitled Document
Untitled Document
v్బౖ
ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాలలు
 • గాయత్రి విద్యాపరిషత్‌ కాలేజ్‌ ఆఫ్‌ ఇంజినీరింగ్‌, విశాఖపట్నం. ఫోన్‌: 0891 2739507
 • విశ్వనాధ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ టెక్నాలజీ అండ్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌, ఆనందపురం, విశాఖపట్నం. ఫోన్‌: 0891 2539007, 2539008, 2539025
 • అవంతి ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ ఇంజినీరింగ్‌ అండ్‌ టెక్నాలజీ, తామరం, నర్సీపట్నం. ఫోన్‌: 08932 222382, 222453
 • అనిల్‌ నీరుకొండ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ టెక్నాలజీ అండ్‌ సైన్స్‌, భీమునిపట్నం. ఫోన్‌: 08933 225083, 225084
 • చైతన్య ఇంజినీరింగ్‌ కాలేజి, కొమ్మాది, విశాఖపట్నం. ఫోన్‌: 0891 2793111
 • రఘు ఇంజినీరింగ్‌, దాకమర్రి, భీమిలి. ఫోన్‌: 08922 248001, 248002
 • పైడా కాలేజ్‌ ఆఫ్‌ ఇంజినీరింగ్‌ అండ్‌ టెక్నాలజీ, గంభీరం, ఆనందపురం. ఫోన్‌: 0891 2573213
 • విజ్ఞాన్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ ఇన్ఫర్మేషన్‌ టెక్నాలజీ, వడ్లపూడి, విశాఖపట్నం. ఫోన్‌: 0891 2755222, 2755333, 2755444
 • సాంకేతిక విద్యా పరిషత్‌ ఇంజినీరింగ్‌ కాలేజి, పి.ఎం.పాలెం, విశాఖపట్నం. ఫోన్‌: 0891 2781375, 6453202
 • దాడి ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ ఇంజినీరింగ్‌ అండ్‌ టెక్నాలజీ, గవరపాలెం, అనకాపల్లి. ఫోన్‌: 08924 207366, 221111
 • కౌశిక్‌ కాలేజ్‌ ఆఫ్‌ ఇంజినీరింగ్‌, గంభీరం, ఆనందపురం. ఫోన్‌: 08933 222854, 0891 2716001
 • అల్‌-అమన్‌ కాలేజ్‌ ఆఫ్‌ ఇంజినీరింగ్‌, గుడిలోవ, ఆనందపురం. ఫోన్‌: 08933 200607, 9866649377
 • రఘు ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ సైన్స్‌ అండ్‌ టెక్నాలజీ, దాకమర్రి, భీమిలి. ఫోన్‌: 08922 248003, 248013
 • గాయత్రి విద్యా పరిషత్‌ కాలేజ్‌ ఆఫ్‌ ఇంజినీరింగ్‌ ఫర్‌ ఉమెన్‌, విశాఖపట్నం. ఫోన్‌: 0891 2739507
 • వైజాగ్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ టెక్నాలజీ, దాకమర్రి, భీమిలి. ఫోన్‌: 08922 248070
 • విశాఖ ఇంజినీరింగ్‌ కాలేజి, బక్కన్నపాలెం, విశాఖపట్నం. ఫోన్‌: 0891 2569933, 25668811
 • విశాఖ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ టెక్నాలజీ అండ్‌ సైన్స్‌, సొంఠ్యాం, ఆనందపురం. ఫోన్‌: 08933 202125, 202168
 • విశాఖ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ ఇంజినీరింగ్‌ అండ్‌ టెక్నాలజీ, నార్వ, విశాఖపట్నం. ఫోన్‌: 0891 2559559, 2710368
ఫార్మసీ కళాశాలలు
 • అల్‌ అమీర్‌ కాలేజ్‌ ఆఫ్‌ ఫార్మసీ, గుడిలోవ, ఆనందపురం. ఫోన్‌: 08933 260034, 260038
 • ఏక్యూజే కాలేజ్‌ ఆఫ్‌ ఫార్మసీ, గుడిలోవ, ఆనందపురం.
 • ఇమ్మానుయేలు కాలేజ్‌ ఆఫ్‌ ఫార్మసీ, సింగన్నబండ, భీమిలి
 • రఘు కాలేజ్‌ ఆఫ్‌ ఫార్మసీ, దాకమర్రి, భీమిలి. ఫోన్‌: 08922 248011
 • శ్రీనివాసరావు కాలేజ్‌ ఆఫ్‌ ఫార్మసీ, పి.ఎం.పాలెం, విశాఖపట్నం. ఫోన్‌: 0891 6453203
 • విజ్ఞాన్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ ఫార్మసీ, జగ్గారాజుపేట, గాజువాక. ఫోన్‌: 0891 2755222
 • విశాఖ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ ఫార్మసీ, విశాఖపట్నం. ఫోన్‌: 0891 2712288
 • యలమర్తి బి. ఫార్మసీ కాలేజి, తర్లువాడ, విశాఖపట్నం. ఫోన్‌: 08933 200100, 200101
Untitled Document
X¾{Õd éªjÅŒÕ©Â¹× '…¤ÄCµ £¾ÉOÕÑ
«âœî ƢŌ®¾Õn ÊÕ¢* èÇJ-X¾œ¿f X¾®Ï-¹¢Ÿ¿Õ
N¬ÇÈ ®¾«Õ-®¾u-©åXj ®ÔXÔ‡¢ -'“X¾èÇ-¤òª½ÕÑ-
TJ “X¾Ÿ¿ÂË~-ºÂ¹× “šÇX¶ÏÂþ «ÕRx¢X¾Û
ƦÕl©ü ¹©Ç¢ °NÅŒ¢ Ÿä¬Á “X¾•-©Â¹× ®¾Öp´Jh-ŸÄ-§ŒÕ¹¢
XÔ‚ªý-‡®ý‰ èÇB§ŒÕ ¤Ä©-¹-«Õ¢-œ¿L ®¾¦µ¼Õu-œË’à \§Œâ ‚ÍÃ-ª½Õuœ¿Õ
21 ÂË©ð© ’¹¢èÇªá ²ÄyDµÊ¢
-'ÆÅŒu-«-®¾ª½Ñ- ÂÃJt-¹×-©Â¹× „äÅŒ-¯Ã-©äx„þ
°®Ô®Ô ÂíÅŒh …ÅŒp-AhÂË ‚Ÿ¿-ª½º
Ê©Õ-’¹Õ-JE ª½ÂË~¢-*Ê ’¹• ¨ÅŒ-’Ã@ÁÙx
Âê½u¹ª½h© ÆHµ†¾d¢ „äÕª½ê ªÃ•Â̧ŒÕ Eª½g§ŒÕ¢ : ÂíºÅé
¤Ä“A-êÂ-§Œá© ®¾¢êÂ~-«Ö-EÂË Â¹%†Ï-Íä²Äh¢
„ÃuÊÕ œµÎÂíE ¦Ç©Õœ¿Õ «Õ%A
¯Ãu§ŒÕ-„ß¿ ®¾¢X¶¾Õ¢ ‡Eo-¹-©Â¹× «áT-®ÏÊ ¯ÃNÕ-¯ä-†¾Êx X¾ª½y¢
TJ “X¾Ÿ¿ÂË~-ºÂ¹× ®¾ª½y¢ ®ÏŸ¿l´¢
X¾J-“¬Á-«Õ-©Â¹× FšË-®¾-ª½-X¶¾ªÃ NŸµÄ-¯ÃEo „çÕª½Õ-’¹Õ-X¾-ª½-ÍÃL
¯ç“¦Ç²Äˆ «Jq-šÌÅî UÅŒ¢ ŠX¾p¢Ÿ¿¢
¯Ã Gœ¿f “¤ÄºÇ©Õ E©-¦ã-{d¢œË!
¯äšË-ÊÕ¢* ¦µÇª½ÅŒ ¦ÇœÎ-G-Lf¢’û •{Õd ‡¢XϹ
¦µÇª½u «Õ%AÂË Âê½-º-„çÕiÊ ¦µ¼ª½hÂ¹× X¾Ÿä@Áx èãj©Õ-P¹~
ƒ¢{-ªý-©Ç-ÂË¢’û X¾ÊÕ-©Åî ¤Äu®Ï¢-•ªý éªj@Áx ª½Ÿ¿Õl
‚šð œµÎÂíE ¯Ãu§ŒÕ-„ÃC «Õ%A
ÆGµ-«%Cl´ X¾ÊÕ©Õ ÍäX¾-œ¿Åâ :- èðÊ©ü ¹NÕ-†¾-ʪý
ƒÂ¹ˆœ¿ ‡«ª½Ö ²Ä§ŒÕ¢ Í䧌Õ(-ª½Õ)ªÃ!
„ÃuŸµ¿Õ©åXj Æ“X¾«ÕÅŒh¢’à «u«£¾ÇJ¢ÍŒ¢œË
„ÃuŸµ¿Õ© E„ê½ºÂ¹× ÍŒª½u©Õ
‡FdXÔ®ÔåXj “X¾èÇGµ“¤Ä§ŒÕ æ®Â¹ª½º ª½Ÿ¿Õl Í䧌ÖL
’¹Õª½ÕhÅçL§ŒÕE „ã¾ÇÊ¢ œµÎÂíE «uÂËh «Õ%A
«Õ£¾É ®Ï„çÕ¢šü ¹ªÃt’êÃEÂË “U¯þ˜ãÂþ ’î©üf Ƅê½Õf
‡©«Õ¢*L©ð.. JÂê½Õf ²Änªá©ð J>æ®Z†¾ÊÕx
«Õ£ÏÇ-@Á-©Â¹× ©X¶¾Õ X¾J-“¬Á-«Õ-©ä-ªÃp-{Õ©ð ÅîœÄp{Õ
 
  ÅÃèÇ-„Ã-ª½h©Õ
  “X¾ŸµÄÊ „ê½h©Õ
  “X¾Åäu¹ ¹Ÿ±¿-¯Ã©Õ
Untitled Document
 
 
Untitled Document
 
 
 
Untitled Document
Copyright © 2015 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Marketing@eenadu.net