Saturday, May 30, 2015Untitled Document
Untitled Document
-¦¢’¹ª½Õ Ê¢C
Åç©Õ’¹Õ ®¾¢®¾ˆ%A X¾©-¹-J¢-X¾ÛÅî ¹@Ç-«Õ-ÅŒLx X¾Û©-¹-J¢-*¢C .. ‹„çjX¾Û ¤Ä©-¦Õ-’¹_©Õ .. «Õªî-„çjX¾Û X¾¢œ¿Õ-šÇ-¹ש Ê{¯Ã Âõ¬Á-©Ç-EÂË ÍÃJ-“Ō¹ ªÃ•-«Õ-æ£Ç¢“C „äC-éÂj¢C. …¦µ¼§ŒÕ Åç©Õ’¹Õ ªÃ³ÄZ© ÊÕ¢* 2013, 2014 ®¾¢«-ÅŒq-ªÃ-©Â¹× ®¾¢¦¢-Cµ¢*...

“X¾¬Ç¢-ÅŒ¢’à ¤ÄL-定ü X¾K¹~
>©Çx-„Ãu-X¾h¢’à ¬Áٓ¹-„ê½¢ Eª½y-£ÏÇ¢-*Ê ¤ÄL-˜ã-ÂËoÂú “X¾„ä¬Á X¾K¹~ “X¾¬Ç¢-ÅŒ¢’à «áT-®Ï¢C. ÂÃÂË-¯Ãœ¿, ªÃ•-«Õ¢“œË, «áêÂh-¬Áyª½¢, Æ«Õ-©Ç-X¾Ûª½¢ “¤Ä¢ÅéðxE 44 ꢓŸÄ©ðx ¨ X¾K¹~ •J-T¢C. „çáÅŒh¢ 14,732 «Õ¢C NŸÄu-ª½Õn©Õ £¾É•-ª½-§ŒÖuª½Õ.

More Stories...
Untitled Document
 
Untitled Document
 
 
 
Untitled Document
Copyright © 2015 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Marketing@eenadu.net