Tuesday, July 22, 2014


Untitled Document
Untitled Document
¹ÊÕ-éª-X¾p©ä ÂØäæ®h
èð ¦Ç’û ¦£¾Éªý „äÕ …ª½—œä .. …æ® Âõ¯þ "©Ç§äÕ EX¾Ûp-ª½-«y©Õ ‡’¹-®Ï-X¾-œËÅä .. ÍŒ©xE *ª½Õ-’Ã-©ï*a ‚ «Õ¢{-©E ‚êªp-®¾Õh¢-{Õ¢C ! «ÕJ .. ÍŒ©xE *ª½Õ’éä EX¾Ûp-ª½-«y-©ÊÕ ªÃèä®Ï .. “X¾ÍŒ¢œ¿ ÆTo’à «Öêªaæ®h ‡«êª¢ Íä²Ähª½Õ ? «®¾¢ÅŒ¢ «*a X¾Ü© X¾Ü©-Åî-{Lo N¹-®Ï¢-X¾-èä-®¾Õh¢C. ...

«Õ¢*E åX¢*... ¦µ¼N-ÅŒÂ¹× X¾¢*!
ªÃ•-«Õ¢“œË ‚§ŒÕ¯î “’¹ÖXýÐ2 ÆCµ-ÂÃJ... …Ÿîu-T’à 殫-©¢-C-®¾Õh¯Ão... ®¾«Ö-èÇ-EÂË \Ÿçj¯Ã 殫 Í秌Öu-©¯ä ÅŒX¾Ê „碚Ç-œäC... ÆC Æ¢Ÿ¿-JÂÌ ®¾Õ©-¦µ¼¢’à ƪ½n-«Õ-„Ãy©¢˜ä... ’¹¢{© ÂíDl “X¾®¾¢-’Ã©Õ Íäæ®h “X¾§çÖ-•-Ê-«á¢-œ¿-Ÿ¿E ¦µÇN¢Íê½Õ.

More Stories...
Untitled Document
 
Untitled Document
 
 
 
Untitled Document
Copyright © 2014 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Marketing@eenadu.net