Sunday, October 11, 2015


Untitled Document
Untitled Document
¹ª½«ÛÅî ¹ןä©Õ
¹ª½«Û Â©ðx *¹׈-¹×Êo >©Çx ‚Jn¹X¾J-®ÏnA ƢŌ¢ÅŒ «Ö“ÅŒ¢’à …¢œ¿{¢, ÂíÅŒh’à ‡{Õ-«¢šË “¤Äèã-¹×d©Õ ªÃ¹-¤ò-«œ¿¢.. „窽®Ï Ưä¹ ª½¢’Ã-©åXj “X¾¦µÇ«¢ ÍŒÖX¾Û-Åî¢C.

“X¾Åäu¹ £¾ÇôŸÄ ƒ„Ãy©¢{Ö ®¾¢Ÿä-¬Ç©Õ X¾¢X¾¢œË
‚¢“Ÿµ¿-“X¾-Ÿä¬ü ªÃ³ÄZ-EÂË “X¾Åäu¹ £¾ÇôŸÄ ƒ„Ãy-©¢{Ö §Œá«ÅŒ, NŸÄu-ª½Õn-©¢Åà “X¾ŸµÄE Êꪢ-“Ÿ¿-„çÖ-DÂË ®¾¢Ÿä-¬Ç©Õ („çÕªá@ÁÙx) X¾¢XÏ¢-ÍÃ-©E ‡¢XÔ „çj‡®ý. ÆN-¯Ã-†ý-骜Ëf XÏ©Õ-X¾Û-E-ÍÃaª½Õ.

More Stories...
Untitled Document
 
Untitled Document
 
 
 
Untitled Document
Copyright © 2015 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Marketing@eenadu.net