Tuesday, September 02, 2014


Untitled Document
Untitled Document
ÍŒšÇd© Æ«Õ©Õ “X¾èÇ-“X¾-A-E-Ÿµ¿Õ© ¦ÇŸµ¿uÅŒ
X¾Ûª½-¤Ä-©Â¹ ÍŒšÇd©Õ, E¦¢-Ÿµ¿-Ê-©ÊÕ Æ«Õ©Õ Í䧌՜¿¢ X¾Ûª½-¤Ä-©Â¹, Ê’¹-ª½-¤Ä-©Â¹ ®¾¢®¾n© “X¾èÇ-“X¾-A-EŸµ¿Õ© ¦ÇŸµ¿uÅŒ ÆE Ê’¹-ª½-¤Ä-©Â¹ ¹NÕ-†¾-ʪý ÍŒ©Çx ‹¦Õ-©ä®¾Õ ƯÃoª½Õ. ²ò«Õ-„ê½¢ ¹œ¿X¾ Ê’¹-ª½-¤Ä-©Â¹ ÂêÃu-©-§ŒÕ¢©ð ²ÄnE¹ “X¾èÇ-“X¾-A-E-Ÿµ¿Õ-©Â¹×...

“X¾§çÖ-’Ã-©Â¹× NŸÄu-Jn-Ÿ¿¬ì X¾Û¯ÃC
“X¾A NŸÄu-Jn-©ðÊÕ „äÕŸµÄ-¬ÁÂËh ƒNÕœË …¢{Õ¢C. ŸÄEE …¤Ä-ŸµÄu-§Œá© “’¹£ÏÇ¢* “¤òÅŒq£ÏÇæ®h „çjèÇc-E¹ ª½¢’¹¢©ð «ÕÊ-Ÿä¬Á¢ «á¢Ÿ¿Õ¢-{Õ¢-Ÿ¿E ¤Äª¸½-¬Ç© NŸ¿u ‚êªbœÎ ®Ï.å£ÇÍý. ª½«Õ-º-¹×-«Öªý æXªíˆ-¯Ãoª½Õ.

More Stories...
Untitled Document
 
Untitled Document
 
 
 
Untitled Document
Copyright © 2014 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Marketing@eenadu.net