Wednesday, August 27, 2014


Untitled Document
Untitled Document
“X¾¦µ¼ÕÅŒy „çjŸ¿Õu©Õ ²ÄnE-¹¢-’Ã¯ä …¢œÄL
“X¾¦µ¼ÕÅŒy „çjŸ¿u-¬Ç-©©ð X¾E-Íä-®¾ÕhÊo „çjŸ¿Õu©Õ ªî’¹Õ-©Â¹× ÆÅŒu-«-®¾ª½ 殫©Õ Æ¢C¢-Íä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ²ÄnE-¹¢-’Ã¯ä …¢œÄL. ¦ÇL-¹© NŸÄu-Gµ-«%-Cl´ÂË Â¹®¾Öh-ªÃs-’âDµ ¦ÇLÂà NŸÄu-E-©-§ŒÖ©ðxE “X¾Åäu-ÂÃ-Cµ-ÂÃ-ª½Õ©Õ ²ÄnE-¹¢’à …¢œÄ-©E >©Çx ®¾ªîy-Êo-ÅÃ-Cµ-ÂÃJ...

‡²Äq-Ks®Ô “X¾ŸµÄÊ ÂéyÂ¹× ’¹¢œË
«Õ¢œ¿© X¾J-Cµ-©ðE X¾¢œÄx-X¾Ûª½¢ ®¾OÕ-X¾¢©ð«Õ¢’¹-@Á-„ê½¢ Åç©x-„Ã-ª½Õ-èÇ-«áÊ ‡²Äq-Ks®Ô “X¾ŸµÄÊ ÂéyÂ¹× ’¹¢œË X¾œË¢C. «Ü£ÏÇ¢-ÍŒE NŸµ¿¢’à •J-TÊ ¨ X¾J-ºÇ-«Õ¢Åî Âéy F@ÁÙx ¤ñ©Ç©ðx ÍäJ «J X¾¢{Â¹× B“«¢’à ʆ¾d¢ „ÚË-Lx¢C.

More Stories...
Untitled Document
 
Untitled Document
 
 
 
Untitled Document
Copyright © 2014 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Marketing@eenadu.net