Friday, April 25, 2014


Untitled Document
Untitled Document
Ê«Ûy© ¬ð¦µ¼ÊÕ
''‚@Áx-’¹œ¿f “X¾¦µ¼Õ-ÅÃy-®¾Õ-X¾“A©ð 100 X¾œ¿Â¹©Õ \ªÃp{Õ Íä®Ï, ®¾Ÿ¿Õ-¤Ä-§ŒÕ-©Åî BJa-CŸäl ©Â¹~u¢Åî …¯ÃoÊÕ. ’¹ÅŒ “X¾¦µ¼ÕÅŒy¢ ¯ÃÂ¹× ®¾£¾Ç-¹-J¢-͌¹ ¤ò«-œ¿¢-Åî¯ä ÆGµ-«%Cl´ Âê½u-“¹-«Ö-©ÊÕ X¾ÜJh Í䧌Õ-©ä¹ ¤ò§ŒÖÊÕ.

æXŸ¿© ’¹Õ¢œç©ð CTÊ N©x¢'¦µ¼ÖÑ
¹ª½Öo©Õ ¤ÄÅŒ¦®Ôh©ðE «œçf-ê’-J©ð ²Äd¢X¾Û©Õ J>æ®Z-†¾¯þ ©ã¹ˆ© “X¾Âê½¢ ÍŒŸ¿-ª½X¾Û ’¹•¢ N©Õ« ª½Ö.910 …¢C. «Ö骈šü©ð ‚ ®¾n©¢ N©Õ« „ä© ª½Ö¤Ä-§ŒÕ©ðx …¢œäC.

More Stories...
Untitled Document
 
Untitled Document
 
 
 
Untitled Document
Copyright © 2014 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Marketing@eenadu.net