Sunday, March 01, 2015Untitled Document
Untitled Document
EJt¢-Íê½Õ... «C-©ä-¬Çª½Õ
>©Çx-©ðE éªjŌթÕ, NE-§çÖ-’¹-ŸÄ-ª½Õ-©Â¹× “X¾§çÖ-•Ê¢ Íä¹Øêªa …Ÿäl-¬Á¢Åî ®¾¢’Ã-骜Ëf, ªÃ«Õ-ÍŒ¢-“ŸÄ-X¾Ûª½¢, „çÕŸ¿Âú©©ð \ªÃp{Õ Íä®ÏÊ éªjÅŒÕ-¦-èǪ½Õx Eª½Õ-X¾-§çÖ-’¹¢’à NÕT-L-¤ò-§ŒÖªá.

«Õª½Õ-’¹Õ-ŸíœËf …¢˜ä¯ä.. XÏ©x-E²Äh¢.. ÅçÍŒÕa-¹עšÇ¢..
¯îšË ŸÄ¹ «*aÊ ¦Õ«y èÇJ-¤òÅä ‡©Ç …¢{Õ¢C..? ƧŒÕu§çÖu ÆE-XÏ-®¾Õh¢C ¹Ÿ¿Ö..? Eª½t©ü X¾Ûª½-²Äˆª½ ²ÄŸµ¿-ÊÂ¹× Ÿ¿J-ŸÄ-X¾Û’à «*a Æ«-ÂìÁ¢ Âî©ðp-ªáÊ ®ÏCl-æX{ «Õ¢œ¿©¢ ‡¯Ãq-¯þ-X¾Lx X¾¢ÍÃ-§ŒÕB Bª½Õ ƒ©Ç¯ä …¢C. “X¾•©Õ, X¾¢ÍÃ-§ŒÕB X¾Ûª½-²Äˆª½ ²ÄŸµ¿-ʹ×...

More Stories...
Untitled Document
 
Untitled Document
 
 
 
Untitled Document
Copyright © 2014 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Marketing@eenadu.net