Thursday, September 18, 2014


Untitled Document
Untitled Document
„äœË-X¾Û-šËd¢-*Ê Ê¹ˆ-©-’¹¢œË..!
'ƪ½„çj \@ÁÙx’à ªÃ³ÄZEo “¦µ¼†¾ßd-X¾-šËd¢-*¢C ‡«ªî “X¾•-©Â¹× ¦Ç’à Åç©Õ®¾Õ.. ’¹ÅŒ “X¾¦µ¼Õ-ÅÃy©Õ Íä®ÏÊ Æ“Â¹-«Ö©Õ ÅŒX¾p-¹עœÄ ¦§ŒÕ-{Â¹× B²Äh¢. „äÕ¢ EèÇ¢ „ê½-®¾Õ©¢ Âß¿Õ. ¦µ¼Ö²Äy-«á© ¹×{Õ¢-¦Ç© ÊÕ¢* ªÃ©äŸ¿Õ.

X¾©ãxÂ¹× Åî«..!
“’ÃOÕº ª½£¾Ç-ŸÄ-ª½Õ-©Â¹× «Õ£¾Ç-ª½l¬Á X¾šËd¢C. Âí¯äo-@ÁÙx’à «Õª½«Õt-ÅŒÕ-©Â¹× ¯îÍŒÕ-ÂîE ƢŌ-ª½_ÅŒ ªÃŸÄ-ª½Õ-©åXj “X¾¦µ¼ÕÅŒy¢ Ÿ¿%†Ïd ²ÄJ¢-*¢C. X¾©ãxÂ¹× 'Åî«Ñ ÍŒÖXÏ¢Íä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× EŸµ¿Õ©Õ «Õ¢Wª½Õ Íä®Ï¢C. …¤ÄCµ X¾Ÿ±¿-¹¢©ð ª½Ö. 40 Âî{Õx Nœ¿Õ-Ÿ¿© Í䮾Öh...

More Stories...
Untitled Document
 
Untitled Document
 
 
 
Untitled Document
Copyright © 2014 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Marketing@eenadu.net