Saturday, November 01, 2014


Untitled Document
Untitled Document
骄çÊÖu ®¾£¾É-§ŒÕ-¹לÄ.. «ÕèÇÂÃ..!
'¹¢Íç.. ÍäÊÕ-„äÕ-®Ï-Ê{Õx!Ñ ÅŒ§ŒÖ-éªj¢C ‹ “’Ã«Õ éª„çÊÖu ®¾£¾É-§ŒÕ-Â¹×œË „çjÈJ. “X¾¦µ¼ÕÅŒy ¦µ¼ÖNÕE X¾J-ª½-ÂË~¢-ÍÃLq¢C ¤òªá.. ÅÃ¯ä ¦µ¼Ö¹-¦ÇbÂ¹× ¤Ä©p-œËÊ …Ÿ¿¢ÅŒ¢ „ç©Õ-’¹Õ-©ðÂË «*a¢C. ŠÂ¹šË Âß¿Õ, 骢œ¿Õ Âß¿Õ.. \¹¢’à ‡E-NÕ-C-Êoª½ ‡Â¹-ªÃ© “X¾¦µ¼ÕÅŒy ¦µ¼ÖNÕE £¾É¢X¶¾šü..!

NŸ¿ÕuÅý G©Õx© 'X¾¢ÍÃ-ªáBÑ..!
>©Çx©ð X¾¢ÍÃ-§ŒÕ-B© NŸ¿ÕuÅý ¦ÂÃ-ªá© ÍçLx¢-X¾Û© N†¾-§ŒÕ¢©ð X¾¢ÍÃ-ªáB \ª½p-œË¢C. “šÇ¯þqÂî.. ®¾ª½p¢-͌թÕ.. ¹©ã-¹dªý …ÅŒhª½Õy «ÕŸµ¿u ¹E-XÏ¢-ÍŒE ª½’¹œ¿ ÂíÊ-²Ä’¹ÕÅî¢C. ¦ÂÃ-ªá©Õ ÍçLx¢-ÍŒ-¹ע˜ä NŸ¿ÕuÅý ®¾ª½-X¶¾ªÃ ELXÏ„ä-§ŒÖ-Lq-«-®¾Õh¢-Ÿ¿E “šÇ¯þqÂî ¯îšÌ-®¾Õ©Õ èÇK Íä²òh¢C.

More Stories...
Untitled Document
 
Untitled Document
 
 
 
Untitled Document
Copyright © 2014 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Marketing@eenadu.net