Saturday, December 20, 2014Untitled Document
Untitled Document
®¾ªÃˆª½Õ -¯çj-•¢.. --Fª½Õ -©ä-Ÿ¿-Êo-C -E-•¢
«¢Ÿ¿ X¾œ¿-¹© ²Ä«Õ-ª½nu¢ …Êo ¦ðŸµ¿¯þ “¤Ä¢B§ŒÕ ‚®¾Õ-X¾-“A©ð “X¾A ¦ÕŸµ¿-„ê½¢ Eª½y-£ÏÇ¢Íä \‡¯þ®Ô PG-ªÃ-EÂË 70 «Õ¢C ’¹Js´-ºÕ©Õ „çjŸ¿u X¾K¹~© Â¢ «®¾Õh¢-šÇª½Õ.- ƒÂ¹ˆœ¿ …Êo ‚©ÇZ-²ù¢œþ ²ÄˆE¢’û §ŒÕ¢“ÅŒ¢ «â©Ê X¾œ¿-{¢Åî wåXj„ä-{ÕÂ¹× „ç-@ÇxLq «²òh¢C.

-'ÍŒLÑ-E ÅŒ{Õd-Âî-„ÃL.-.-
ÍŒL X¾¢èÇ N®¾Õ-ª½Õ-Åî¢C.- X¶¾L-ÅŒ¢’à *Êo-XÏ-©x©Õ, Æ®¾h«Ö „ÃuCµ-“’¹-®¾Õh©Õ ƒ¦s¢-Ÿ¿Õ©Õ X¾œ¿Õ-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ.- Â©Õ XÔê ͌LE ÅÃ@Á-©ä¹ „ÃuŸµ¿Õ© ¦µÇJÊ X¾œ¿Õ-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ.- ƪáÅä «á¢Ÿ¿Õ-èÇ-“’¹ÅŒh ÍŒª½u©Õ ¤ÄšËæ®h *Êo-XÏ-©x©ðx ®¾¢“¹-NÕ¢Íä ÊÖu„çÖ-E-§ŒÖÅî ¤Ä{Õ...

More Stories...
Untitled Document
 
Untitled Document
 
 
 
Untitled Document
Copyright © 2014 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Marketing@eenadu.net