Wednesday, January 28, 2015Untitled Document
Untitled Document
“’Äç©ü ’¹Ÿ¿l©Õ
ÆŸ¿l¢ÂË Âí¢œ¿©Õ ¹J-T-¤ò-ÅŒÕ-¯Ãoªá... «Ê-ª½Õ©Õ ÅŒª½-L-¤ò-ÅŒÕ-¯Ãoªá. ÍçX¾Ûp-¹×-¯ä¢-Ÿ¿Õê E¦¢-Ÿµ¿-Ê©Õ Â¹E-XÏ-®¾Õh-¯Ãoªá. æXª½Õê ŸÄœ¿Õ©Õ •ª½Õ-’¹Õ-ÅŒÕ-¯Ãoªá. ÅŒÖÅŒÖ «Õ¢“ÅŒ¢-’Ã¯ä •J-«Ö-¯Ã©Õ X¾œ¿Õ-ÅŒÕ-¯Ãoªá. „çáÅŒh¢’à ª½Ö.Âî{x N©Õ„çjÊ ®¾¢X¾Ÿ¿ Ɠ¹-«Õ¢’à Ōª½-L-¤ò-Åî¢C.

'X¾{d-º¢Ñ©ð Í矿 X¾Ûª½Õ-’¹Õ©Õ...
«ÖªÃˆ-X¾Ûª½¢ X¾Ûª½-¤Ä-©Â¹ ®¾¢X¶¾Õ¢-©ðE X¾{dº “X¾ºÇRÂà N¦µÇ’¹¢ ÆN-F-AÂË *ª½Õ-¯Ã-«Ö’à «ÖJ¢C. \ *Êo X¾E ÂÄÃ-©¯Ão ‚ N¦µÇ-’¹¢-©ðE Âí¢Ÿ¿ª½Õ ÆCµ-ÂÃ-ª½Õ©Õ, ®Ï¦s¢-CÂË «Ö«â@ÁÙx ®¾«Õ-Jp¢-ÍŒÕ-Âî-„ÃLq «²òh¢C.

More Stories...
Untitled Document
 
Untitled Document
 
 
 
Untitled Document
Copyright © 2014 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Marketing@eenadu.net