Monday, September 01, 2014


Untitled Document
Untitled Document
Âê½Õ «Õ¦Õs©Õ.. ¹šË¹ <¹{Õx
..ƒD >©Çx©ð „ÃÊ©Õ, ²Ä’¹Õ ®¾¢’¹A.. ÈKX¶ý «âœ¿Õ ¯ç©©Õ ’¹œ¿-*¢C. ƪá¯Ã ²Ä’¹ÕÂ¹× Â¹{-¹˜ä. >©Çx©ð „çáÅŒh¢ 56 «Õ¢œ¿-©Ç-©Õ¢˜ä Æ¢Ÿ¿Õ©ð 50 Íî{x «ªÃ¥-¦µÇ« X¾J-®Ïn-Ōթä.

Âí¢œ¿-ªÃªá EL-XÏ¢C
X¾Ü©-®¾Õ-¦s§ŒÕu „ç©Õ-’í¢œ¿ “¤Äèã¹×d EªÃt-º¢©ð “X¾ŸµÄ-Ê-„çÕiÊ ÅíL ²ñª½¢’¹¢ ÅŒ«y¹¢ X¾ÊÕ-©Â¹× Âí¢œ¿-ªÃªá Æœ¿f¢-ÂË’Ã «ÖJ¢C. Âí¢œ¿-ªÃªá ’¹šËd’à …¢œ¿-œ¿¢Åî Âí¢œ¿ÊÕ ÅíLÍä §ŒÕ¢“ÅŒ¢...

More Stories...
Untitled Document
 
Untitled Document
 
 
 
Untitled Document
Copyright © 2014 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Marketing@eenadu.net