Friday, December 19, 2014Untitled Document
Untitled Document
‚-§ŒÕ-¹-{Õd-åXj¯ä X¾{Õd
>©Çx©ð „ä©ÇC Í窽Õ-«Û©Õ, ¹ע{©Õ …¯Ãoªá.- OšËE ŠÂ¹ X¾Ÿ¿l´A “X¾Âê½¢.-.-.- “¤ÄŸµÄ-¯ÃuÅà “¹«Õ¢©ð ¦Ç’¹Õ Í䧌Õ-œÄ-EÂË “X¾¦µ¼ÕÅŒy¢ Êœ¿Õ¢ GT¢-*¢C.- „ç៿{ «u«-²Ä-§ŒÖ-EÂË ÅîœÄp-{Õ-Ê¢-C¢Íä „ÃšË-åXj¯ä Ÿ¿%†Ïd ²ÄJ¢-*¢C.

¹؜¿-©äª½Õ.-.-.- ’¹ÕºË¢-ÍŒœ¿¢ ÅçL-§ŒÕŸ¿Õ!
-¦œËÂË «ÍÃa«Ö.-.-.- ¤ò§ŒÖ-«Õ-¯äC «áÈu¢ Âß¿Õ.-.-.- ¹F®¾¢ ®¾’¹¢ «Õ¢C XÏ©x-©-éÂj¯Ã ÍŒŸ¿-«œ¿¢, ªÃ§ŒÕœ¿¢ ªÃ¹ע˜ä ‡©Ç.-.-.-? ¨ X¾Ÿ¿l´A ¦Ç’Ã-©äŸ¿Õ.- OÕ X¾E-B-ª½ÕÊÕ „ç¢{¯ä „çÕª½Õ’¹Õ X¾ª½Õ-ÍŒÕ-Âî-„ÃL.

More Stories...
Untitled Document
 
Untitled Document
 
 
 
Untitled Document
Copyright © 2014 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Marketing@eenadu.net