Friday, November 28, 2014


Untitled Document
Untitled Document
֮͌¾Öh... “X¾Po®¾Öh...‚Ÿä-P®¾Öh!!
ŌդÄÊÕ E¢XÏÊ <¹šË ÅŒ«Õ ¦ÅŒÕ-¹×-©ÊÕ X¾ÜJh’à ƢŸµ¿-ÂÃ-ª½¢-©ðÂË ¯ç˜äd-®Ï¢-Ÿ¿E ¦ÇCµ-ÅŒÕ©Õ „äò-§ŒÖª½Õ. ¹FošË X¾ª½u¢-ÅŒ-«Õ-§ŒÖuª½Õ.'£¾ÝŸþ-£¾ÝŸþÑ NÕT-LaÊ Ê³Äd-©ÊÕ X¾J-Q-L¢-Íä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ’¹Õª½Õ-„ê½¢ «*aÊ ê¢“Ÿ¿ ¦%¢Ÿ¿¢ ‡Ÿ¿Õ{ ¹³Äd-©ÊÕ „ç@Áx-’¹-ÂȪ½Õ.

“XϧŒÕ¢... -“¹-§ŒÕ-N-“¹§ŒÕ¢!
’¹œË-*Ê éª¢œä-@Áx-©ðÊÖ ƒŸä ÅŒª½£¾É X¾J-®ÏnA. ¨ ¯äX¾-Ÿ±¿u¢©ð X¾©Õ J>-æ®Z-†¾-ÊxÂ¹× ²Äd¢X¾Û ®¾Õ¢Â¹¢, J>-æ®Z-†¾Êx X¶ÔV åX¢ÍŒÕÅŒÖ “X¾¦µ¼ÕÅŒy¢ Eª½g§ŒÕ¢ B®¾Õ-¹עC. “¹§ŒÕ, N“¹§ŒÕ ŸÄª½Õ-©åXj ¦µÇª½¢ X¾œ¿-ÊÕ¢-œ¿’à “X¾¦µ¼ÕÅÃyEÂË \œÄ-CÂË ..

More Stories...
Untitled Document
 
Untitled Document
 
 
 
Untitled Document
Copyright © 2014 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Marketing@eenadu.net