Monday, March 30, 2015Untitled Document
Untitled Document
Âõ©Õ éªjÅŒÕ©Â¹× ’¹ÕJh¢X¾Û Âê½Õf©Õ
“X¾¦µ¼ÕÅŒy ‚Ÿä-¬Ç© „äÕª½Â¹× Âõ©Õ éªjÅŒÕ-©Â¹× ª½ÕºÇ-©ÊÕ «Õ¢Wª½Õ Í䧌ÖL. ¦Çu¢Â¹ª½Õx «Ö“ÅŒ¢ «á¢Ÿ¿ÕÂ¹× ªÃ«œ¿¢ ©äŸ¿Õ. OJÂË ‡©Ç¢šË †¾ª½-ÅŒÕ©Õ ©ä¹עœÄ ª½ÕºÇ-©ÊÕ ƒ„ÃyLq …¢C. Æ©Ç ƒ«y-¹-¤òÅä....

ÆN-F-A-ª½-£ÏÇÅŒ ¤Ä©Ê Æ¢C²Äh¢
'>©Çx©ð ÆN-FA ª½£ÏÇÅŒ ¤Ä©Ê Æ¢C¢* “X¾•© «ÕÊ®¾Õq é’©Õ-͌չעŸÄ¢.. ¹†¾d-ÂÃ-©¢©ð ¤ÄKdE „çÊo¢šË …Êo “X¾A Âê½u-¹-ª½hÂ¹× ¤ÄŸÄ-Gµ-«¢-Ÿ¿Ê¢ Í䮾Õh¯ÃoÑ ÆE ªÃ†¾Z ÂÃJt¹ ¬ÇÈ «Õ¢“A ÂË¢•-ªÃX¾Û ÆÍça-§Œáœ¿Õ ƯÃoª½Õ.

More Stories...
Untitled Document
 
Untitled Document
 
 
 
Untitled Document
Copyright © 2014 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Marketing@eenadu.net