Monday, September 01, 2014


Untitled Document
Untitled Document
«ª½¢-’¹-©ü©ð ˜ãÂþq-˜ãi©ü X¾J-“¬Á«Õ \ªÃp{ÕÂ¹× X¾ÍŒa-è㢜Ä
Æ•¢-èÇ-£ÏÇ-NÕ©Õx «âÅŒ-X¾œ¿f ¯äX¾-Ÿ±¿u¢©ð «ª½¢-’¹-©ü©ð ˜ãÂþq-˜ãi©ü NÕ©ü \ªÃp-{ÕxÂ¹× ÅÃ«á “X¾§ŒÕ-Ao-®¾Õh-Êo{Õx «ª½¢-’¹©ü ‡¢XÔ Â¹œË§ŒÕ¢ ¡£¾ÇJ „ç©x-œË¢-Íê½Õ. £¾ÇÊt-Âí¢-œ¿-©ðE ÅçªÃ®¾ >©Ç.....

‡„çÕt©äu ®¾Õêª-ÈÂ¹× XÏÅŒ%-N-§çÖ’¹¢
«ª½¢’¹©ü Ō֪½Õp ‡„çÕt©äu Âí¢œÄ ®¾ÕêªÈ ÅŒ¢“œË ŌիÕt ÍŒ¢“Ÿ¿-«ÕøR(78) ƯÃ-ªî-’¹u¢Åî ¦ÇŸµ¿X¾œ¿ÕÅŒÖ £¾ÇÊt-Âí¢œ¿©ðE ‹ ‚®¾ÕX¾-“A©ð ‚C-„ê½¢ Åç©x-„Ã-ª½Õ-èÇ-«áÊ *ÂËÅŒq ¤ñ¢Ÿ¿ÕÅŒÖ «Õ%A.....

More Stories...
Untitled Document
 
Untitled Document
 
 
 
Untitled Document
Copyright © 2014 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Marketing@eenadu.net