Radiance
Comments
7
Recommend
47
Views
19073
‡Fd‚ªý æXª½ÕÊÕ «ÖêªaC ©äŸ¿Õ
ªÃ•u®¾¦µ¼©ð ꢓŸ¿ «Õ¢“A èãjšÌx ®¾p†Ôd¹ª½º
¨-¯Ãœ¿Õ, CMx:- å£jÇŸ¿-ªÃ-¦Ç-Ÿþ-©ðE ¬Á¢³Ä-¦ÇŸþ N«Ö-¯Ã-“¬Á-§ŒÕ¢©ð ŸäQ§ŒÕ ®¾Ky-®¾Õ© N¦µÇ-’Ã-EÂË (œí„çÕ-®ÏdÂú ˜ãJt-Ê-©ü¹×) C«¢-’¹ÅŒ ‡Fd-‚ªý æXª½Õ åX˜äd N†¾-§ŒÕ¢©ð „çÊÂˈ „ç@ìxC ©äŸ¿E ꢓŸ¿¢ ®¾p†¾d¢ Íä®Ï¢C.- ‚ N«Ö-¯Ã-“¬Á-§ŒÖ-EÂË ªÃ°-„þ-’âDµ, ‡Fd ªÃ«Ö-ªÃ-«Û© æXª½Õx 骢œ¿Ö ÂíÊ-²Ä-’¹Õ-ÅÃ-§ŒÕE ‚Jl´Â¹ «Õ¢“A ƪ½Õ-ºý-èãjšÌx ¦ÕŸµ¿-„ê½¢ ªÃ•u-®¾-¦µ¼©ð ÅäLa-Íç-¤Äpª½Õ.- ¦ä’¹¢-æX-{©ð N«Ö-¯Ã-“¬Á§ŒÕ¢ …Êo-X¾Ûpœ¿Õ 骢œ¿Õ æXª½Öx ‡©Ç …¢œä„î ƒX¾Ûpœ¿Ö Æ©Çê’ …¢šÇ-§ŒÕE Íç¤Äpª½Õ.- DEåXj 2009 V©ãj 29Ê ÆX¾pšË ‚Jl´Â¹ «Õ¢“A “X¾º¦ü «áÈKb ®¾¦µÇ-«á-È¢’à ®¾p†¾d¢ Íä¬Ç-ª½E ’¹Õª½Õh-Íä-¬Çª½Õ.- N«Ö-¯Ã-“¬Á-§ŒÖ-EÂË ªÃ°-„þ-’âDµ æXª½ÕÊÕ «Ö“ÅŒ„äÕ ÂíÊ-²Ä-T¢-ÍÃ-©E Ââ“é’®ý ®¾¦µ¼Õu©Õ ’¹šËd’à œË«Ö¢œþ Íä®ÏÊ Ÿ¿J-NÕ©Ç «Õ¢“A ¨ „äÕª½Â¹× “X¾Â¹-{Ê Íä¬Çª½Õ.- ®¾¦µ¼Õu© ‚¢Ÿî-@ÁÊ Êœ¿Õ«Õ ®¾¦µ¼ «âœ¿Õ-²Äª½Õx „êáŸÄ X¾œË¢C.- ‡Fd-‚ªý æXª½ÕÊÕ åX{dœ¿¢ «©x Åç©¢-’ú “X¾•© «Õ¯î-¦µÇ-„Ã©Õ Ÿç¦s-A-¯Ão-§ŒÕE ªÃ¤ò©Õ ‚Ê¢-Ÿ¿-¦µÇ-®¾ˆªý ¬ÁÚÊu-’¹¢-{©ð “X¾²Äh-N¢-Íê½Õ.- ®¾¦µ¼ “¤Äª½¢¦µ¼¢ Âë-œÄ-EÂË «á¢Ÿ¿Õ N.-£¾ÇÊÕ-«Õ¢-ÅŒ-ªÃ«Û, ¤Ä©Çyªá ’î«-ª½n-Ê-骜Ëf, Ê¢C ‡©x§ŒÕu, èäœÎ Q©¢, êÂOXÔ ªÃ«Õ-ÍŒ¢-“Ÿ¿-ªÃ«Û ÅŒC-ÅŒ-ª½Õ©Õ ¤Äª½x-„çÕ¢-{Õ©ð «Õ£¾É-ÅÃt-’âDµ N“’¹£¾Ç¢ «Ÿ¿l ÅŒ«Õ Eª½-®¾Ê «u¹h¢ Íä¬Çª½Õ.-
Your Rating:
-
Overall Rating:
3.5
Venkamaraju
03:07 PM
సర్ ఆర్థర్ కాటన్ ధోరా గుర్తు గ ఇప్పటికి తెలుగువాళ్ళు ఆయన జనమ మరణ దినాలను ఘనంగ స్మరించుకుంటాం. తరాల తలరాతలు మార్చే డాం మనకు కానుక గ ఇచ్చి వెళ్ళాడు. మద్రాసీలని పిలవబడే మనకు తెలుగు వాళ్ళు అని గుర్తింపు తెచ్చి మన తెలుగు జాతి, భాష కీర్తి ని ప్రపంచం మోత్హానికి తెలిసే విధంగా కృషి చేసిన మహనీయుడు పేరు దేశీయ టెర్మినల్ కి మాత్రమే కాదు మొత్తం విమానాశ్రయానికి పెట్టాలని కోరుతున్నాను. తెలుగుజాతి కి ఏమి చేశాడని రాజీవ్ పేరు పెట్టాలి.పచ్చగా వున్నా జాతిని రెండుగా చీల్చిన ఆయన భార్య చేసిన నిర్వాకానికా లేక వొకే వొక్క తెలుగువాడు ప్రధాని పదవి చేసి మరణిస్తే కనీస మర్యాదలు గౌరవం కూడా ఇవ్వాలని తెలియని కుసంస్కురాలు అయిన ఆ మహాతల్లి భర్త పేరు కా, లేదు, ఇది తగదు, మన తెలుగుగడ్డ మీద ఇటువంటివి ఎంత మాత్రం తగదు వుండకూడదు. పెడితే ఎన్టీఆర్ లేకపోతే P V నరసింహారావు పేర్లు వుండాలి. ఛీ ఛీ M P నాయకులారా మీరు మాకు నాయకులు అయినందుకు తెలుగుజాతి దిల్హి నడివీదుల్లో అనాధ అయింది.
venkat
02:09 PM
World recognized telgu language by NTR name and NTR activities only. He only spread telugu culture since long back.
గణపతినీడి సత్య బాల గంగాధర తిలక్
12:53 PM
మామూలు ప్రజలకున్నంత విశాల ద్రుఖ్పదం మా తెలుగు రాష్ట్రాల నాయకులకి లేదు
mruthyunjaya
12:25 PM
ఎన్టీఆర్ పేరుపెడితే తెలుగు రాష్టాల ప్రజలు గర్వపడుతున్నారు ,కుహన రాజకీయనాయకులు ఇకనైన విమర్శించడం మాని హుందాగా ఉండండి.
RAVIKUMAR
12:20 PM
రాజకీయ నాయకులారా మేము పిచ్చి వాళ్ళ లా కనపడుతున్నామ ప్రతి చిన్న విషయం రాజకీయం చేస్తున్నారు రామారావు గారు మహానుబహుడు. రాజకీయాలు ఆపండి. ప్రజల సమస్యలు చాల వున్నవి వాటి మీద పోరాడండి
మురళి
11:35 AM
నాయకులూ, ప్రతి చిన్న విషయాన్ని రాజకీయం చేయడం మానుకోవాలి, N T R తెలుగు జాతికి ఏమి chesaaro ప్రజలందరికి తెలుసు
శ్రీ శ్రీ
05:19 AM
NTR పేరు పెడితె మనోభావాలు దెబ్బ తిన్టయా? Hyderabad కి సినీ industry తెచ్చి, మత కలహాలు రూపు మాపిన వ్యక్తీ పేరు పెడితే తప్పు ఏముంది?

å£Ç-Íý-‡¢-œÎ-\-©ð --«®¾Ö-©ü ªÃ-èÇ-©Õ!

å£jÇŸ¿-ªÃ-¦ÇŸþ «Õ£¾É-Ê-’¹-ªÃ-Gµ-«%Cl´©ð ÆN-FA «ª½Ÿçj ¤Äª½Õ-Åî¢C.- X¾ÜJh-²Änªá ¹NÕ-†¾-ʪý ©ä¹-¤ò-«-œ¿¢Åî.-.-. -Âí¢Ÿ¿ª½Õ ÆCµ-ÂÃ-ª½Õ©ä ÍŒ“¹¢ AX¾Ûp-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. «áÈu¢’à “X¾ºÇ-R¹ N¦µÇ-’¹¢åXj ‚ªî-X¾-º©Õ „ç©Õx-„ç-ÅŒÕh-ÅŒÕ-¯Ãoªá.-

ªÃ•-ŸµÄEÂË ÂâŌթÕ!

Ê„Ãu¢-“Ÿµ¿-“X¾-Ÿä¬ü ªÃ•-ŸµÄE EªÃtº “¤Ä¢ÅŒ¢©ð «ÕøL¹ «®¾-Ōթ ¹©p-ÊÂ¹× “X¾ºÇ-R-¹©Õ „ä’¹¢’à ®ÏŸ¿l´-«Õ-«Û-ÅŒÕ-¯Ãoªá.- ®Ô‚ªý-œÎ\ \ªÃp{Õ, “X¾Åäu¹ ¹NÕ-†¾-ʪý E§ŒÖ-«Õ-¹¢Åî ¦µ¼Ö®¾-OÕ-¹-ª½º “X¾“ÂË-§ŒÕÂ¹× Æœ¿Õ’¹Õ «á¢Ÿ¿ÕÂ¹× X¾œË¢C.

ÆGµ«ÖÊ¢.. ¹ÊÕ'«Õª½Õ’¹ÕÑ

-'2019©ð ’âDµ° 150« •§ŒÕ¢A ¯ÃšËÂË ®¾yÍŒa´-„çÕiÊ ¦µÇª½-ÅŒ-Ÿä-¬ÇEo ²ÄCµ¢-ÍŒ-œ¿„äÕ «ÕÊ ©Â¹~u¢.- ŸÄEÂË ÆÊÕ-’¹Õ-º¢’à “X¾A ŠÂ¹ˆª½Ö ¤Ä{Õ-X¾-œÄLÑ- ƒD «ÕÊ “X¾ŸµÄ-Ê-«Õ¢“A Êꪢ“Ÿ¿ „çÖD ¦©-„çÕiÊ ‚Ââ¹~.-

¹Ÿ±¿©Õ Íç¤ñpŸ¿Õl.. FA’à X¾EÍ䧌բœË

¯ÃÂ¹× X¾E «áÈu¢.-.-.- ÆÊ-«-®¾-ª½X¾Û ¹Ÿ±¿©Õ NÊÊÕ.- FA’Ã, EèÇ-§ŒÕ-B’à X¾E-Íä-§ŒÕ¢œË.- OÕ „çÊÕ¹ „äÕ¢ …¢šÇ¢.- \Ÿçj¯Ã ÅäœÄ «æ®h „äÕ¢ ֮͌¾Õ-¹עšÇ¢.- Æ¢Åä-’ÃE ‡«-JÂî ÅŒ©ïT_.-.- ƒÂ¹ˆœ¿ \„î ÍçGÅä -«Üª½Õ-¹×-¯äC ©äŸ¿Õ ..