పెళ్లిపందిరి

Select Religion: Select Caste:

Religion:Hindu Caste: Brahmin Telugu Brahmin 37 Yrs Bhardwaja BE Software Engineer Hyderabad MNC Contact: 9492355916/ 9573808398. (A)

Religion:Hindu Caste: Reddy Reddy/ MBBS (Osm)/ MS (Ortho)/ V.Smart/ 24/5'9"/ 25 Cr Cont. K.C.Reddy/ Road No.3, Banjara Hills, Hyd/ email- kcreddy43@gmail.com/ Ph. 9849321309. (A)

Religion:Hindu Caste: Reddy Reddy (Rich Business) 25/5'9"/50 Cr MBA/ 28/5'8"/ 50 Cr, 25/5'10"/50 Cr 28/5'10" 50 Cr, 28/5'9"/50 Cr Cont. K.C.Reddy/ Banjara Hills, Hyd/ Ph. 9347807015. (A)

Religion:Hindu Caste: Reddy Reddy/ B.Tech(IIT)/ BITS/MBA (IIM), 27/5'11", 28/5'11", 26/6', 27/5'10"/30 Cr, 26/5'11", 30/5'11" 400K, 29/5'9"/, 30/6'/ Cont. K.C. Reddy, Banjarahills - Hyd - Ph. 9347807015. (A)

Religion:Hindu Caste: Kamma Kamma Converted Christian-USA-SWE, 31/ 5'8'' 1 Crore Property, Salary 100K, Looking for Suitabale Bride Contact: 8297073355 (A)

Religion:Hindu Caste: Reddy Reddy (Now in Hyd) BE, MS, USA, 27 5'8" 15 Crores Property, Handsome Avinash Reddy, Marriages Rd-3 Banjarahills Hyd/ 9848011818 www.avinashreddy.com (A)

Religion:Hindu Caste: Bestha Besta/ Gangaputra 30 Yrs, SWE-Infosys (Team Leader) Mysore, 10 Lac P/A. Seeks SWE Bride. Contact: 084968 39988. Eenadu Box No: 1233 C/o Eenadu, Hyderabad.

Religion:Hindu Caste: Kamma Kamma 26 6' BE MS yahoo $ 150 USA, 27 5'8 BE ME (IIT) NTPC 15 La PA, 27 6' MBBS MD (General Medicine) DM (Gastrology), 9390999999 (A)

Religion:Hindu Caste: Kapu Kapu 26 5'8 BE MS MNC $ 80 USA, 26 6'1" BE MBA MNC 15 La PA, 27 6' MBBS MD (Genaral Medicine), 9177124466 (A)

Religion:Hindu Caste: Reddy Reddy 26 6'1 BE MS Oracle $ 90 USA, 24 5'10 BE MBA (IIBM) Own Business 2 Cr. PA, 27 5'7 MBBS MS (Ortho), 9966636222 (A)

Religion:Hindu Caste: Reddy Reddy (Now-Hyd) 40 Crores, 26, 5.11" BE, MS USA, Avinash Reddy Marriages, Rd-3 Banjara Hills, Hyd. 9848011818. www.avinashreddy.com (A)

Religion:Hindu Caste: Gangaputra Gangaputra 29/5'8" Fair B.Tech/MS USA, SWE H1 Visa Well Settled Family Seeks B.Tech/SWE Fair Bride (CNB) Ph: 9000498396 (A)

Religion:Hindu Caste: 6000N Brahmin 6N Brahmin 35 5'8" Aswani 1st Padam Haritasa Govt. Job 45K P/M Hyd seeks Fair Graduates. Ph: 040-23517059/ 9866527059 (A)

Religion:None Caste: None Pvt Empl Age 48 Earg 30,000/- PM Caste No Bar Pref Beauty Lady 45 Yr Employee Cont: 9010089867, 09582147355. (A)

Religion:Hindu Caste: Kamma Kamma 27 6' BE MS SWE US $ 150 30 Cr, 29 6' BE MBA SWE MNC 1 Lak PM 50 Cr, 29 6' MBBS MD DM Cardiology 10 Cr, 9391999999 (A)

Religion:Hindu Caste: Reddy Reddy 26 6' BE MS SWE Oracle $ 103, 29 5'9'' BE MS SWE Accenture 70K, 29 6' MBBS MS General Surgery, 9966636222 (A)

Religion:Hindu Caste: Kapu Kapu 28 5'8'' BE MS SWE $ 80 50 Cr, 27 5'10'' BE MBA 2 Laks PM 10 Cr, 29 6' BE SWE TCS 85K, 28 6' BDS MDS 50K, 9347388381 (A)

Religion:Hindu Caste: Kamma కమ్మ 33సం|| 5'5'' యంటెక్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ హైద్రాబాద్ నెలకు జీతం 20 వేలు, 2 కోట్లు ఆస్తి వరునకు ఉద్యోగిని అయిన కమ్మ వధువు కావలెను. సెల్: 99490 90604. (యం)

Religion:Hindu Caste: Kamma Kamma 33 Yrs MBA 40,000/- PM seeks same Caste Bride should be Beautiful Compatiability is Important Ph: 9574631651 (A)

Religion:Hindu Caste: Kamma Kamma M.S (USA)/ 6'2"/ 29Y/ Fair/ 7 Crores/ 100K. USA Job Seek Bride from Same Caste. No Brokers. Ph: 9492430718. 040-27175538 (A)

Religion:Hindu Caste: Kamma Kamma: Govt Job BTech 28Y 5'10" Fair 7Lac P/A seeks Govt/ SWE Bride with BTech/ PG 9550106423 gshiva@live.com No Brokers (A)

Religion:Hindu Caste: Kamma Kamma (Chowdary) Telugu 37/ 5'11'' Asst. Manager in MNC Working in Mumbai Settled in Nagpur Looking for Suitable Bride Contact M:7758038297 Email: yashwantsubashrao@gmail.com (A)

Religion:Hindu Caste: Brahmin Brahmin V/V/39/6'/ Fair Haritasa SWE at Delhi with 2 kids widower wants late mrg/ widow/ div without Clrn. of same caste subsect no bar ph: 9494125902 (T)

Religion:Hindu Caste: Munnuru Kapu మున్నూరు కాపు 34/5'8'' ఎంసిఎ వరుడికి సం||నికి 5లక్షలు, యంయన్‌సి కం||లో జాబ్ చేస్తున్న అందమైన తెలంగాణ అమ్మాయి కావలెను. (టి)

Religion:Hindu Caste: Mala Mala/ 28/ 5'10"/ MS/ SWE (US) 55L PA, Madiga/ 49/ 5'5" MBBS DM & HO Cadre 12L PA, Madiga / 25/ 5'11"/ BE, MBA, C.Govt./ 16L PA. Ph: 8977488881/2/3. (A)

Religion:Hindu Caste: Kamma Kamma (Now India), 27, 6', BE, MS, Walmart $ 120, 28, 5'9'', BE, MS, Verizon $ 110, 28, 5'10'', BE, MS, MNC $ 110, 26, 5'11'', BE, MS, MNC, $ 80 Ph: 9390999999. (A)

Religion:Hindu Caste: Kamma Kamma 28, 5'6'', BE, MS, MBA Amazon 21 LA PA, 28, 6'2'', BE, MBA Philips, 18 LA PA, 28, 5'11'', BE, MBA (IIM) Infosys, 12 LA PA, 27, 5'11'', BE, MBA, MNC. Ph: 9848031931. (A)

Religion:Hindu Caste: Kamma Kamma (Doctors), 27, 5'10'', DM (Cardiology) MD (GM), 26, 5'6'', MBBS MD (Oncology), 26, 5'10'', MBBS, MS (Ortho), 25, 5'9'', MBBS, MD (G.M.) Ph: 9392292939. (A)

Religion:Hindu Caste: Kamma కమ్మ/ బీటెక్/ 5'11''/ 32 సం||ల/ 10 కోట్ల ఆస్తి/ నెలకు 2 లక్షల జీతంతో సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్‌గా చేస్తున్న వరునికై అర్జంటుగా సంప్రదించండి. ఫోన్: 9247308680 (ఎ)

Religion:Christian Caste: None Christian 6', 28yrs, Q: MBA, MS Working in USA as a Project Manager, Fair, Sal: 15K P.A. Bride Well Educated, Fair. Ph: 9347308407 (A)

Religion:Hindu Caste: Madiga ఎస్.సి. హిందు మాదిగ బిఇ/సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అకౌంటెంట్ ఐటి డిపార్ట్‌మెంట్ (హైదరాబాద్)లో జీతం: నెలకు 35,000/- 5'6''/ 28 సం||లు. బాగా స్థిరపడిన వరునికి తగిన వధువు కావలెను. నో బ్రోకర్స్ ఫోన్: 9010478727 (ఎ)

Religion:Hindu Caste: Kapu కాపు డైవర్సీ 34 సం||లు||, 5'9'', సాఫ్ట్‌వేర్. జీతం: నెలకు 60 వేలు గల వరునికి తగిన వధువు కావలెను. నో బ్రోకర్స్, డైరెక్ట్. ఫోన్: 9700127397 (ఎ)

Religion:None Caste: None Looking for Kuja Dosham High Matches only. My Brother working as S/W Consultant at High Position in BLR MNC. Girl should be Beautiful and with No Health Problems. Cont: 9901713322. (A)

Religion:Hindu Caste: Kamma Kamma 26 6' BE MS Microsoft, $ 120 USA, 27 5'10" BE MS Business, 1 Cr PA, 28 5'11" BE MBA E & Y 15 LA PA, 27 5'11" MBBS MS (Ortho), 9390999999 (A)

Religion:Hindu Caste: Kapu Kapu 26 5'11" BE MS Global $ 90k USA, 27 5'8" BE ME L&T 9 LA PA, 28 5'11" BE ME Oracle 9 LA PA, 27 5'7" MBBS MD (G.M) Ph: 9347388381 (A)

Religion:Hindu Caste: Reddy Reddy 28 6' MS TCS $ 90 USA, 28 5'8" BE (IIT) ME (IIT) Scientist 12 LA PA, 27 5'6" BE ME Tesco 8 LA PA, 26 6' MBBS MS (Ortho), 9848566733 (A)

Religion:Hindu Caste: Yadava Yadava 26 5'10" BE MS MNC $ 110 USA, 25 5'10" BE CSC 7 LA PA, 29 5'9" BE MNC 6LA PA, 29 6' BE ME Bosch 6LA PA, 26 5'6" MBBS MD (G.M), 7680856060 (A)

Religion:Hindu Caste: Mala Mala 28 5'9" BE MS MNC $ 90K USA, 27 6' BE NMDC 12 LA PA, 28 5'7" BE Steelplant 7LA PA, 29 5'8" BE Wipro 5LA PA, 27 6' MDS, 9848535378 (A)

Religion:None Caste: None Intercaste 27 6'1" BE MS MNC $ 120 USA, 27 5'6" BE ONGC 12LA PA, 27 6'1" BE (Rec) CA 10LA PA, 29 5'8" MBBS MD (G.M) DM (Neurology), 7702525444 (A)

Religion:Hindu Caste: Kapu కాపు లేట్ మ్యారేజ్ 42 సంవత్సరాలు. 5'11'' ఫెయిర్, ఎం.టెక్. సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజినీర్, నెలకి 2 లక్షలు, కోటి ప్రాపర్టీ, వెల్ సెటిల్డ్ వరుడికి తగిన వధువు కావలెను. ఫోన్: 9908188532, నో బ్రోకర్స్. (ఎ)

Religion:Hindu Caste: Velama వెలమ/ కమ్మ తల్లిదండ్రులు, 2వ పెళ్ళి (వారంలో విడిపోయిన) 32 సం||లు||/ 5'10''/ బి.ఎస్‌సి/ ఎమ్ఎన్‌సి/ జీతం: సంవత్సరానికి 6.4 గల వరునికి ఓసి/బిసి వధువు కావలెను. సంప్ర|| 9618256999 (ఎ)

Religion:Hindu Caste: Kapu కాపు డైవర్సీ/ 34 సం||లు||/ 5'9''/ సాఫ్ట్‌వేర్. జీతం: 60 వేలు గల వరునికి పీజి చేసిన వధువు డిటైల్స్‌ను పంపగలరు. నో బ్రోకర్స్ డైరెక్ట్. సంప్రదించండి. ఫోన్: 9700127387 (ఎ)

Religion:Hindu Caste: Kapu/Telaga కాపు/తెలగ/బలిజ/29 అందమైన 5'10'' యం.యస్. ఉద్యోగం శాప్, హైదరాబాద్ సం||నికి 5 లక్షలు, 3 కోట్ల ఆస్తి ఉన్న వరుడుకు బిటెక్, యంబిఎ, యంసిఎ ఉద్యోగం చేయుచున్న అందమైన వధువు కావలెను. నో బ్రోకర్స్ ఫోన్: 9441802649/ 919989244945 (ఎ)

Religion:Hindu Caste: Erukala Erukala, Fair, 29Y, IITM& IIMK Analyst@ HSBC, Banglore, 15L, PA Seeking Educated Girl, No Dowry, Caste No Bar Ph: 8523023905 (A)

Religion:Hindu Caste: Brahmin Telugu Brahmin 40/ 5'6" B.Com own Business Kolkatta Wellsettled Looking for Educated Bride Sect Nobar.Ph: 9963150518 (A)

Religion:Hindu Caste: Kuruma Kurma 27 5'4" MS (CSE), (Ph.D) working in USA Salary 2,00,000/- P.M Seeks W.Edu Fin Sound Bride, Caste Nobar Send Bio+ Pho+ Hur Box1259 C/o Eenadu, Somajiguda, Hyd-82 (A)

Religion:None Caste: None ఇంటర్ క్యాస్ట్ (కట్నం వద్దు) 29 సం||, 5'6'' సంవత్సరానికి 5 లక్షలు, ఎమ్మెసి, బోటని/ ఎస్‌డబ్యుఇ/ హెచ్‌సిఎల్ వరునికి డిగ్రీ/ ఆపైన ప్రై|| జాబ్ చేస్తున్న/ సిద్దపడే వధువు కావలెను ఫోన్: 9440633350(ఎ)

Religion:None Caste: None సిఎన్‌బి ఎస్సి/బి 29సం|| 5'8'' యంబిబిఎస్ డిప్లోమా, కార్డియాలజి డాక్టర్ నెలకు 1.7 లక్షలు, అందమైన వరుడికి తగిన అర్హతగల వధువు కావలెను. డైరెక్ట్ నో బ్యూరో. ఫోన్. 7382800304 (ఎ)

Religion:Hindu Caste: Kamma కమ్మ 32సం|| 5'10'' ఎమ్మెస్ ఇంజినీరింగ్ జాబ్ ఆర్గ ఎస్సి నెలకు 15కె, 3కోట్ల ఆస్థి వరునికి హైదరాబాద్‌లో జాబ్ చేస్తున్న వధువు కావలెను. ఫోన్. 9490701399 (ఎ)

Religion:Hindu Caste: Viswa Brahmin విశ్వబ్రాహ్మణ 31సం|| 5'8'' యమ్.టెక్ ఇఇఇ/అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్‌గా జాబ్ చేస్తున్న (నెలకు 30,000) అందమైన వరుడుకు అందమైన వధువు కావలెను ఫోన్: 9885056601 (బి)

Religion:None Caste: None 6యన్ 38/5'6'' బీకామ్, యల్‌యల్‌బి లేట్ మా|| ప్రైవేట్ ఉద్యోగం, నెలకు 46కె, హైదరాబాద్ వరునికి వధువు కావలెను. కుల, కట్న పట్టింపులేదు. (ఇల్లరికం అయిన ఓకే) ఫోన్: 9440609095. నో బ్రోకర్స్ (ఎ)

Religion:Hindu Caste: Kamma Kamma Divorcee 31/6' BE SWE Australia Seeks Suitable Bride Ind/ Abroad Ph: 9573499765 saibabuonline1959@gmail.com (A)

Religion:Christian Caste: Mala Christian (Mala) 30/ 5'11''/ MBA (USA) Working In US 140K Seeks Girl Working in US/ India Ph: 94403 73603(B)

Religion:Hindu Caste: Kamma Kamma 28Yrs. 5'7'' Fair, B.Tech., Sr. Consultant (PEGA) cognizant USA. Same Caste Bride from Good Family. Ph: 7842030405, Saikrishna (Brother in law) (A).

Religion:Hindu Caste: Mala ఎస్సీ హిందు మాల 32 5'8'' సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజినీర్ సం||నికి 12 లక్షలు, బాగా స్థిరపడిన అందమైన వరుడికి వధువు కావలెను. ఫోన్: 8121995836 (ఎ)

Religion:Hindu Caste: Gowda గౌడ 34 5'10'' ఎంబిఎ, మేనేజర్ ఎంఎన్‌సి నెలకు లక్ష. అందమైన బాగా స్థిరపడిన వరుడికి అందమైన తగిన గౌడ వధువు కావలెను. ఫోన్: 9848429223 (ఎ)

Religion:Hindu Caste: Kshatriya వన్నెకులక్షత్రియ (వన్నెకాపు) 25/5'4''/ ఆంధ్రాబ్యాంక్ ఆఫీసర్, నెలకు 35 వేలు, బాగా స్థిరపడిన అందమైన వరునకు తగిన వధువు కావలెను. బాక్స్ నెం. 4006, కేరాఫ్ ఈనాడు, తిరుపతి.

Religion:None Caste: None 27y/ 5'10"/ MBA/ Working in MNC/ Well Settled/ 30,000/- PM/ AP (NLR-Hyd) Looking for Working Girl. 9490143003/ 9703022933 (A)

Religion:Hindu Caste: Mala Hindu Mala/ 32/ 5'5"/ B.Tech/ SWE/ Dubai/ Oracle/ 65L/ CNB/ Seeks Bride. Ph: 09966965634/ E-Mail: rao65634@gmail.com (A)

Religion:Hindu Caste: Kamma Kamma 5'11"/ 26, 1st Yr US Rec. Doctor Fair 50 Crs. H 6'/ 29, USA Fellowship in Oncology, Fair H 5'11"/ 27, MD (Gen. Med.) 20 Crs. Many High Range Matches. Cont: 09177950666 (A)

Religion:Hindu Caste: Kamma సాఫ్ట్‌వేర్‌, ప్రభుత్వ జాబ్‌, కమ్మ, రెడ్డి, కాపు, రాజు, వెలకి, వైశ్య, సాలీ, గెõడ, యాదవ, బిసి, మాదిగ, మాల, ముస్లీం, ఎస్టికి 1వ, 2వ, ఒంటరి, లేటు, విడో, డైవర్సీ, వీఆర్‌ఎస్‌, పెన్షన్‌, రిచ్‌ తోడు. ఫోన్‌: 9505319581 (ఎ)

Religion:Hindu Caste: None కుల కట్నప్రసక్తిలేదు/ రెడ్డి/ రెండోపెళ్లి/ 40/5’11’’/ ఎఫ్‌/ యండియస్‌ డాక్టర్‌/ నెలకు లక్షా 25వేల జీతం/ 5 కోట్లు ఆస్తి/ఎదైనా ఓసి/బిసి/అయినా సరె ముళ్ళపూడి మ్యారేజెస్‌ ఫోన్‌:9533153977 (ఎ)

Religion:Hindu Caste: Kapu Kapu/ 44/5'3"/ 18L/L. Marriage Looking for 1st Marriage any OC Cast 9168759955, subhamargam@gmail.com (A)

Religion:Hindu Caste: Rajaka Rajaka Divorcee/ B.Tech/ 44Y/ 5'7" USA/ H1/ CA/ 100K/A, No Issues/bride groom / Divorcee/ Widow Working in USA/ H1/ No Issues/wanted bride kp.rajaka@gmail.com Ph: 9676673789/ 9848251045/ 994825538/ 9949871493 Pandu. (A)

Religion:Hindu Caste: Brahmin Brahmin 37/ 5'6", MBBS, MD Fair Workng Bachelar Seeks Spinster MBBS/ MD Bride Ph: Father 9393083625. (A)

Religion:None Caste: None Wanted Lady Companian for a RTD Power Project Chief Well Settled No Responsibilities 66, 5'8" at Hyderabad 9490089497 (A)

Religion:None Caste: None SC Mala Hindu 31/5'10'' PG/SWE 70,000/-PM Seeks Suitable Bride (Urgently November Lo Pelli Cheyadaniki). Ph: 8187861989, 7416235838 No Brokers. (A)

Religion:Hindu Caste: Brahmin బ్రాహ్మణ భరద్వాజస 6ఎన్‌ 38 5’7’’ యంసిఏ (ప్రై) ఎంప్లాయి హైదరాబాద్‌ డైవర్సీ వరునకు సంప్రదాయ ప్రాపర్టీగల 34 - 38 సం॥లోపు లేట్‌ మ్యారేజీ వధువు కావలెను. కుల ప్రసక్తిలేదు. డైరెక్ట్‌ సంప్ర: 9063758628 subbaraogali27@gmail.com (ఎ)

Religion:Hindu Caste: Reddy Reddy/ MBBS/ PG/ (Rich), Parents Doc, 28/ 5'10"/ 30Cr, 27/ 5'9"/ 25Cr, 29/ 6'/ 30Cr, 27/ 5'8"/ 50Cr, Cont. K.C.Reddy- Mar-Bureau- Hyd. Ph: 9849321309/ 9347807015 (A)

Religion:Hindu Caste: Reddy Redddy/ (Rich) Business, 27/ 6'/ 50Cr, B.Tech/ 25/ 5'9"/ 50Cr, 28/ 5'10"/ 50Cr, 26/ 5'10"/ 50Cr, Cont. K.C.Reddy-Mar-Bureau- Hyd. Ph: 9849321309/ 9347807015 (A)

Religion:Hindu Caste: Reddy Reddy/ (Rich)/ B.Tech/ MS/ H1/ USA, 26/ 5'11"/ 50Cr, 26/ 6'/ 50Cr, 28/ 5'11"/ 30Cr, 31/ 5'9"/ 50Cr Cont. K.C.Reddy- Mar-Bureau- Hyd. Ph: 9849321309/ 9347807015 (A)

Religion:Hindu Caste: Balija Balija, Anantapur Native, Monthly 5 Lacs, Only Son, USA Doctor, 46, 5'9", Fair, Healthy, Innocent Div, No Issues, Good Character, Clean Habits, Seeks any Degree Girl, 0016412087422. (E)

Religion:Hindu Caste: Reddy Reddy/ IAS/ IRS, 30/5'10'', 29/5'10'', 29/5'8'', RICH/Busines - 27/6'/50Cr, 28/5'10''/ 50Cr, Cont K.C. Reddy Mar-Bureau-Hyd Ph: 9849321309/ 9347807015. (A)

Religion:Hindu Caste: Reddy Reddy/ B.Tec (IIT) MS/H1/ USA/ 150K/ 30/6' 30Cr - (Prop) V.Smart- Cont K.C. Reddy Mar-Bureau-Banjarahills- Hyd. Ph: 9849321309/ 9347807015 (A)

Religion:Christian Caste: Reddy Reddy (Christian) BE (BITS) Job India /60Lakhs/Yr/50Cr- Prop-Cont K.C. Reddy -Mar-Bureau- Banjarahills- Hyd- Ph: 9849321309 (A)

Religion:Hindu Caste: Reddy Reddy/ MBBS/ MD/ DM/ Both Parents doc/ 28/ 5'10"/ 50Cr, MS/ DM/ 27/ 5'8"/ 50Cr, Cont. K.C.Reddy-Mar-Bureau- Hyd- Ph. 9849321309/ 9347807015 (A)

Religion:Hindu Caste: Reddy Reddy/ Rich/ B.Tech/ MS/ H1/ USA, 27/ 5'11"/ 50Cr, 32/ 5'9"/ 50Cr, 26/ 5'9"/ 25Cr, 33/ 5'10"/ 50Cr, 25/ 5'10" 50Cr, Cont. K.C.Reddy-Mar-Bureau- Hyd. Ph: 9347807015/ 9849321309 (A)

Religion:Hindu Caste: Reddy Reddy/ Huge Properties, B.Tech/ 27/ 5'10", 27/ 6', 26/ 6', 28/ 5'8", 27/ 5'11", 30/ 5'10", 32/ 5'10", Cont. K.C.Reddy-Mar-Burea- Hyd- Ph: 9849321309/ 9347807015 (A)

Religion:Hindu Caste: Brahmin Brahmin, Unmarried 6N 38 yrs. SWE at Bangalore with property seeks fair slim Educated Brahmin Bride cont:09008635258. (E)

Religion:Hindu Caste: Brahmin బ్రాహ్మణ నియోగి/ హరితస/ 29/ 5’5’’ బి.కాం ప్రైవేట్‌ జాబ్‌ నెలకు 20వేలు గల వరునికి తగిన అందమైన వధువు కావలెను. ఫోన్‌: 9393811407/ 040-49542828 (ఎ)

Religion:Hindu Caste: Telaga/Kapu తెలగ, కాపు ప్రైవేట్‌ జాబ్‌ 5’8’’, 38 సం॥లు అందమైన డైవోర్స్‌డ్‌ వరునికి డైవోర్స్‌, విడో అందమైన వధువు కావలెను. క్యాస్ట్‌ నోబార్‌, డైరెక్ట్‌. వైజాగ్‌. ఫోన్‌: 8297237926 (సి)

Religion:Hindu Caste: Padmasaali పద్మశాలి 2వ 16-04-72 రాత్రి 11:30, ఎత్తు 5’3’’ ప్రైవేట్‌ టీచరు ఇల్లరికం ఎఫ్‌సి, బిసి. srinivasalay@gmail.com ఫోన్‌: 8897336592 (ఎ)

Religion:Hindu Caste: Padmasaali పద్మశాలి 35, 5’7’’ సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఇంజినీర్‌ సంవత్సరానికి 12 లక్షలు గల వరునికి మొదటి మ్యారేజ్‌గల వధువు కావలెను. అర్జెంట్‌, జెన్యూన్‌ మరియు సీరియస్‌ పార్టీస్‌ (నో బ్రోకర్స్‌) కాల్‌/ వాట్సప్‌ ఫోన్‌: 9014971874 (ఎ)

Religion:Hindu Caste: Reddy Reddy/ MBBS/ PG, 27/ 5'9"/ 25 Cr, 30/ 5'7''/ 50 Cr, 30/ 6'/ 25 Cr, 29/ 5'10''/ 50 Cr, 27/ 5'8''/ 50 Cr, 28/ 5'8''/ 50 Cr, Cont. K.C.Reddy -Mar- Bureau- Hyd- Ph: 9849321309/ 9347807015 (A)

Religion:Hindu Caste: Reddy Reddy/ Rich-Family, B.Tech/ MS/ H1/ USA, 31/ 6'/ 150K/ 30 Cr, 27/5'11''/ 50 Cr, 26/ 6'/ 50 Cr, 31/ 5'9''/ 50 Cr, Contact K.C.Reddy-Mar-Bur-Hyd-Ph: 9347807015/ 9849321309 (A)

Religion:Hindu Caste: Reddy Reddy/ High Society, B.Tech/ 28/ 5'10'', 29/5'10'', 32/ 5'10'', 30/5'8'', 25/5'7'', 26/5'10'', 27/ 6', 27/5'8'', Contact K.C.Reddy-Mar-Bureau. Hyd-Ph. 9849321309/ 9347807015 (A)

Religion:None Caste: None కుల ప్రసక్తిలేదు. 34/5’8’’ ప్రైవేట్‌ జాబ్‌ చేస్తున్న ఎవరూలేని (అనాథ) అందమైన వరుడికి అందమైన వధువు కావలెను. (అనాథలకు ప్రాముఖ్యత) డైరెక్ట్‌ సంప్ర: 7989079892, www.youtube.com/ watch?v=oTchRrnkkrm (ఎ)

Religion:Hindu Caste: Kamma Kamma 27, 6', BE, MS Nokia $ 110K US, 27 6' BE (BITS) MBA (IIM) Microsoft 30LA PA, 26 5'11'' BE (IIT) MBA (IIM) Yes Bank 20LA PA, 9177897786. (A)

Religion:Hindu Caste: Reddy Reddy 27, 5'9'', BE MS IBM $ 110K US, 28, 6', BE (DAIICT) ME (IIIT) MNC 18LA PA, 27, 5'8'' BE ME Verizon 10LA PA, 28, 5'9'' MBBS MD (G.M), 9848337378. (A)

Religion:Hindu Caste: Kapu Kapu 27 5'10'' BE MS Gepglobal $ 100K US, 27, 6'1'' BE MBA Virinchi 7LA PA, 25, 5'11'' BE ME BEL 6LA PA, 27, 6' MBBS, MS (GS), 7337320066. (A)

Religion:None Caste: None CNB 38/ SWE Looking 1st/ IInd Well Settled Bride India/ Abroad Age: Below 42 Good Family Ph: 7730012045 (A)

Religion:Hindu Caste: Munnuru Kapu రెండవ పెళ్ళి/ ము.కాపు/35 సం॥ 5’7’’ యంటెక్‌ సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఇంజినీర్‌ హెచ్‌1బి వీసా, నెలకు లక్షా ఇరవై వేలు వరునికి తగిన వధువు కావలెను. ఫోన్‌: 9866277196 Mail: ranand9536@gmail.com (ఎ)

Religion:Christian Caste: Madiga క్రిస్టియన్‌ మాదిగ డాక్టర్‌ 27 సం॥లు, ఎత్తు 5’6’’ హైదరాబాద్‌లో పి.జి. జనరల్‌ మెడిషన్‌ చదువుతున్న వరునికి తగిన వధువు కావలెను. నో బ్రోకర్స్‌ ఫోన్‌: 7702645673 (ఎ)

జిల్లా వార్తలు

దేవ‌తార్చ‌న

రుచులు

© 1999- 2018 Ushodaya Enterprises Pvt.Ltd,All rights reserved.
Designed & Developed by Eenadu WebHouse
For Digital Marketing enquiries Contact : 9000180611, 040 - 23318181 eMail :marketing @eenadu.net
Best Viewed In Latest Browsers

Terms & Conditions   |    Privacy Policy

Contents of eenadu.net are copyright protected.Copy and/or reproduction and/or re-use of contents or any part thereof, without consent of UEPL is illegal.Such persons will be prosecuted.