కేశవః

విష్ణుసహస్రనామావళిలో ఇది 23 వది. సుందర కేశాలతో విరాజిల్లువాడు, అందమైన కిరణాలతో విశ్వాన్ని చైతన్యవంతంగా చేసేవాడు అనే అర్థాలున్నాయి. ఆయన అందానికి ప్రతీకగా కనిపించే ఈ నామం మరో విశేషాన్ని కూడా ప్రకటిస్తుంది. సూర్య కిరణాల్లో హరికేశాలనే కిరణాలున్నాయి. అలాగే కేశ అనే రాక్షసుణ్ణి సంహరించి లోకాలకు క్షేమాన్ని ప్రసాదించాడనే విషయాన్ని కూడా ఈ నామం వ్యక్తపరుస్తుంది. మరింతగా విశ్లేషిస్తే క+అ+ఈశ కలసి కేశ శబ్దం ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ క అంటే బ్రహ్మ, అ అంటే విష్ణువు, ఈశ అంటే ఈశ్వరుడు. ఇలా త్రిమూర్తులకు ఆధారమైన వాసుదేవ చైతన్యమే కేశవుడు అనే వివరణ కూడా ఈ నామంలో కనిపిస్తుంది.

- వై.తన్వి


మరిన్ని