ఈనాడు . నెట్ ను మరింత మెరుగుపరిచేందుకు మీ సూచనలూ, సలహాలూ మాకెంతో అవసరం.
మీ అభిప్రాయాలను నిస్సంకోచంగా మాతో పంచుకోండి. థ్యాంక్ యూ

Name

Mail ID

Location

Message

(Press ctrl+g to switch to English/Telugu)

మీ అభిప్రాయాలను infonet@eenadu.net కు మెయిల్ కూడా చేయవచ్చు