షెడ్యూలు

కోల్‌క‌తా నైట్ రైడ‌ర్స్

VS

రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు

మే 03, రా 07:30 గం

వేదిక: అహ్మదాబాద్

స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్‌

VS

ముంబ‌యి ఇండియ‌న్స్

మే 04, రా 07:30 గం

వేదిక: దిల్లీ

రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌

VS

చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌

మే 05, రా 07:30 గం

వేదిక: దిల్లీ

రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు

VS

పంజాబ్ కింగ్స్

మే 06, రా 07:30 గం

వేదిక: అహ్మదాబాద్

స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్‌

VS

చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌

మే 07, రా 07:30 గం

వేదిక: దిల్లీ

కోల్‌క‌తా నైట్ రైడ‌ర్స్

VS

దిల్లీ క్యాపిటల్స్‌

మే 08, సా 03:30 గం

వేదిక: అహ్మదాబాద్

రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌

VS

ముంబ‌యి ఇండియ‌న్స్

మే 08, రా 07:30 గం

వేదిక: దిల్లీ

చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌

VS

పంజాబ్ కింగ్స్

మే 09, సా 03:30 గం

వేదిక: బెంగళూరు

రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు

VS

స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్‌

మే 09, రా 07:30 గం

వేదిక: కోల్‌కతా

ముంబ‌యి ఇండియ‌న్స్

VS

కోల్‌క‌తా నైట్ రైడ‌ర్స్

మే 10, రా 07:30 గం

వేదిక: బెంగళూరు

దిల్లీ క్యాపిటల్స్‌

VS

రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌

మే 11, రా 07:30 గం

వేదిక: కోల్‌కతా

చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌

VS

కోల్‌క‌తా నైట్ రైడ‌ర్స్

మే 12, రా 07:30 గం

వేదిక: బెంగళూరు

ముంబ‌యి ఇండియ‌న్స్

VS

పంజాబ్ కింగ్స్

మే 13, సా 03:30 గం

వేదిక: బెంగళూరు

స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్‌

VS

రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌

మే 13, రా 07:30 గం

వేదిక: కోల్‌కతా

రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు

VS

దిల్లీ క్యాపిటల్స్‌

మే 14, రా 07:30 గం

వేదిక: కోల్‌కతా

కోల్‌క‌తా నైట్ రైడ‌ర్స్

VS

పంజాబ్ కింగ్స్

మే 15, రా 07:30 గం

వేదిక: బెంగళూరు

రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌

VS

రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు

మే 16, సా 03:30 గం

వేదిక: కోల్‌కతా

చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌

VS

ముంబ‌యి ఇండియ‌న్స్

మే 16, రా 07:30 గం

వేదిక: బెంగళూరు

దిల్లీ క్యాపిటల్స్‌

VS

స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్‌

మే 17, రా 07:30 గం

వేదిక: కోల్‌కతా

కోల్‌క‌తా నైట్ రైడ‌ర్స్

VS

రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌

మే 18, రా 07:30 గం

వేదిక: బెంగళూరు

స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్‌

VS

పంజాబ్ కింగ్స్

మే 19, రా 07:30 గం

వేదిక: బెంగళూరు

రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు

VS

ముంబ‌యి ఇండియ‌న్స్

మే 20, రా 07:30 గం

వేదిక: కోల్‌కతా

కోల్‌క‌తా నైట్ రైడ‌ర్స్

VS

స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్‌

మే 21, సా 03:30 గం

వేదిక: బెంగళూరు

దిల్లీ క్యాపిటల్స్‌

VS

చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌

మే 21, రా 07:30 గం

వేదిక: కోల్‌కతా

పంజాబ్ కింగ్స్

VS

రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌

మే 22, రా 07:30 గం

వేదిక: బెంగళూరు

ముంబ‌యి ఇండియ‌న్స్

VS

దిల్లీ క్యాపిటల్స్‌

మే 23, సా 03:30 గం

వేదిక: కోల్‌కతా

రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు

VS

చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌

మే 23, రా 07:30 గం

వేదిక: కోల్‌కతా

ముంబ‌యి ఇండియ‌న్స్

VS

రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు

ఏప్రిల్ 09, రా 07:30 గం రెండు వికెట్ల తేడాతో రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు విజయం

వేదిక: చెన్నై

చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌

VS

దిల్లీ క్యాపిటల్స్‌

ఏప్రిల్ 10, రా 07:30 గం 7 వికెట్ల తేడాతో చెన్నైపై దిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ విజయం

వేదిక: ముంబయి

స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్‌

VS

కోల్‌క‌తా నైట్ రైడ‌ర్స్

ఏప్రిల్ 11, రా 07:30 గం 10 పరుగుల తేడాతో కోల్‌కతా నైట్‌ రైడర్స్‌ విజయం..

వేదిక: చెన్నై

రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌

VS

పంజాబ్ కింగ్స్

ఏప్రిల్ 12, రా 07:30 గం 4 పరుగుల తేడాతో పంజాబ్‌ విజయం..

వేదిక: ముంబయి

కోల్‌క‌తా నైట్ రైడ‌ర్స్

VS

ముంబ‌యి ఇండియ‌న్స్

ఏప్రిల్ 13, రా 07:30 గం 10 పరుగుల తేడాతో ముంబయి విజయం..

వేదిక: చెన్నై

స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్‌

VS

రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు

ఏప్రిల్ 14, రా 07:30 గం 6 పరుగుల తేడాతో బెంగళూరు విజయం

వేదిక: చెన్నై

రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌

VS

దిల్లీ క్యాపిటల్స్‌

ఏప్రిల్ 15, రా 07:30 గం 3 వికెట్ల తేడాతో రాజస్థాన్‌ అనూహ్య విజయం..

వేదిక: ముంబయి

పంజాబ్ కింగ్స్

VS

చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌

ఏప్రిల్ 16, రా 07:30 గం చెన్నైఆరు వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం

వేదిక: ముంబయి

ముంబ‌యి ఇండియ‌న్స్

VS

స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్‌

ఏప్రిల్ 17, రా 07:30 గం 13 పరుగుల తేడాతో ముంబయి విజయం

వేదిక: చెన్నై

రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు

VS

కోల్‌క‌తా నైట్ రైడ‌ర్స్

ఏప్రిల్ 18, సా 03:30 గం 38 పరుగులతో బెంగళూరు విజయం..

వేదిక: చెన్నై

దిల్లీ క్యాపిటల్స్‌

VS

పంజాబ్ కింగ్స్

ఏప్రిల్ 18, రా 07:30 గం ఆరు వికెట్ల తేడాతో దిల్లీ ఘన విజయం..

వేదిక: ముంబయి

చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌

VS

రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌

ఏప్రిల్ 19, రా 07:30 గం 45 పరుగుల తేడాతో చెన్నై ఘన విజయం..

వేదిక: ముంబయి

దిల్లీ క్యాపిటల్స్‌

VS

ముంబ‌యి ఇండియ‌న్స్

ఏప్రిల్ 20, రా 07:30 గం ఆరు వికెట్ల తేడాతో దిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ విజయం..

వేదిక: చెన్నై

పంజాబ్ కింగ్స్

VS

స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్‌

ఏప్రిల్ 21, సా 03:30 గం 9 వికెట్ల తేడాతో సన్‌రైజర్స్‌ ఘన విజయం..

వేదిక: చెన్నై

కోల్‌క‌తా నైట్ రైడ‌ర్స్

VS

చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌

ఏప్రిల్ 21, సా 07:30 గం 18 పరుగుల తేడాతో చెన్నై విజయం..

వేదిక: ముంబయి

రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు

VS

రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌

ఏప్రిల్ 22, సా 07:30 గం 10 వికెట్ల తేడాతో బెంగళూరు ఘన విజయం..

వేదిక: ముంబయి

పంజాబ్ కింగ్స్

VS

ముంబ‌యి ఇండియ‌న్స్

ఏప్రిల్ 23, సా 07:30 గం 9 వికెట్ల తేడాతో పంజాబ్‌ ఘన విజయం

వేదిక: చెన్నై

రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌

VS

కోల్‌క‌తా నైట్ రైడ‌ర్స్

ఏప్రిల్ 24, సా 07:30 గం 6 వికెట్ల తేడాతో రాజస్థాన్‌ ఘన విజయం

వేదిక: ముంబయి

చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌

VS

రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు

ఏప్రిల్ 25, సా 03:30 గం 69 పరుగుల తేడాతో చెన్నై విజయం..

వేదిక: ముంబయి

స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్‌

VS

దిల్లీ క్యాపిటల్స్‌

ఏప్రిల్ 25, సా 07:30 గం సూపర్‌ ఓవర్‌లో దిల్లీ విజయం..

వేదిక: చెన్నై

పంజాబ్ కింగ్స్

VS

కోల్‌క‌తా నైట్ రైడ‌ర్స్

ఏప్రిల్ 26, సా 07:30 గం ఐదు వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం..

వేదిక: అహ్మదాబాద్

దిల్లీ క్యాపిటల్స్‌

VS

రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు

ఏప్రిల్ 27, సా 07:30 గం ఒక్క పరుగు తేడాతో బెంగళూరు విజయం..

వేదిక: అహ్మదాబాద్

చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌

VS

స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్‌

ఏప్రిల్ 28, సా 07:30 గం 7 వికెట్ల తేడాతో చెన్నై ఘన విజయం..

వేదిక: దిల్లీ

ముంబ‌యి ఇండియ‌న్స్

VS

రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌

ఏప్రిల్ 29, సా 03:30 గం ఏడు వికెట్ల తేడాతో ముంబయి ఇండియన్స్‌ విజయం..

వేదిక: దిల్లీ

దిల్లీ క్యాపిటల్స్‌

VS

కోల్‌క‌తా నైట్ రైడ‌ర్స్

ఏప్రిల్ 29, సా 07:30 గం ఏడు వికెట్ల తేడాతో దిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ విజయం..

వేదిక: అహ్మదాబాద్

పంజాబ్ కింగ్స్

VS

రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు

ఏప్రిల్ 30, సా 07:30 గం 34 పరుగుల తేడాతో పంజాబ్‌ గెలుపు..

వేదిక: అహ్మదాబాద్

ముంబ‌యి ఇండియ‌న్స్

VS

చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌

మే 01, సా 07:30 గం 4 వికెట్ల తేడాతో ముంబయి ఘన విజయం..

వేదిక: దిల్లీ

రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌

VS

స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్‌

మే 02, సా 03:30 గం 55 పరుగుల తేడాతో రాజస్థాన్‌ అద్భుత విజయం..

వేదిక: దిల్లీ

పంజాబ్ కింగ్స్

VS

దిల్లీ క్యాపిటల్స్‌

మే 02, సా 07:30 గం 7 వికెట్ల తేడాతో దిల్లీ ఘన విజయం..

వేదిక: అహ్మదాబాద్

తాజా వార్తలు

మరిన్ని
బిజినెస్‌
మరిన్ని
సినిమా
మరిన్ని

చిత్ర వార్తలు

© 1999 - 2021 Ushodaya Enterprises Pvt.Ltd,All rights reserved.
Powered By Margadarsi Computers
For Editorial Feedback - eMail: infonet@eenadu.net