అమెజాన్ అడవుల్లో అద్భుతం.. నలుగురు పసిపిల్లలు సురక్షితం

అమెజాన్ అడవుల్లో అద్భుతం జరిగింది. క్రూర మృగాలు.. పరీక్షించే కఠిన వాతావరణ పరిస్థితుల మధ్య నలుగురు పసివాళ్లు 40 రోజుల పాటు తమ ప్రాణాలను కాపాడుకున్నారు. పండ్లు, ఆకులు అలుములు తింటూ మృత్యువుతో యుద్ధం చేసి విజయం సాధించారు.

Published : 10 Jun 2023 15:37 IST

మరిన్ని