సంపాదకీయం

ప్రధాన వ్యాఖ్యానం

ఉప వ్యాఖ్యానం

అంతర్యామి

Antaryami: దృష్టి కోణం

Antaryami: దృష్టి కోణం

కొన్ని ప్రత్యేకతల వల్ల సాధారణ విషయం సైతం విశేషత్వాన్ని సంతరించుకుంటుంది. దీన్నే ‘గురి కుదిరితే గులకరాయైనా గుడిలో దైవంలా కనబడుతుంది’ అంటారు తత్వజ్ఞులు. సామాన్యంగా ఉన్నప్పటి స్థితికి, ప్రత్యేకత సంతరించుకున్నప్పటి స్థితికి చాలా తేడా వచ్చేస్తుంది.
తరువాయి
AP Districts
TS Districts

ఇవి చూశారా?

ఎక్కువ మంది చదివినవి (Most Read)

మరిన్ని

సుఖీభవ

మరిన్ని