సంపాదకీయం

ప్రధాన వ్యాఖ్యానం

ఉప వ్యాఖ్యానం

అంతర్యామి

వెన్నదొంగ

వెన్నదొంగ

కృష్ణుడు అనే మాటకు ఆకర్షించేవాడు అని అర్థం. ఆకర్షణ ఆయన స్వభావం. ఆకర్షణ ఆయన స్వరూపం. పేరుకు తగినట్లే ప్రతి భారతీయ కళా స్వరూపాన్ని, ప్రతి సాహిత్య ప్రక్రియను, ప్రతి సంగీత పోకడనూ తనవైపు బలంగా ఆకర్షించుకొన్న వాడు ఆయన. కృష్ణుడి గురించి చదవడం ఆనందం. చెప్పడం ఆనందం. ఆయన గురించి ఆలోచించడం నిజంగా పరమానందం.
తరువాయి
AP Districts
TS Districts

ఇవి చూశారా?

ఎక్కువ మంది చదివినవి (Most Read)

మరిన్ని

వసుంధర