సంపాదకీయం

ప్రధాన వ్యాఖ్యానం

ఉప వ్యాఖ్యానం

అంతర్యామి

ఆకాశ వీధిలో మువ్వన్నెల జెండా!

ఆకాశ వీధిలో మువ్వన్నెల జెండా!

జెండాపై కపిరాజు- శ్రీకృష్ణ అర్జునుల రథంపై ఎగిరిన విజయపతాకం హనుమంతుడు. సౌగంధికా పుష్పం కోసం తిరుగుతున్న భీముడికి హనుమ దర్శనమిచ్చాడు. ఇద్దరూ వాయుపుత్రులే, బలంలో సాటిలేనివారే. ప్రసన్నుడైన హనుమంతుడు భీముడి కోరికపై కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలో అర్జునుడి రథానికి జెండాపై నిలిచాడు.
తరువాయి
AP Districts
TS Districts

ఇవి చూశారా?

ఎక్కువ మంది చదివినవి (Most Read)

మరిన్ని