గర్భం ధరించినప్పుడు ఆస్తమా ఉంటే పుట్టబోయే బిడ్డకు వస్తుందా?

చిన్నప్పటి నుంచి ఆస్తమా ఉన్నవారికి పుట్టబోయే పిల్లల్లో కూడా ఆస్తమా వస్తుందా? ఒకవేళ వస్తే ఎలాంటి చికిత్సలు తీసుకోవాలి? వంటి వివరాలను  నిపుణుల మాటల్లో తెలుసుకోవడానికి ఈ వీడియో చూడండి...

Updated : 15 Dec 2022 16:00 IST

చిన్నప్పటి నుంచి ఆస్తమా ఉన్నవారికి పుట్టబోయే పిల్లల్లో కూడా ఆస్తమా వస్తుందా? ఒకవేళ వస్తే ఎలాంటి చికిత్సలు తీసుకోవాలి? వంటి వివరాలను  నిపుణుల మాటల్లో తెలుసుకోవడానికి ఈ వీడియో చూడండి...

Tags :

మరిన్ని