సాహసాలు చేశారు! సెభాష్‌ అనిపించారు!! చిన్నారి బొమ్మ... అంతరిక్ష యాత్ర!
చిన్నారి షవరోచ్‌! నీరు వృథా కాదోయ్‌!! చిచ్చర పిడుగులు!
బార్బీ బొమ్మ... పంచిపెడుతుందమ్మా! బొమ్మతో మాట్లాడిస్తా! మేజిక్‌తో మైమరపిస్తా!!
ఖండాలు తిరిగేస్తూ... కొండలన్నీ ఎక్కేస్తూ!
బాల మేధావి భళా!
అవార్డు ఆనందమే... కానీ చెల్లి గుర్తొస్తోంది! మీరు కాపాడండి! మేమూ పోరాడుతాం!
పిల్లల సినిమాలు... తెర వెనక కథలు! చిన్నారి దర్శకులు... తీశారు చక్కని కథలు!
చిన్నారి సమైరా... సినిమా తీసింది! చిన్నారుల గాంధీ మార్గం!
ఆమె పాట అనన్యం! చేతికి రాఖీ... సంగతులు చలాకీ!
చల చల్లని మంచు పట్టణం! సరదా అలలంట! సర్ఫింగ్‌ ఆటంట!!
సమస్యలపై బాలల సమరం! చిన్నారి చకోర్‌....కబుర్లు హుషార్‌!!
పేదవారికి గూడు... చిన్నారి కట్టింది చూడు! చిన్నారి యోగా గురువు!
సుద్దముక్క బొమ్మలోయ్‌! అమెరికాలో సందడోయ్‌!! లింబో స్కేటింగ్‌లో అమ్మాయి అబ్బో!
అమెరికాలో అదరగొట్టిన మనవాడు! ఎగిరే యంత్రాలోచ్‌... పిల్లలు చేశారోచ్‌!
మరియమ్‌...‘గీత’తో మురిపించెన్‌! పాటలో అమ్మాయి భేష్‌...
ఆ కుర్రాడి ముద్దు పేరు గూగుల్‌! స్కేటింగ్‌ చేసేస్తా... పతకాలు గెలిచేస్తా!
మన‘సారా’ ముచ్చట్లు! సాహస బాలలకు జేజేలు!
ముత్యాల్లా రాసేద్దాం... అందర్నీ మెప్పిద్దాం! వేలాది మంది బాలశాస్త్రవేత్తలు
నేను చేసిన మంచిపని పొదుపు చేద్దాం!
  • alaya300-50.gif
  • cinema-300-50.gif
  • sthirasthi_300-50.gif