Sunday, October 26, 2014


Untitled Document
Untitled Document
Untitled Page
COLLEGE NAME CODE PLACE
JYOTHISHMATHI INSTITUTE OF TECH. AND SCI., KARIMNAGAR JMTS KARMNGR
KAMALA INSTITUTE OF TECH. AND SCI., SINGAPUR, HUZURABAD KTKM HUZRBAD
MOTHER THERESA COLLEGE OF ENGG. & TECH., PEDDAPALLI MTEC PEDAPLY
SINDHURA COLLEGE OF ENGG. AND TECH., JYOTHINAGAR, NTPC SIND NTPCGDK
SRI CHAITANYA COLLEGE OF ENGG., THIMMAPUR CHTN THIMAPR
VIVEKANANDA INSTITUTE OF TECH. & SCI., GODAVARIKHANI VKGK GDVRKHN
VIVEKANANDA INSTITUTE OF TECH. & SCI., BOMMAKAL, KARIMNAGAR VVKN KARMNGR
VAAGESHWARI COLL. OF ENGG., KARIMNAGAR VGSE KRMNGR
JYOTHISHMATHI INST OF TECH SCIENCES, KARIMNAGAR JMTK KRMNGR
NIGAMA ENGG COLLEGE, SAMBAIAHPALLY, KARIMNAGAR NGMA KRMNGR
SREE CHAITANYA INST OF TECH SCIENCES, THIMMAPUR, KARIMANAGAR SCIT KRMNGR
SAHAJA INSTITUTE OF TECH.SCIENCES FOR WOMEN, KOTHAPPALI,REKU SAJW REKURTI
TRINITY COLL. OF ENGG. & TECH, PEDDAPALLI,KARIMNAGAR TCEK PEDAPLY
VAGESWARI ENGINEERING COLLEGE, KARIMNAGAR VECK KRMNGR
ARAVINDA COLLEGE OF PHARMACY, KARIMNAGAR ARVK KARMNGR
SRI BALAJI COLLEGE OF PHARMACY, CHOPPADANDI, KARIMNAGAR SBCP CHOPDND
SREE CHAITANYA INST OF PHARM SCI, TIMMAPUR,KARIMNAGAR SCIP KARMNGR
SHANTHA INST OF PHARM SCI, BOMAPALLY,HUZURABAD SNTP HUZRBAD
S R R COLLEGE OF PHARMACEUTICAL SCI.S, VALBHAPUR, ELKATHURTH SRCP ELKTRTY
TRINITY COLLEGE OF PHARAMACY, PEDDAPALLY, KARIMNAGAR TRNP PEDAPLY
VAAGESWARI COLLEGE OF PHARMACY, THIMMAPUR, KARIMNAGAR VGSP TIMMAPR
VAAGESWARI INST. OF PHARMACY, KARIMNAGAR VIPS KRMNGAR
CVM COLLEGE OF PHARMACY, KARIMNAGAR CVMP KRMNGAR
Untitled Document
Æ¢-{Õ-„Ãu-Ÿµ¿Õ-©åXj Æ«-’Ã-£¾ÇÊ
‚ ÆCµÂÃJ «ÖÂ퟿Õl...
œË客-¦ª½Õ 6Ê „çÕ’Ã ©ðÂþ ÆŸÄ-©Åý
“X¾ŸµÄ¯î¤ÄŸµÄu§Œá© ÆÂõ¢˜ã¢šü X¾K¹~ ª½Õ®¾Õ¢ ’¹œ¿Õ«Û 3 «ª½Â¹×
«%Ah-ŸÄ-ª½Õ-©ÊÕ ‚Ÿ¿Õ-Âî-«-œÄ-EÂË ÍŒª½u©Õ ÍäX¾-šÇdL
“XϧŒÕ-„çÕiÊ «áÈu-«Õ¢-“A-’ê½Ö.-.-!
ª½Ö.-523 Âî{Õx.-.-.- 127 ‘ÇS© ¦µ¼Kh
ÍŒ©ð å£jÇŸ¿-ªÃ-¦ÇŸþ ’ “X¾A Nœ¿Õ-Ÿ¿©
…ÅŒh-ª½Õy© “X¾Âê½¢ „äÅŒ-¯Ã©Õ ÍçLx¢-ÍÃL
«u«-²Ä§ŒÕ ¤ÄL-˜ã-ÂËo-Âþ©ð ÍäJ-Â¹Â¹× ÅŒÂ¹~º “X¾„ä-¬Ç©Õ
ꮾթ X¾J-³Äˆ-ª½¢©ð ¹K¢-Ê-’¹-ªýÊÕ „ç៿šË ²ÄnÊ¢©ð E©Õ-X¾ÛŸÄ¢
NŸÄu-ª½Õn© ®¾«Õ-®¾u-©åXj ¤òªÃ-œ¿ÕŸÄ¢
¤ò®¾Õd-«Ö-ªÃd-EÂË ‡¢°-‡¢Â¹× ¤ñ«Õt-¯Ãoª½Õ
ƢŌ-ªÃb-B§ŒÕ «J “X¾Ÿ¿-ª½z-Ê©ð «ÕÊ «¢’¹-œÄ©Õ
«ÖÊ-„Ã-Gµ-«%Cl´ Ÿµäu§ŒÕ¢’à ‰ªÃ®¾ ‡Ÿ¿-’ÃL: ¹Ê¹§ŒÕu
¹K¢-Ê-’¹-ªýÊÕ Â¹ª½«Û >©Çx’à “X¾Â¹-šË¢-ÍÃ-©E Ÿµ¿ªÃo
Åç©¢-’ú ƒ¢{ªý ¦ðª½Õf \ªÃp-{ÕåXj ®¾¢¦-ªÃ©Õ
EŸµ¿Õ©ãX¾ÛpœË²Ähª½Õ..? X¾ÊÕ©ãX¾Ûpœ¿Õ Íä²Ähª½Õ..?
éªjÅŒÕÂ¹× Â¹F®¾ «ÕŸ¿lÅŒÕ Ÿµ¿ª½ ÍçLx¢-ÍÃL
…ÅŒh«Õ X¶¾L-ÅÃ©ä ©Â¹~u¢: œÎO-¨„î
‚ÅŒt-£¾Ç-ÅŒu-©Â¹× éªjÅâ’¹ «uA-êªÂ¹ NŸµÄ-¯Ã©ä Â꽺¢
®¾Öˆ{ªý œËÂ̈ ÊÕ¢* Ê’¹Ÿ¿Õ ÍîK
‚Jn¹ ƒ¦s¢Ÿ¿Õ©Åî ¯äÅŒÂÃJtÂ¹×œË ‚ÅŒt£¾ÇÅŒu
>©Çx ²Änªá èÇB§ŒÕ ¦Ç©© å®j¯þq Ââ“é’®ý ¤òšÌ©Õ
25Ê èÇB§ŒÕ ²Änªá ¹Ø*-X¾ÜœË, èÇÊ-X¾Ÿ¿ Ê%ÅŒu ¤òšÌ©Õ
ÍçjÅŒ-Êu¢-Åî¯ä „çÖ²Ä-©Â¹× Æœ¿Õf-¹{d
ƢŌªý >©Çx Ÿí¢’¹© «áª¸Ã Æ骮¾Õd
œç¢U Âß¿¢˜ä.-.- «Õꪢ •yªÃ©ð ÍçX¾p¢œË
Æ¢œ¿ªýÐ-17 N¦µÇ-’¹¢©ð èðÊ©ü ²Änªá ¤òšÌ©Õ
æ®o£¾Ç„äÕ ®¾£¾É§ŒÕ¢’Ã..!
£¾Çô«Õ, §ŒÖ’Ã-©-Åî¯ä ¹×{Õ¢¦ ¬Ç¢A
¦µÇ•¤Ä ‚Ÿµ¿y-ª½u¢©ð «Õ£¾É-Ÿµ¿ªÃo êªX¾Û
‚©ü-ƒ¢-œË§ŒÖ “˜ãÂˈ¢-’û©ð ‡¯þ-®Ô®Ô êÂœç{Õx
 
  ÅÃèÇ-„Ã-ª½h©Õ
  “X¾ŸµÄÊ „ê½h©Õ
  “X¾Åäu¹ ¹Ÿ±¿-¯Ã©Õ
Untitled Document
 
 
Untitled Document
 
 
 
Untitled Document
Copyright © 2014  Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Marketing@eenadu.net