Wednesday, August 05, 2015


Untitled Document
Untitled Document
Krishna district technical colleges
COLLEGE NAME CODE PLACE
V R SIDDHARTHA ENGG. COLLEGE,KANURU, VIJAYAWADA VRSE VIJWADA
S V H COLLEGE OF ENGG., MACHILIPATNAM SVHE MACHILI
GUDLAVALLERU ENGG. COLLEGE, GUDLAVALLERU GDLV GDLVLER
LAKIREDDY BALIREDDY COLLEGE OF ENGG., MYLAVARAM LBCE MYLVRAM
PRASAD V POTLURI SIDDHARTHA INSTITUTE OF TECH.,KANURU, VIJAY PPSV VIJWADA
SRI SARATHI INSTITUTE OF ENGG. & TECH., NUZVID SIEN NUZVID
D VENKATA RAMANA & Dr.HIMASEKHAR MIC COLL. OF TECH., KANCHIK DEVK KNCHRLA
NOVA COLLEGE OF ENGG.& TECH for WOMEN, JUPUDI, IBRAHIMPATNAM NOVW JUPUDI
SRI SUNFLOWER COLLEGE OF ENGG & TECH., LANKAPALLI SUNL LNKPALI
AMRITA SAI INST. OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, PARITALA, KANCHI ASIP PARTALA
PRASAD INST. OF TECH.& SCIENCE, VIDYANAGAR, JAGGAYAPET PITS JGGYPET
S R K INST. OF TECHNOLOGY, ENIKEPADU, VIJAYAWADA SRKI VJAYWDA
ANDHRA LOYOLA INSTT OF ENGG AND TECHNOLOGY, VIJAYAWADA ALIT VJYWADA
DJR INSTITUTE OF ENGG AND TECH, VELPUR, VIJAYAWADA DJRV VJYWADA
G.D.MARY MEMORIAL COLL OF ENGG AND TECH FOR WOMEN, NANDIGAMA GDNW NANDGAMA
GANDHIJI INST OF SCI AND TECH, BHIMAVARAM,JAGGAIAHPET GIST BHMVARM
MONTESSORI SIVA SIVANI INST OF SCI AND TECH.,MYLAVARAM, KRIS MSIT MYLAVRM
NIMRA WOMEN'S COLL OF ENGG, JUPUDI,IBRAHIMPATNAM,VIJAYAWADA NMRW JUPUDI
NRI INSTITUTE OF TECHNOLOGY, POTHAVARAPPADU, AGIRIPALLI,KRIS NRIA AGIRPLY
NOVA COLLEGE OF ENGG AND TECH, IBRAHIMPATNAM,VIJAYAWADA NVAV IBHRPTM
P PARVATHI DEVI COLL OF ENGG AND TECH, SURAMPALLI,GANNAVARA PPDG GANNVRM
POTTI SRIRAMULU COLLEGE OF ENGG & TECH, KOTHAPET, VIJAYAWADA PSCV VJYWADA
SAROJINI INST OF TECHNOLOGY, TELAPROLU,NR.GANNAVARAM,KRISHNA SITT TELAPRLU
SRI VASAVI INSTT OF ENGG AND TECH, NANDAMURU, PEDANA SVET PEDNA
VIKAS COLLEGE OF ENGG AND TECH., NUNNA,VIJAYAWADA VCTN VJYWADA
SREE VAHINI INSTT OF SCIENCE AND TECH, NADIM TIRUVURU, KRISH VHNI TIRUVUR
VKR & VNB ENGINEERING COLLEGE, GUDIVADA VVGV GUDVADA
SRI VIVEKA INST. OF TECH., MADALAVARIGUDEM,GANNAVARAM,KRI VIVK GANNVRM
MRR COLLEGE OF PHARMACY, NANDIGAMA MRNP NANDGMA
MONTESSORI SIVA SIVANI INST OF SCI & TECH. GURRAJUPALEM MSIP GRJUPLM
NOVA COLL OF PHARM.EDN. & RESEARCH, JUPUDI, IBRAHIMPATNAM, K NCPV JUPUDI
N R I COLLEGE OF PHARMACY, POTHAVARAPADU, AGIRIPALLI, KRISHN NRIP AGIRPLY
SRI SIDDHAARTHA PHARM. COLLEGE, AMMAVARITHOTA, NUZIVID SPCN NUZVID
VIKAS COLL. OF PHARMACY, VISSANNAPETA, KRISHNA VIKS VISNPT
K V S R SIDDHARTHA COLLEGE OF PHARMACEUTICAL SCI.S, VIJAYAWA VRSP VIJWADA
SRI VANI SCHOOL OF ENGINEERING, CHEVUTURU(V), G.KONDURU(M) VANI CHEVUTURU
SRI VANI SCHOOL OF PHARMACY, CHEVUTURU(V), G.KONDURU(M) VANI CHEVUTURU
SRI VANI SCHOOL OF MANAGEMENT, CHEVUTURU(V), G.KONDURU(M) SVSM CHEVUTURU
Untitled Document
…ÊoÅŒ NŸ¿u ¹Lp¢ÍŒœ¿„äÕ “X¾¦µ¼ÕÅŒy ©Â¹~u¢
‚£¾Éª½X¾ŸÄªÃn© N†¾§ŒÕ¢©ð Æ“X¾«ÕÅŒh¢’à …¢œÄL
‚¹{Õd¹×Êo ª½ÍŒªáÅŒ©Õ, ¹-@ÇÂê½Õ© ͵çŒÖ*“ÅŒ “X¾Ÿ¿ª½zÊ
®¾Â颩ð Í䧌Õ¹ע˜ä Ê©xèÇGÅéðêÂ
>©Çx©ð ÂîšË „çṈ©Õ ©Â¹~u¢
…¤ÄŸµÄu§Œá©Â¹× ®Ô®Ô‡©üq «Õ¢Wª½Õ …ÅŒhª½Õy© èÇK
„çáªÃªá®¾ÕhÊo ®¾ª½yª½ÕxXϢ͵ŒÊx X¾¢XϺ̩ð èÇX¾u¢
X¾ÛL*¢ÅŒ©, X¾šËd®Ô«Õ©ÊÕ „ç¢{¯ä X¾ÜJh Í䧌ÖL
N•§ŒÕ„Ãœ¿ ꢓŸ¿¢’à Ʃp®¾¢‘Çu¹ «ªÃ_©Â¹× “X¾Åäu¹ ®¾fœÎ ®¾Jˆ©ü
ªî¬Á§ŒÕuÊÕ «ÕªÃuŸ¿ X¾Üª½y¹¢’à ¹©®ÏÊ «Õ¢“A X¾©ãx
®¾«ÖÍê½ ¬ÇÈ ¦µ¼«¯ÃEÂË ‚Ÿµ¿ÕE¹ £¾Ç¢’¹Õ©Õ
«áÈu«Õ¢“A NœËC ÂêÃu©§ŒÕ X¾ÊÕ©Õ „ä’¹«¢ÅŒ¢
'‚¯þ©ãj¯þÑ©ð «Âúp´ ‚®¾Õh© N«ªÃ© Ê„çÖŸ¿Õ
NŸ¿ÕuÅŒÕh ‡®ý¨’à N•§ýÕ¹׫֪ý ¦ÇŸµ¿uÅŒ© ®Ôy¹ª½º
‡¢XÔ© ®¾å®pÊ¥¯þÂ¹× Eª½®¾Ê’à „çÖD C†Ïd¦ï«Õt Ÿ¿£¾ÇÊ¢
šËy{dªý©ð N•§ŒÕ„Ãœ¿ éªj©äy
é’LXÏæ®h éªj©äy ƒE®Ïd{Öušü ÆGµ«%Cµl´
…¤ÄŸµÄu§Œá© „äÅŒ¯Ã© å®dXýÐÆXýåXj …Ÿ¿u«ÖEÂË ®ÏŸ¿l´¢: XÔ‚Kd§Œâ
“X¾Åäu¹ £¾ÇôŸÄåXj «Ö{ ÅŒ¤Äpª½Õ
¯äšË ÊÕ¢Íä \XÔ „ç՜˹©ü Âõ¯çqL¢’û
œµËMxÂË ¯äª½Õ’à N«ÖÊ¢ Êœ¿X¾¢œË
ªÃ•ŸµÄE “X¾ºÇR¹ ÆŸ¿Õs´ÅŒ¢
²Äªáª½ÖX¾ £¾ÇÅŒuÂ¹× Âê½Â¹×©ãjÊ „ÃJE ¹J¸Ê¢’à PÂË~¢ÍÃL
“’ÃOÕº „çjŸ¿Õu© ®¾«Õ®¾u©Õ X¾J†¾ˆJ²Äh¢: «Õ¢“A ÂÃNÕ¯äE ¡E„îý
Ÿ¿Õª½_’¹ÕœË ¹¦Õª½Õx
ƒ¢“Ÿ¿ÂÌ©Ç“CåXj Ê%ÅŒuª½ÖX¾Â¹¢
¬ÇÂâ¦KŸäN’Ã'„î¾OÑ
£¾ÇJÅŒ £¾Çô{©ü©ð «Õ¢“Ōթ ¦®¾
 
  ÅÃèÇ-„Ã-ª½h©Õ
  “X¾ŸµÄÊ „ê½h©Õ
  “X¾Åäu¹ ¹Ÿ±¿-¯Ã©Õ
Untitled Document
 
 
Untitled Document
Copyright © 2015 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Marketing@eenadu.net