Thursday, July 02, 2015


Untitled Document
Untitled Document
Krishna district technical colleges
COLLEGE NAME CODE PLACE
V R SIDDHARTHA ENGG. COLLEGE,KANURU, VIJAYAWADA VRSE VIJWADA
S V H COLLEGE OF ENGG., MACHILIPATNAM SVHE MACHILI
GUDLAVALLERU ENGG. COLLEGE, GUDLAVALLERU GDLV GDLVLER
LAKIREDDY BALIREDDY COLLEGE OF ENGG., MYLAVARAM LBCE MYLVRAM
PRASAD V POTLURI SIDDHARTHA INSTITUTE OF TECH.,KANURU, VIJAY PPSV VIJWADA
SRI SARATHI INSTITUTE OF ENGG. & TECH., NUZVID SIEN NUZVID
D VENKATA RAMANA & Dr.HIMASEKHAR MIC COLL. OF TECH., KANCHIK DEVK KNCHRLA
NOVA COLLEGE OF ENGG.& TECH for WOMEN, JUPUDI, IBRAHIMPATNAM NOVW JUPUDI
SRI SUNFLOWER COLLEGE OF ENGG & TECH., LANKAPALLI SUNL LNKPALI
AMRITA SAI INST. OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, PARITALA, KANCHI ASIP PARTALA
PRASAD INST. OF TECH.& SCIENCE, VIDYANAGAR, JAGGAYAPET PITS JGGYPET
S R K INST. OF TECHNOLOGY, ENIKEPADU, VIJAYAWADA SRKI VJAYWDA
ANDHRA LOYOLA INSTT OF ENGG AND TECHNOLOGY, VIJAYAWADA ALIT VJYWADA
DJR INSTITUTE OF ENGG AND TECH, VELPUR, VIJAYAWADA DJRV VJYWADA
G.D.MARY MEMORIAL COLL OF ENGG AND TECH FOR WOMEN, NANDIGAMA GDNW NANDGAMA
GANDHIJI INST OF SCI AND TECH, BHIMAVARAM,JAGGAIAHPET GIST BHMVARM
MONTESSORI SIVA SIVANI INST OF SCI AND TECH.,MYLAVARAM, KRIS MSIT MYLAVRM
NIMRA WOMEN'S COLL OF ENGG, JUPUDI,IBRAHIMPATNAM,VIJAYAWADA NMRW JUPUDI
NRI INSTITUTE OF TECHNOLOGY, POTHAVARAPPADU, AGIRIPALLI,KRIS NRIA AGIRPLY
NOVA COLLEGE OF ENGG AND TECH, IBRAHIMPATNAM,VIJAYAWADA NVAV IBHRPTM
P PARVATHI DEVI COLL OF ENGG AND TECH, SURAMPALLI,GANNAVARA PPDG GANNVRM
POTTI SRIRAMULU COLLEGE OF ENGG & TECH, KOTHAPET, VIJAYAWADA PSCV VJYWADA
SAROJINI INST OF TECHNOLOGY, TELAPROLU,NR.GANNAVARAM,KRISHNA SITT TELAPRLU
SRI VASAVI INSTT OF ENGG AND TECH, NANDAMURU, PEDANA SVET PEDNA
VIKAS COLLEGE OF ENGG AND TECH., NUNNA,VIJAYAWADA VCTN VJYWADA
SREE VAHINI INSTT OF SCIENCE AND TECH, NADIM TIRUVURU, KRISH VHNI TIRUVUR
VKR & VNB ENGINEERING COLLEGE, GUDIVADA VVGV GUDVADA
SRI VIVEKA INST. OF TECH., MADALAVARIGUDEM,GANNAVARAM,KRI VIVK GANNVRM
MRR COLLEGE OF PHARMACY, NANDIGAMA MRNP NANDGMA
MONTESSORI SIVA SIVANI INST OF SCI & TECH. GURRAJUPALEM MSIP GRJUPLM
NOVA COLL OF PHARM.EDN. & RESEARCH, JUPUDI, IBRAHIMPATNAM, K NCPV JUPUDI
N R I COLLEGE OF PHARMACY, POTHAVARAPADU, AGIRIPALLI, KRISHN NRIP AGIRPLY
SRI SIDDHAARTHA PHARM. COLLEGE, AMMAVARITHOTA, NUZIVID SPCN NUZVID
VIKAS COLL. OF PHARMACY, VISSANNAPETA, KRISHNA VIKS VISNPT
K V S R SIDDHARTHA COLLEGE OF PHARMACEUTICAL SCI.S, VIJAYAWA VRSP VIJWADA
SRI VANI SCHOOL OF ENGINEERING, CHEVUTURU(V), G.KONDURU(M) VANI CHEVUTURU
SRI VANI SCHOOL OF PHARMACY, CHEVUTURU(V), G.KONDURU(M) VANI CHEVUTURU
SRI VANI SCHOOL OF MANAGEMENT, CHEVUTURU(V), G.KONDURU(M) SVSM CHEVUTURU
Untitled Document
ÆCµÂ¹ §ŒâJ-§ŒÖÅî X¾¢{Â¹× Æ¤Äª½Ê†¾d¢
«ÕŸ¿u¢ Ÿ¿ÕÂúǩïÍäa¬Ç§ýÕ..
æXŸ¿ NŸÄuª½Õn©Â¹× Í䧌âÅŒ ÆGµÊ¢Ÿ¿F§ŒÕ¢
’¹ÕJh¢X¾Û©äE ¤Äª¸½¬Ç©©Õ ‡¯îo..!
8Ê «Õ¢œ¿© X¾J†¾ÅŒÕh ®¾ª½y®¾¦µ¼u ®¾«Ö„ä¬Á¢
«Ö© «Õ£¾É-¯Ãœ¿Õ >©Çx …¤Ä-Ÿµ¿u-¹~×-ªÃ-L’à ÆÊÕ-³Ä-ªÃºË
æXŸ¿© „çjŸ¿ÕuœËÂË ®¾¯ÃtÊ¢
«ÕºË-¹¢-ª¸½Õ-EÂË ®¾£¾Ç-“®¾-¯Ã-«Ö-ª½aÊ
¦µ¼NÅŒ ꢓŸÄ-EÂË NŸ¿ÕuÅŒÕh ®¾ª½-X¶¾ªÃ
11Ê èÇB§ŒÕ ©ðÂú ÆŸÄ-©Åý
«Õ¢œ¿-©Ç-EÂË 6 “šËX¾Û©ü‰šÌ ®Ô{Õx
N®¾h%-ÅŒ-²Änªá “X¾ÍÃ-ªÃEo ¹Lp¢-ÍŒ¢œË
NŸ¿Õu-ÅŒÕh -B’¹ ÅçT ’¹œËf-„Ã-NÕ -Ÿ¿’¹l´¢
¬Çu¢Xý- wœçj-ªá¯þ©ð X¾ÜœË-¹ Åí©T¢X¾Û
ƒ¯þ͵ÃJb \XÔ‡¢åXj ‡®Ôq, ‡®Ôd ꮾÕ
’¹Êo«ªÃEÂË «*aÊ ‚Kd®Ô ÆÂÃœ¿OÕ
®¾J£¾ÇŸ¿Õl©ðx ¦®¾Õq ¤Ä®¾Õ© ª½’¹œ¿
²Ä¢êÂA¹ X¾JèÇc¯ÃEo ®¾CyE§çÖ’¹¢ Í䮾ÕÂî„ÃL
ŸÄÅŒ© 殫©Õ “X¾¬Á¢-®¾-F§ŒÕ¢
NŸÄuª½Õn©Â¹× ¯î{ÕX¾Û®¾h-Âé X¾¢XϺÌ
¦µÇª½_-NÂË ÆGµ-Ê¢-Ÿ¿Ê «Õ¢ŸÄ-ªÃ©Õ
©ä@Áx-’¹-ª½Õ«Û ²ñå®j-šÌ©ð ÊÖª½Õ- ¬ÇÅŒ¢ «®¾Ö@ÁÙx
«Õ¢*-¹-©©Õ ®¾¢®¾n- æ®-«©Õ “X¾¬Á¢-®¾-F§ŒÕ¢
ÍîK ꮾթð E¢CÅŒÕEÂË ‚ª½Õ ¯ç©© èãj©Õ
®¾«Õ-®¾u-©åXj ®¾p¢C¢-ÍŒE “X¾•©Õ
‚ÅŒt-£¾ÇÅŒu ꮾթð E¢C-ÅŒÕœË Æ骮ýd
-'¤¶ÄªÃt œÎÑ-ÂË «Õ¢* ¦µ¼N-†¾uÅŒÕh
‡ªá-œçœþ ¤Äª¸½-¬Ç-©© NŸÄu-ª½Õn-©Â¹×
10 ÊÕ¢* >©Çx ¦ÇuœËt¢-{¯þ ͵âXÏ-§ŒÕ-¯þ-†ÏXý
“X¾¦µ¼ÕÅŒy ©Â~Ãu-©ÊÕ X¾ÜJh Í䧌ÖL :- ‚ªý-H‰ \°‡¢
ÆE-¬ÇÂ¹× *ÂËˆÊ ÆCµ-ÂÃJ ƒ¯þ-͵ÃJb ‚ªý‰
‚Ÿ¿-ª½z¢-Åî¯ä “’Ã«Ö©Õ ÆGµ-«%Cl´
ÆÂõ¢šüq ©ä¹עœÄ °N-ÅŒ¢-©äŸ¿Õ: ‡„çÕtMq ªÃ«Õ-¹%†¾g
NŸµ¿Õ©ðx Eª½x¹~u¢ OœÄL
N¹-©Ç¢-’¹Õ© ¦ÇuÂþ-©Ç’û ¤ò®¾Õd© ¦µ¼KhÂË NÊA
®Ô‚ªý-œÎ\ ÂêÃu-©§ŒÕ¢ ‡Ÿ¿Õ{ Ÿµ¿ªÃoÂ¹× XÏ©ÕX¾Û
ꪫ¢-Åý-éª-œËfE ÅŒX¾Ûpœ¿Õ ꮾթð ƒJ-ÂË¢-Íê½Õ: «ª½x
«ÕÅŒh§ŒÕu ꮾթð „êáŸÄ ÂîJÊ ˜ãLÂâ ®¾¢®¾n©Õ
‚’¹®¾Õd 15-¹©Çx ®¾yÍŒa´ *©-¹-©Ö-J-æX{: ¹©ã¹dªý
æXŸ¿ NŸÄu-ª½Õn-©Â¹× Í䪽Õ-«©ð Âêíp-ꪚü NŸ¿u
‚¹-ÅÃ-ªá©Ö.-.- »šü
XÏ©x©Ö.. åXŸ¿l©Ö...
'Æ«Õ-ªÃ-«A ꢓŸ¿¢’à …Ÿ¿u-«Ö©ÕÑ
Ê©x-¤Äœ¿Õ J>-²ÄZªý ÂêÃu-©-§ŒÕ¢©ð NŸ¿ÕuÅý ®¾ª½-X¶¾ªÃ EL-XÏ-„äÅŒ
°‡¢®Ô ©Ç¦üÂ¹× ÅŒyª½©ð ‡¯þ\H‡©ü ’¹ÕJh¢X¾Û!
X¾{«Õ{ ꪆ¾¯þ œÎ©ªýÂ¹× ª½Ö.4.68 ©Â¹~© •J«Ö¯Ã
NE-§çÖ-’¹-ŸÄ-ª½Õ©Õ ª½Q-Ÿ¿Õ©Õ B®¾Õ-Âî„ÃL: ®¾¦ü-¹-©ã-¹dªý
‡ªáœçœþ ¤Äª¸½¬Ç©© NŸÄuª½Õn©Â¹× \¹ª½ÖX¾ Ÿ¿Õ®¾Õh©Õ ƒ„ÃyL
ªÃ†¾Z ÍŒŸ¿ª½¢’¹¢ “ÂÌœÄÂê½Õ©Â¹× ÆGµÊ¢Ÿ¿Ê©Õ
\®Ô\ ²ùÅý èð¯þ Æ¢œ¿ªýÐ19 «Õ£ÏÇ-@Ç “ÂËéšü •{Õd
10 ÊÕ¢* >©Çx ¦ÇuœËt¢-{¯þ ͵âXÏ-§ŒÕ-¯þ-†ÏXý
3 ÊÕ¢* ªÃ†¾Z Æ¢œ¿ªýÐ13 ÍŒŸ¿-ª½¢’¹ •{Õd ‡¢XϹ
éÂ.‡©ü. §ŒâE«JzšÌ©ð ÊÖÅŒÊ ÂÕq©Õ
ê¦թü ª½¢’ÃEo X¾J“¬Á«Õ’à ’¹ÕJh¢ÍÃL
 
  ÅÃèÇ-„Ã-ª½h©Õ
  “X¾ŸµÄÊ „ê½h©Õ
  “X¾Åäu¹ ¹Ÿ±¿-¯Ã©Õ
Untitled Document
 
 
Untitled Document
Copyright © 2015 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Marketing@eenadu.net