Friday, October 09, 2015


Untitled Document
æXÂÃ{ ªÃ§Œá@Áx Æ骮ýd
¹©ã-¹d-ꪚü: ‚C-©Ç-¦ÇŸþ X¾{dº¢©ðE “X¾¦µ¼ÕÅŒy¢ œË“U ¹@Ç-¬Ç© ®¾OÕ-X¾¢©ð ’¹© ¦Ç©Ç° ’¹ºä†ý «Õ¢œ¿X¾¢ «Ÿ¿l æXÂÃ{ ‚œ¿Õ-ÅŒÕÊo «á’¹Õ_-ª½ÕE «¯þ-š÷¯þ ¤òM-®¾Õ©Õ ¬Áٓ¹-„ê½¢ ªÃ“A Æ骮ýd Íä¬Çª½Õ. ²ÄnE-¹¢’à …¢œä Ÿ¿¬Áª½Ÿ±þ, Êꪬü, „ç¢Â¹šü©Õ æXÂÃ{ ‚œ¿Õ-Ōբ-œ¿’à X¾{Õd-¹×-¯Ão-«ÕE «¯þ-š÷¯þ ‡å®jq ¡E-„îý ÅçL-¤Äª½Õ. „ÃJ ÊÕ¢* ª½Ö.5250 Ê’¹-Ÿ¿ÕÅî ¤Ä{Õ éª¢œ¿Õ ÍŒª½„ú˩ÊÕ ²ÄyDµÊ¢ Í䮾Õ-¹×-¯Ão-«ÕE Íç¤Äpª½Õ.
Untitled Document
 
  “X¾ŸµÄÊ „ê½h©Õ
  “X¾Åäu¹ ¹Ÿ±¿-¯Ã©Õ
Untitled Document
 
 
Untitled Document
 
 
 
Untitled Document
Copyright © 2015 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Marketing@eenadu.net