Tuesday, September 16, 2014


Untitled Document
Untitled Document
NŸ¿Õu-ŸÄ-X¶¾Ö-ÅŒ¢Åî éªjÅŒÕ «Õ%A
*šÇu©: *šÇu© «Õ¢œ¿©¢ ®¾¦s-¹ˆ-X¾LxÂË Íç¢CÊ éªjÅŒÕ ÍŒ¢“Ÿ¿-«ÕøR(35) ²ò«Õ-„ê½¢ …Ÿ¿§ŒÕ¢ NŸ¿Õu-ŸÄ-X¶¾Ö-ÅŒ¢Åî «Õ%A Í碟Ĝ¿Õ. “’ëÕ-®¾Õn© ¹Ÿ±¿Ê¢ “X¾Âê½¢ ÆÅŒÊÕ «J-¤ñ-©Ç-EÂË F@ÁÙx åX˜äd¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ¦ÇN «Ÿ¿lÂ¹× „ç@Çxœ¿Õ. „ç֚Ǫý ‚¯þ-Íä-®¾Õh¢-œ¿’à “X¾«Ö-Ÿ¿-«-¬ÇÅŒÖh ³ÄÂú Âí{d-œ¿¢Åî ƹˆ-œË-¹-¹ˆœä «Õ%A Í碟Ĝ¿Õ. ÆÅŒ-EÂË ¦µÇª½u, ƒŸ¿lª½Õ ¹׫Ö-ª½Õ©Õ …¯Ãoª½Õ.
Untitled Document
 
  “X¾ŸµÄÊ „ê½h©Õ
  “X¾Åäu¹ ¹Ÿ±¿-¯Ã©Õ
Untitled Document
 
 
Untitled Document
 
 
 
Untitled Document
Copyright © 2014  Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Marketing@eenadu.net