Sunday, October 04, 2015


Untitled Document
éªjŌթ ‚ÅŒt-£¾Ç-ÅŒu©Õ ‚¤ÄL
*©Õ-¹ت½Õ: Åç©¢-’ú ªÃ†¾Z “X¾¦µ¼ÕÅŒy¢ éªjŌթ ‚ÅŒt-£¾Ç-ÅŒu©Õ ‚¤Ä-©E *©Õ¹ت½Õ «Õ¢œ¿© éªjÅŒÕ ®¾¢X¶¾Õ¢ ÆŸµ¿u-¹~ל¿Õ ¡E-„Ã-®¾-ªÃ«Û, Âê½u-Ÿ¿Jz „ç¢Â¹-{§ŒÕu ‚C-„ê½¢ ƯÃoª½Õ. ‚C-„ê½¢ *©Õ¹ت½Õ «Õ¢œ¿© ꢓŸ¿¢©ð •J-TÊ N©ä-¹ª½x ®¾«Ö-„ä-¬Á¢©ð „ê½Õ «ÖšÇx-œÄª½Õ. ‚ÅŒt-£¾Ç-ÅŒu©Õ Í䮾Õ-¹×Êo “X¾A-éªjÅŒÕ Â¹×{Õ¢-¦Ç-EÂË ª½Ö.10©-¹~©Õ ƒ„Ãy-©E ÂîªÃª½Õ. éªjÅŒÕ©Õ B®¾Õ-¹×Êo ¦Çu¢Â¹× ª½ÕºÇ©Õ X¾ÜJh’à «ÖX¶Ô Íä®Ï ÂíÅŒh ª½ÕºÇ©Õ ƒ„Ãy-©E œË«Ö¢œ¿Õ Íä¬Çª½Õ.
Untitled Document
 
  “X¾ŸµÄÊ „ê½h©Õ
  “X¾Åäu¹ ¹Ÿ±¿-¯Ã©Õ
Untitled Document
 
 
Untitled Document
 
 
 
Untitled Document
Copyright © 2015 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Marketing@eenadu.net