Sunday, March 29, 2015


Untitled Document
Untitled Document
Untitled Page
COLLEGE NAME CODE PLACE
S R K R ENGG. COLLEGE, BHIMAVARAM SRKR BHMVRAM
SIR C R R COLLEGE OF ENGG., ELURU CRRE ELURU
AKULA SREERAMULU COLLEGE OF ENGG.,TETALI, TANUKU ASEK TANUKU
AKULA GOPAYYA COLL. OF ENGG. & TECH.,PRATHIPADU,TADEPALLIGUD AGCT TPGUDEM
SWARNANDHRA COLL. OF ENGG AND TECH., SITARAMAPURAM, NARSAPUR SWRN NRSAPRM
SHRI VISHNU ENGG. COLLEGE FOR WOMEN, KOVVADA, BHIMAVARAM VISW BHMVRAM
SRI VASAVI ENGG. COLLEGE,PEDA TADEPALLI, TADEPALLIGUDEM VSVT TPGUDEM
SASI INSTITUTE OF TECH. & ENGG., KADAKATLA, T.P.GUDEM SASI TPGUDEM
BHIMAVARAM INST. OF ENGG. & TECH. PENNADA, BHIMAVARAM BVRM BHIMVRM
JOGAIAH INST OF TECH & SCI, CHINCHINADA BY PASS, ELAMANCHILI JITE PALAKOL
SWARNANDHRA INST. OF ENGG AND TECH., SITARAMAPURAM, NARSAPUR SIET NARSPUR
AKRG COLLEGE OF ENGG AND TECHNOLOGY, NALLAJERLA AKRN NALJRLA
ELURU COLLEGE OF ENGG AND TECH, DUGGIRALA,PEDAVEGI,ELURU ELRU ELURU
G V V R INSTITUTE OF TECHNOLOGY, VEMPA ROAD, BHIMAVARAM GVIT BHMVARM
MENTEY PADMANABHAM COLL OF ENGG AND TECH.DIRUSUMARRU RD, BVR MPTB BHMVARM
RAMACHANDRA COLLEGE OF ENGINEERING, VATLURU,ELURU RCEE ELURU
SRI VENKATESWARA INST OF SCI AND INFO.TECH, PRAKASARAOPALEM, VIST NALLJRLA
VISHNU INST OF TECHNOLOGY, VISHNUPUR, BHIMAVARAM VITB BHMVARM
SRI V.KRISHNAM RAJU COLL OF ENGG & TECH.,GOLLALAKODERU,WEST VKRT BHMVARM
SRI VASAVI INST OF ENGG AND TECHNOLOGY, KANURU, PERAVALI,WES VSEK TANUKU
WEST GODAVARI INSTT OF SCIENCE AND ENGG, PRAKASARAOPALEM,NAL WISE NALJRLA
NOVA INST. OF TECH. FOR WOMEN,SANIVARAPET,ELURU NVEW ELURU
A.K.R.G. COLLEGE OF PHARMACY, NALLJERLA,WST.GODAVARI AKRG NLJRLA
SIR C.R.REDDY COLLEGE OF PHARMACY, ELURU CRRP ELURU
JOGAIAH INST OF TECH & SCI, CHINCHINADA BY PASS, ELAMANCHILI JITS PALAKOL
K G R L COLLEGE OF PHARMACY, DIRUSUMARRU, BHIMAVARAM KGRP BHIMVRM
NOVA COLL. OF PHARMACY, VEGAVARAM, JANGAREDDYGUDEM(m),WG. NOVP VEGVARM
SRI VISHNU COLLEGE OF PHARMACY, BHIMAVARAM SCPB BHMVRAM
SRI VASAVI INST. OF PHARM. SCI.,TADEPALLIGUDEM,WG VSVP TPGDEM
Untitled Document
X¾-ÊÕ-©ðx -E-«Õ’¹o-„çÕi-Ê -Æ-CµÂê½Õ-©Õ
Â¢-œ¿-ªÃ-«Õ-²Äy-NÕÂË „ç¢œË ‚¦µ¼-ª½-ºÇ© ¦£¾Þ-¹-ª½º
NŸÄu-’¹-º-X¾-AÂË Â¹-©Ç-© £¾Éª½¢
G§ŒÕuX¾Û T¢•-©åXj ¡ªÃ-«Õ-¯Ã«Õ¢
Ÿ¿ÕÓ‘ÇEo C’¹-NÕ¢T X¾Ÿî-ÅŒ-ª½-’¹A X¾K¹~
«Ö§ŒÕ «Ö{©Åî „çÖ®¾-T¢*..
¦ÕšÇd-§ŒÕ-’¹Öœç¢ œËX¾ÜušÌ œÎ‡¢-å£Ç-Íý„î „çjŸ¿u-¬Ç-ÈÂ¹× ®¾éª¢-œ¿ªý
ª½Ö.5.04 Âî{x X¾ÊÕ©Â¹× ˜ã¢œ¿ª½Õx
©ÇK-©ðx -Æ®¾-©ãj-Ê -Æ-ÊÕ-«Õ-A X¾-“ÅÃ-©-¯ä- …¢-ÍÃ-L
N¹-©Ç¢-’¹Õ© «Õ£¾É-®¾¢-X¶¾Õ-{¯þ ®¾«Ö-„ä¬Á¢
X¾šËd-®Ô«Õ ‡Ah-¤ò-ÅŒ-©ÊÕ «uA-êª-ÂË®¾Öh Ÿµ¿ªÃo©Õ Íä²Äh¢: ¦ä’û
®Ô-ÅÃ-ªÃ-«á© ¹©Çuº¢ ÍŒÖÅŒ«á ªÃª½¢œË
106 ŸµÄÊu¢ ÂíÊÕ-’î©Õ ꢓŸÄ© \ªÃp{Õ ©Â¹~u¢
ªÃ«Ö-©-§ŒÕ¢©ð ¦µ¼Â¹×h© ®¾¢Ÿ¿œË
X¾Û†¾ˆ-ªÃ-©Â¹× ¹Ø-œ¿-@Áx ÆGµ-«%Cl´
30Ê «Õ¢“A ÂÃNÕ-¯äE ªÃ¹
ƒŸ¿lª½Õ éªjŌթ «ÕŸµ¿u X¶¾Õª½¥º
Fª½ÕÐÍç{Õd X¾Ÿ±¿-ÂÃ-EÂË “X¾Åäu¹ EŸµ¿Õ©Õ êšÇ-ªá¢-ÍÃL
§çÕ„çÕ¯þ ¤òªÃ{ ¦ÇCµÅŒ ¦µÇª½-B-§ŒáLo ‚Ÿ¿Õ-Âî-¢-œË
šÇXýÆXý „îÍŒª½xåXj X¾ÜJh, ÆŸ¿-ÊX¾Û šÇÂú-˜ãj„þÕ
¯Ãu§ŒÕ-„ß¿ ’¹Õ«Õ-²Äh© ®¾¢êÂ~-«Ö-EÂË Â¹%†Ï
29Ê êª†¾¯þ œÎ©ª½x ®¾¢X¶¾Õ ®¾«Ö-„ä¬Á¢
29Ê XÔ‚-ªý-šÌ§Œâ ªÃ†¾Z Âê½u-«ª½_ ®¾«Ö-„ä¬Á¢
W¯þ *«J «ª½Â¹× ²Ä«Ö->¹, ‚Jn¹ ®¾êªy
®Ô-‡¢ X¾ª½u-{ÊÊÕ N•-§ŒÕ-«¢ÅŒ¢ Í䧌բœË: -èä®Ô
¤Ä®ý …¢˜ä¯ä …*ÅŒ “X¾§ŒÖº¢
\“XÏ©ü 26Ê Ê«â¯Ã ‡¢å®šü
宩«Û ªîV-©ðxÊÖ Ÿ¿ª½-‘Ç-®¾Õh© ®Ôy¹-ª½º
«©¢-šÌª½x E§ŒÖ-«Õ-ÂÃ-EÂË Ÿ¿ª½-‘Ç-®¾Õh© ‚£¾ÉyÊ¢
>©Çx H®Ô ®¾¢êÂ~«Õ ÆCµ-ÂÃJ Æ骮¾Õd
X¾C X¾K-¹~-©Â¹× 615 «Õ¢C é’jªÃ|-•ª½Õ
100 “’ë֩ðx ¦µ¼Ö’¹ª½s´ wœçj¯ä° «u«®¾n: -¦ÇXϪÃ-V
¤ÄKd-©Â¹× ÆB-ÅŒ¢’à ®Ï¢£¾Ç-’¹-ª½bÊ: ÂÃ骢 P„ð
 
  ÅÃèÇ-„Ã-ª½h©Õ
  “X¾ŸµÄÊ „ê½h©Õ
  “X¾Åäu¹ ¹Ÿ±¿-¯Ã©Õ
Untitled Document
 
 
Untitled Document
 
 
 
carnival2015
Untitled Document
Copyright © 2015  Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Marketing@eenadu.net