Thursday, August 28, 2014


Untitled Document
Untitled Document
Untitled Page
COLLEGE NAME CODE PLACE
S R K R ENGG. COLLEGE, BHIMAVARAM SRKR BHMVRAM
SIR C R R COLLEGE OF ENGG., ELURU CRRE ELURU
AKULA SREERAMULU COLLEGE OF ENGG.,TETALI, TANUKU ASEK TANUKU
AKULA GOPAYYA COLL. OF ENGG. & TECH.,PRATHIPADU,TADEPALLIGUD AGCT TPGUDEM
SWARNANDHRA COLL. OF ENGG AND TECH., SITARAMAPURAM, NARSAPUR SWRN NRSAPRM
SHRI VISHNU ENGG. COLLEGE FOR WOMEN, KOVVADA, BHIMAVARAM VISW BHMVRAM
SRI VASAVI ENGG. COLLEGE,PEDA TADEPALLI, TADEPALLIGUDEM VSVT TPGUDEM
SASI INSTITUTE OF TECH. & ENGG., KADAKATLA, T.P.GUDEM SASI TPGUDEM
BHIMAVARAM INST. OF ENGG. & TECH. PENNADA, BHIMAVARAM BVRM BHIMVRM
JOGAIAH INST OF TECH & SCI, CHINCHINADA BY PASS, ELAMANCHILI JITE PALAKOL
SWARNANDHRA INST. OF ENGG AND TECH., SITARAMAPURAM, NARSAPUR SIET NARSPUR
AKRG COLLEGE OF ENGG AND TECHNOLOGY, NALLAJERLA AKRN NALJRLA
ELURU COLLEGE OF ENGG AND TECH, DUGGIRALA,PEDAVEGI,ELURU ELRU ELURU
G V V R INSTITUTE OF TECHNOLOGY, VEMPA ROAD, BHIMAVARAM GVIT BHMVARM
MENTEY PADMANABHAM COLL OF ENGG AND TECH.DIRUSUMARRU RD, BVR MPTB BHMVARM
RAMACHANDRA COLLEGE OF ENGINEERING, VATLURU,ELURU RCEE ELURU
SRI VENKATESWARA INST OF SCI AND INFO.TECH, PRAKASARAOPALEM, VIST NALLJRLA
VISHNU INST OF TECHNOLOGY, VISHNUPUR, BHIMAVARAM VITB BHMVARM
SRI V.KRISHNAM RAJU COLL OF ENGG & TECH.,GOLLALAKODERU,WEST VKRT BHMVARM
SRI VASAVI INST OF ENGG AND TECHNOLOGY, KANURU, PERAVALI,WES VSEK TANUKU
WEST GODAVARI INSTT OF SCIENCE AND ENGG, PRAKASARAOPALEM,NAL WISE NALJRLA
NOVA INST. OF TECH. FOR WOMEN,SANIVARAPET,ELURU NVEW ELURU
A.K.R.G. COLLEGE OF PHARMACY, NALLJERLA,WST.GODAVARI AKRG NLJRLA
SIR C.R.REDDY COLLEGE OF PHARMACY, ELURU CRRP ELURU
JOGAIAH INST OF TECH & SCI, CHINCHINADA BY PASS, ELAMANCHILI JITS PALAKOL
K G R L COLLEGE OF PHARMACY, DIRUSUMARRU, BHIMAVARAM KGRP BHIMVRM
NOVA COLL. OF PHARMACY, VEGAVARAM, JANGAREDDYGUDEM(m),WG. NOVP VEGVARM
SRI VISHNU COLLEGE OF PHARMACY, BHIMAVARAM SCPB BHMVRAM
SRI VASAVI INST. OF PHARM. SCI.,TADEPALLIGUDEM,WG VSVP TPGDEM
Untitled Document
\‡¢-®Ô© ¤Ä©Ê ƒÂ¹ ¦£¾Ý-Ÿ¿Öª½¢..
«ÖÊ-«Åà Ÿ¿%¹pŸ±¿¢Åî Í䧌âÅŒ Æ¢C¢-ÍÃL
©ÇK œµÎÂíE ŠÂ¹J Ÿ¿Õª½t-ª½º¢
«Õ£¾É-ªÃ†¾Z ’¹«-ª½oªý NŸÄu-²Ä-’¹-ª½-ªÃ«ÛÂ¹× -ÆGµ-Ê¢-Ÿ¿-Ê©Õ
‡“ª½-ÂÃ-©Õ« ¹לË-ÂÃ-©Õ« ŸÄyªÃ 30„ä© ‡Â¹-ªÃ-©Â¹× ²Ä’¹Õ-Fª½Õ
“X¾¬Ç¢ÅŒ …ÅŒq-„Ã-©Â¹× ®¾£¾Ç-¹-J¢-ÍŒ¢œË
¯ç©Ç-Ȫ½Õ ÊÕ¢* >©Çx-²Änªá X¶¾Ûšü-¦Ç©ü ¤òšÌ©Õ
¤ÄJ-¬ÁÙ-Ÿ¿l´u„äÕ “X¾ŸµÄÊ ©Â¹~u¢
‚Ÿ¿ª½z «Õ¢œ¿-©¢’à …¢’¹Õ-{Öª½Õ
'¬ÁPѩ𠪽¹h-ŸÄÊ PGª½¢
§ŒÖ¢“B-¹-ª½-ºÅî «u«-²Ä§ŒÕ¢ ©Ç¦µ¼-²ÄšË: èäœÎ
ÆCµ-ÂÃ-ª½Õ© Eª½x-¹~u¢åXj ©ðÂÃ-§Œá¹hÂ¹× X¶ÏªÃuŸ¿Õ
NŸÄuJnEåXj ‚šð-wœçj-«ªý ÆX¶¾Ö-ªáÅŒu¢
X¾Pa-«Õ©ð X¾ªÃu-{-ÂÃEo ÆGµ-«%Cl´ Í䧌բœË
X¾ÜèÇ-JåXj ¹AhÅî ŸÄœË
Âí«Üy-ª½Õ©ð X¾ªÃu{¹ ÆCµ-ÂÃ-ª½Õ© X¾J-Q-©Ê
X¾©ãx®Ô«ÕÂ¹× “X¾’¹A «ÜÅŒ¢
«Õ£¾É-O-ªý-²ÄyNÕ …ÅŒq-«-«âJh «Üêª-T¢X¾Û
å®åXd¢-¦-ª½Õ©ð ‚ª½Õ “¤Ä¢Åéðx ¡E-„î¾ ¹©Çu-ºÇ©Õ
¹ÊÕ'-«Õ-ª½Õ’¹ÕÑ ÊÅŒhÅî ¤òšÌ X¾œ¿Õ-ÅŒÕÊo «Õª½Õ-’¹Õ-Ÿíœ¿Õx
XÔ„îXÔ EŸµ¿Õ© Ÿ¿ÕJy-E-§çÖ-’¹¢åXj NÍÃ-ª½º
ª½ÕºÇ©Õ ¤ñ¢Ÿ¿E éªjÅŒÕ-©Â¹× 31 «ª½Â¹× ’¹œ¿Õ«Û
‰êÂ-XÔ©ð ÆN-FAÂË ¦ÇŸµ¿Õu-©åXj ÍŒª½u-©Â¹× œË«Ö¢œþ
21 «Õ¢œ¿-©Ç©ðx ¦£¾Ý@Á “X¾§çÖ-•Ê “ÂÌœÄ „çÕiŸÄ-¯Ã©Õ
15©ð’à ¤Ä®ý- X¾Û-®¾h-ÂÃ©Â¹× ‚ŸµÄªý ÆÊÕ®¾¢ŸµÄÊ¢
E¢C-Ōթ Æ骮¾Õd Â¢ ‚¢Ÿî-@ÁÊ
130 X¶¾Öšü©ðx NŸ¿ÕuÅŒÕh ÆGµ-«%Cl´ X¾ÊÕ©Õ
„ä«á-©Ö-ª½Õ©ð \®ÔH ÆCµ-ÂÃ-ª½Õ© NÍÃ-ª½º
31 ÊÕ¢* X¾K-¹~©Õ
\‡å®jqåXj Ÿöª½b-¯Ãu-EÂË ¤Ä©p-œËÊ «uÂËh Æ骮¾Õd
¤ñ’ÃÂ¹× ¦Çuª½ÊÕ ©ãjå®-ÊÕq©Õ ª½Ÿ¿Õl-ÂÃ-¹עœÄ ֮͌¾Õ-ÂË
骢œî Nœ¿ÅŒ '¤ò©-«ª½¢Ñ EªÃy-®Ï-ÅŒÕ-©Â¹× ÅŒyª½©ð X¾šÇd©Õ Æ¢Ÿ¿-èäÅŒ: ‚Kf„î
«Õ£ÏÇ-@Á©Õ Ÿµçjª½u¢’à «á¢Ÿ¿-œ¿Õ’¹Õ „䧌ÖL
38 ¦µ¼«-¯Ã© EªÃt-ºÇ-EÂË EŸµ¿Õ© «Õ¢Wª½Õ
®¾OÕ-¹%ÅŒ “¤Ä¢’¹º ‡¢XÏ-¹©ðx 24 «Õ¢CÂË …Ÿîu-’éÕ
 
  ÅÃèÇ-„Ã-ª½h©Õ
  “X¾ŸµÄÊ „ê½h©Õ
  “X¾Åäu¹ ¹Ÿ±¿-¯Ã©Õ
Untitled Document
 
 
Untitled Document
 
 
 
Untitled Document
Copyright © 2014  Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Marketing@eenadu.net