Tuesday, September 02, 2014


Untitled Document
Untitled Document
Untitled Page
COLLEGE NAME CODE PLACE
S R K R ENGG. COLLEGE, BHIMAVARAM SRKR BHMVRAM
SIR C R R COLLEGE OF ENGG., ELURU CRRE ELURU
AKULA SREERAMULU COLLEGE OF ENGG.,TETALI, TANUKU ASEK TANUKU
AKULA GOPAYYA COLL. OF ENGG. & TECH.,PRATHIPADU,TADEPALLIGUD AGCT TPGUDEM
SWARNANDHRA COLL. OF ENGG AND TECH., SITARAMAPURAM, NARSAPUR SWRN NRSAPRM
SHRI VISHNU ENGG. COLLEGE FOR WOMEN, KOVVADA, BHIMAVARAM VISW BHMVRAM
SRI VASAVI ENGG. COLLEGE,PEDA TADEPALLI, TADEPALLIGUDEM VSVT TPGUDEM
SASI INSTITUTE OF TECH. & ENGG., KADAKATLA, T.P.GUDEM SASI TPGUDEM
BHIMAVARAM INST. OF ENGG. & TECH. PENNADA, BHIMAVARAM BVRM BHIMVRM
JOGAIAH INST OF TECH & SCI, CHINCHINADA BY PASS, ELAMANCHILI JITE PALAKOL
SWARNANDHRA INST. OF ENGG AND TECH., SITARAMAPURAM, NARSAPUR SIET NARSPUR
AKRG COLLEGE OF ENGG AND TECHNOLOGY, NALLAJERLA AKRN NALJRLA
ELURU COLLEGE OF ENGG AND TECH, DUGGIRALA,PEDAVEGI,ELURU ELRU ELURU
G V V R INSTITUTE OF TECHNOLOGY, VEMPA ROAD, BHIMAVARAM GVIT BHMVARM
MENTEY PADMANABHAM COLL OF ENGG AND TECH.DIRUSUMARRU RD, BVR MPTB BHMVARM
RAMACHANDRA COLLEGE OF ENGINEERING, VATLURU,ELURU RCEE ELURU
SRI VENKATESWARA INST OF SCI AND INFO.TECH, PRAKASARAOPALEM, VIST NALLJRLA
VISHNU INST OF TECHNOLOGY, VISHNUPUR, BHIMAVARAM VITB BHMVARM
SRI V.KRISHNAM RAJU COLL OF ENGG & TECH.,GOLLALAKODERU,WEST VKRT BHMVARM
SRI VASAVI INST OF ENGG AND TECHNOLOGY, KANURU, PERAVALI,WES VSEK TANUKU
WEST GODAVARI INSTT OF SCIENCE AND ENGG, PRAKASARAOPALEM,NAL WISE NALJRLA
NOVA INST. OF TECH. FOR WOMEN,SANIVARAPET,ELURU NVEW ELURU
A.K.R.G. COLLEGE OF PHARMACY, NALLJERLA,WST.GODAVARI AKRG NLJRLA
SIR C.R.REDDY COLLEGE OF PHARMACY, ELURU CRRP ELURU
JOGAIAH INST OF TECH & SCI, CHINCHINADA BY PASS, ELAMANCHILI JITS PALAKOL
K G R L COLLEGE OF PHARMACY, DIRUSUMARRU, BHIMAVARAM KGRP BHIMVRM
NOVA COLL. OF PHARMACY, VEGAVARAM, JANGAREDDYGUDEM(m),WG. NOVP VEGVARM
SRI VISHNU COLLEGE OF PHARMACY, BHIMAVARAM SCPB BHMVRAM
SRI VASAVI INST. OF PHARM. SCI.,TADEPALLIGUDEM,WG VSVP TPGDEM
Untitled Document
ÆGµ«%Ÿäl´ Ÿµäu§ŒÕ¢’à ¹L®Ï X¾E-Íä-§ŒÖL: -‡¢XÔ
„çÕ{d “¤Ä¢ÅŒ éªjŌթ ®¾«Õ®¾u©Õ X¾J-†¾ˆ-J¢-ÍÃL
“ÂÌœ¿-©Â¹× “¤ÄŸµÄ-Êu-NÕ-„ÃyL : ‡®Ôp
ÂÃÂË-¯Ã-œ¿Ð-©ð-¹-«ÖÊu ‡Âúq-“åX®ý „ä@Á© «Öª½Õp
£¾ÇJ-“ŸÄ-©¢-ÂÃ-ª½-«âJh’à ’¹º-¯Ã-Ÿ±¿Õœ¿Õ
'Æ©Õxœ¿Õ QÊÕÑ N•§ŒÕ¢ «Õª½Õ-«-©ä-EC
Ê„Ãu¢“Ÿµ¿ “X¾Ÿä-¬üåXj ‚¯þ-©ãj¯þ *“ÅŒ-©ä-ÈÊ ¤òšÌ©Õ
¡E-„Ã-®ýÂ¹× å£jÇꪢèü ¦ÕÂú ‚X¶ý JÂê½Õf
«ÕÊ-²Äh-X¾¢Åî «Õ£ÏÇ@Á ‚ÅŒt-£¾ÇÅŒu
>©Çx©ð 6.2 NÕ.OÕ. «ª½¥-¤ÄÅŒ¢ Ê„çÖŸ¿Õ
222 ÂË©ð© ©œ¿Öf „ä©¢
\ÂÌ-¹%ÅŒ ®¾Ky®¾Õ E¦¢-Ÿµ¿-Ê©Õ Æ«Õ-©Õ-Íä-§ŒÖL
X¾Pa«Õ NŸ¿ÕuÅŒÕh ‡®ý-¨’à ®¾ÅŒu-¯Ã-ªÃ-§ŒÕ-º-骜Ëf
®¾£¾Ç-Âê½ ®¾¢X¶¾Ö© ŸÄyªÃ¯ä Æ«Õ-©Õ-Íä-§ŒÖL
¦£¾Ý-•Ê ÂÃJt-¹ש ®¾«Õ-®¾u©Õ X¾J-†¾ˆJ¢ÍŒ¢œË
4 ÊÕ¢* Ɔ¾d-¦µ¼Õ• ©ÂÌ~t-¯Ã-ªÃ-§ŒÕ-º-²ÄyNÕ X¾N-“Åî-ÅŒq-„éÕ
'¦ÇX¾ÛÑ *“Åé ª½«Õ-ºÌ§ŒÕ¢..
«Õª½Õ-X¾Û-ªÃE -*-“ÅÃ-©Õ
¦Ç©u¢-©ð¯ä åXŸ¿l© „çÕX¾Ûp
ÊÊo§ŒÕ «JzšÌ J>-²ÄZ-ª½Õ’à Ÿµ¿ÊÕ¢-•-§ýÕ-ªÃ«Û
ÂÃJt-¹-¬ÇÈ ÂêÃu-©-§ŒÕ¢©ð ®Ï¦s¢-CE E§ŒÕ-NÕ¢-ÍÃL
•yªÃ-©Åî «ºÕ-¹×-ÅŒÕÊo «ÖNÕ-œË-’í¢C
ÊÂËM ¯î{x ÅŒ§ŒÖKŸÄª½Õ© Æ骮¾Õd
¦ÇL-¹åXj ÆÅÃu-ÍÃ-ª½-§ŒÕÅŒo¢
ÆN-FA ꮾթ𠂪ý.‰., O‚ªîy ®¾å®p-Ê¥¯þ
ƒ¢šË ÅÃ@Ç©Õ X¾’¹Õ©-ÂíšËd ‚¦µ¼-ª½-ºÇ© ÍîK
Ɠ¹«Õ ÍäX¾© Í窽Õ-«Û© Ÿµ¿y¢²ÄEÂË ÍŒª½u©Õ
«Õ¢œ¿© ꢓŸÄ©ðx “X¾èÇ-„Ã-ºËåXj ‚ªÃ
2.12 ©Â¹~© å£ÇÂÃd-ª½x©ð «J-¯Ã{Õx X¾ÜJh
œÎ‚-ªý-œÎ\ XԜΒà ªÃ«Õ-ÍŒ¢-“ŸÄ-骜Ëf
ÂéÕ-«©ðx ’¹Õ“ª½X¾Û œç¹ˆÊÕ Åí©-T¢-ÍÃL: ¹-©ã¹dªý
ª½Õº-«Ö-X¶ÔE „ç¢{¯ä Æ«Õ-©Õ-Íä-§ŒÖL
“X¾ŸµÄ-Ê-«Õ¢“A «á‘Ç-«á" “X¾²Ä-ªÃ-EÂË \ªÃp{Õx
10¹©Çx ‚ŸµÄªý ÆÊÕ-®¾¢-ŸµÄÊ¢ X¾ÜJh-Íä-§ŒÖL
Ÿ¿«át ÍŒ“ÂÃ-©Â¹× ª½¦sª½Õ ¦ã©Õd ÅŒX¾p-E-®¾J
 
  ÅÃèÇ-„Ã-ª½h©Õ
  “X¾ŸµÄÊ „ê½h©Õ
  “X¾Åäu¹ ¹Ÿ±¿-¯Ã©Õ
Untitled Document
 
 
Untitled Document
 
 
 
Untitled Document
Copyright © 2014  Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Marketing@eenadu.net