ఈరోజు (27-09-2023)

మధ్యమ ఫలితాలున్నాయి. బంధుమిత్రులను కలుపుకొని పోవడం వలన సమస్యలను అధిగమించగలుగుతారు. సమస్యలకు కుంగిపోకుండా ముందుకు వెళ్లడం మంచిది. అనవసరమైన ఆందోళన తగ్గించుకుంటే మంచిది. దుర్గ స్తోత్రం పఠించాలి.

ఈవారం (24-09-2023 - 30-09-2023)

శ్రమ ఫలిస్తుంది. బంధు,మిత్రుల సహకారం పరిపూర్ణంగా ఉంది. స్పష్టమైన ఆలోచనలతో గొప్ప ఫలితాలు సాధిస్తారు. ఒక వ్యవహారంలో మీ పనితీరుకు ప్రశంసలు లభిస్తాయి. కొన్ని కీలకమైన పనులలో పురోగతి ఉంటుంది. అంచలంచెలుగా  పైకెదుగుతారు. స్వస్థానప్రాప్తి ఉంది. కుటుంబ సభ్యులకు మేలు జరుగుతుంది. కొన్ని సంఘటనలు ఆలోచింపచేసేలా ఉంటాయి. ఆరోగ్యం ఫర్వాలేదనిపిస్తుంది. ఆదాయం బాగుంటుంది. సూర్య అష్టోత్తర చదవడం శ్రేయోదాయకం.


మీ రాశి

AP Districts
TS Districts

ఇవి చూశారా?

లైవ్ టీవీ