Friday, October 31, 2014


Untitled Document
Untitled Document
«áÈu-«Õ¢“A ÍŒ¢“Ÿ¿-¦Ç¦Õ >©Çx X¾ª½u-{Ê ÈªÃª½Õ
«áÈu-«Õ¢“A ¯ÃªÃ ÍŒ¢“Ÿ¿-¦Ç-¦Õ-¯Ã-§Œáœ¿Õ X¾ª½u-{Ê ÈªÃ-éªj¢C. ‚§ŒÕÊ ¨¯ç© 骢œî-„Ã-ª½¢©ð >©Çx©ðE •Êt-¦µ¼ÖNÕ ®¾¦µ¼©ðx ¤Ä©ï_-¯ÃLq …¢œ¿’à ŌդÄÊÕ ¯äX¾-Ÿ±¿u¢©ð X¾ª½u-{Ê „êá-ŸÄ-X¾-œË¢C. X¾J-®Ïn-ÅŒÕ©Õ Â¹×Ÿ¿Õ-{-X¾-œ¿-{¢Åî...

-¯äª½®¾Õn-©ã-«éªj-¯Ã -…æXÂË~¢-ÍŒ¢
X¾Pa«Õ... “X¾¬Ç¢-ÅŒ-ÅŒÂ¹× «Öª½Õ-æXª½Õ. ÂÃF ’¹œË-*Ê éª¢œ¿Õ-¯ç-©-©Õ’à >©Çx©ð «ª½Õ®¾’à ¯äª½ X¶¾Õ{-Ê©Õ „ç©Õ-’¹Õ-ÍŒÖ-®¾Õh-¯Ãoªá. ÂËœÄo-Xý©Õ, £¾ÇÅŒu© ®¾¢‘Çu åXJ-T¢C. ÍîK©Õ, ’í©Õ-®¾Õ-Ÿí¢-’¹-ÅŒ-¯Ã©Õ, ‚Jn¹ ¯äªÃ© X¾J-®ÏnA ƒ¢ÅŒ-¹¯Ão...

More Stories...
Untitled Document
 
Untitled Document
 
 
 
Untitled Document
Copyright © 2014 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Marketing@eenadu.net