Friday, August 22, 2014


Untitled Document
Untitled Document
«ÕÊ “X¾ºÇ-R¹.. “X¾’¹A O*¹
ÆÊÕ-¹×-ÊoC ÆÊÕ-¹×-Êo{Õx •J-TÅä «©®¾ ¹ØM© >©ÇxÂ¹× «Õ£¾Ç-ª½l¬Á X¾{d-ÊÕ¢C. ªÃ†¾Z “X¾¦µ¼ÕÅŒy¢ ®¾J-Âí-ÅŒh’à ÍäX¾-šËdÊ '«ÕÊ >©ÇxÐ «ÕÊ “X¾ºÇ-RÂ¹Ñ Æ«Õ©Õ ²ÄÂÃ-ª½-„çÕiÅä ¤Ä©-«âª½Õ©ð “X¾’¹A X¾Ÿ±ÄÊ Ÿ¿Ö®¾Õ-éÂ-@Áx-ÊÕ¢C.

Ƣ͌-¯Ã©Õ ÅŒXÏp Æ«-®¾n©Õ
®¾«Õ“’¹ ¹×{Õ¢¦ ®¾êªy X¶¾L-ÅŒ¢’à >©Çx-©ðE “’ÃOÕº “¤Ä¢Åéðx 1,31,792 ©Â¹~© ¹×{Õ¢-¦Ç©Õ ÆCµ-¹¢’à Åä©Çªá. ÆCµ-ÂÃ-ª½Õ© Ƣ͌-¯Ã-©Â¹× NÕ¢*Ê ²Änªá©ð ¨ ®¾¢Èu …¢œ¿œ¿¢ ’¹«Õ-¯Ãª½|¢.

More Stories...
Untitled Document
 
Untitled Document
 
 
 
Untitled Document
Copyright © 2014 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Marketing@eenadu.net