జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్‌

Updated : 11 Aug 2021 15:31 IST
1/22
శ్రీలంకకు చెందిన జాక్వెలిన్‌ ఫెర్నాండెజ్‌ 1985, ఆగస్టు 11న జన్మించారు.
శ్రీలంకకు చెందిన జాక్వెలిన్‌ ఫెర్నాండెజ్‌ 1985, ఆగస్టు 11న జన్మించారు.
2/22
ఆస్ట్రేలియాలోని సిడ్నీ విశ్వవిద్యాయలం నుంచి మాస్‌ కమ్యూనికేషన్‌లో పట్టా పొందారు.
ఆస్ట్రేలియాలోని సిడ్నీ విశ్వవిద్యాయలం నుంచి మాస్‌ కమ్యూనికేషన్‌లో పట్టా పొందారు.
3/22
రంగుల ప్రపంచంపై ఉన్న ఆసక్తితో మోడలింగ్‌వైపు తొలి అడుగులు వేశారు.
రంగుల ప్రపంచంపై ఉన్న ఆసక్తితో మోడలింగ్‌వైపు తొలి అడుగులు వేశారు.
4/22
మోడల్‌గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఆమె భారతీయ సినీ పరిశ్రమలోకి అడుగుపెట్టారు.
మోడల్‌గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఆమె భారతీయ సినీ పరిశ్రమలోకి అడుగుపెట్టారు.
5/22
‘అల్లాదీన్‌’ చిత్రంతో ఆమె మొదటిసారి వెండితెరకు పరిచయమయ్యారు.
‘అల్లాదీన్‌’ చిత్రంతో ఆమె మొదటిసారి వెండితెరకు పరిచయమయ్యారు.
6/22
‘హౌస్‌ఫుల్’‌, ‘మర్డర్‌-2’, ‘రేస్‌-2’ చిత్రాలు ఆమెకు బాగా గుర్తింపు తెచ్చిపెట్టాయి.
‘హౌస్‌ఫుల్’‌, ‘మర్డర్‌-2’, ‘రేస్‌-2’ చిత్రాలు ఆమెకు బాగా గుర్తింపు తెచ్చిపెట్టాయి.
7/22
ప్రస్తుతం ఆమె చేతిలో ‘కిక్‌-2’, ‘సర్కస్‌’, ‘భూత్‌ పోలీస్‌’, ‘ఎటాక్‌’ చిత్రాలు ఉన్నాయి.
ప్రస్తుతం ఆమె చేతిలో ‘కిక్‌-2’, ‘సర్కస్‌’, ‘భూత్‌ పోలీస్‌’, ‘ఎటాక్‌’ చిత్రాలు ఉన్నాయి.
8/22
జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్‌ జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్‌
9/22
జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్‌ జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్‌
10/22
జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్‌ జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్‌
11/22
జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్‌ జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్‌
12/22
జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్‌ జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్‌
13/22
జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్‌ జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్‌
14/22
జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్‌ జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్‌
15/22
జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్‌ జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్‌
16/22
జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్‌ జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్‌
17/22
జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్‌ జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్‌
18/22
జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్‌ జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్‌
19/22
జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్‌ జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్‌
20/22
జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్‌ జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్‌
21/22
జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్‌ జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్‌
22/22
జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్‌ జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్‌

మరిన్ని