జీవిత భాగస్వామి అయినంత మాత్రాన ఇష్టం లేకున్నా శృంగారంలో పాల్గొనాల్సిందేనా? మీ అభిప్రాయాలు పంచుకోండి...

Updated : 14 Dec 2021 15:15 IST

మీ సమాధానం

పాఠకుల కామెంట్స్

శృంగారం అనేది శరీరానికంటే, మనసుకు సంబంధించినది. జీవిత భాగస్వామిలో ఎవరికి ఇష్టం లేకున్నా శృంగారం చేస్తే అది ఎదుట వ్యక్తి మీద భౌతక దాడి చేసినట్లే.
ganapathi
I respectfully disagree with Sri. you are making husband god and wife slave. This thinking from our mindsets should go away. The question asked here applies to both. And both are same - one is not superior to another. My opinion on origin question - No, one doesnot need to if he/she is not interested even though it is spouse.
Gopi
I appreciate Vasundhara and team for making us participate in value-added knowledge sharing. Sex is not only related to physical attraction, it should happen with love between the partners but not forcefully, each other should have a sexual desire on opposite partner, should spend time each other with mutual understanding even though wife&husband. If it happens with force it leads to loss of sexual interest with a partner and may lead to an unhappy relation. thanks sasidhar
sasidhar
partners lo okariki interest ledani inkokari interest ni ela kadanagalamu. asalu sex ante love, cheppaleni adbhutha prema kalyaka, veeri madya prema leka povadaniki gala karanalu modalainapudu okari meeda inkokariki istam interest undadu. Alantapudu sex maatrame kaadu, chivariki maatalu, abhiprayalu, korikalu okarivi inkokariki nachavu, so un pleasant relationship ki reasons questions ni answers ga define cheyakunda trouble shooting valla iddaru happy ga untaaru. Sex is not only a physical contact but it is also an wonderful expression of love. Aithe lust gurinchi maatladali ante na valla kaadu.
sai
No --- this applies to both men & women..... you can request, but do not force or threaten
Vinod
no,
Rajasekhar kumar s
NO. But He/She respect each other and their feelings can proceed. Some times it can happen
D sreenivas Reddy
NO
Shanwaz Shaik
NO, ISHTAM LEKUNDA CHESTE ADHI HEALTH PAI EFFECT PADUTHUNDHI
PRAMOD M
Some times it is okay. If she/he has no mood at that time, they can gently refuse and tell thier partner. If the the person doesnt have interest in sex for life long with the partner, then that is a serious issue. If that is the case, they can take divorce. If there is NO sex/romance between them, their wife-husband relationship will spoil. Better to separate. If the partner is okay with having NO sex for life long, they can continue life happly.
Srikanth
Physical relation is just small part of life and it cannot be the deciding factor, If, for some reason one of them could not enjoy there is no point in participation. Also one should have the freedom to say NO. Finally for everything there is a appopriate way to communicate.
Shankar
No, She no need to involve in that sexual course if she is not interested in it and has to convey her husband clearly that she is not interested in it at this moment, and say does not have any mood. BUT she cannot repeatedly try to limit or stop sexual behavior forever all the times whereas her decision disappoints her husband mood. If she is reluctant to do so or involve in it then it is better to go for Divorce rather than getting into complications. If she is not supportive to her husband in this sexual course then it is iniquity(Adharmam) as per hindu mythology, especially during private/privacy times. Karyeshu Dasi, Karaneshu Manthri; Bhojeshu Mata, Shayaneshu Rambha, Roopeshu lakshmi, Kshamayeshu Dharitri, Shat dharmayukta, Kuladharma Pathni". So, She should Pleases her husband on bed like the heavenly beauty Rambha rather than denying all the times. This post is not intended for a men who is having more/extreme/limitless sexual thoughts/desires.
Sridhar
Sex is very sensitive issue wife and husband. If wife didnt have in sex mood, Husband didnt suppose to be forceful to his wife to do sex. Always Husband has to be remember wife until she get marry she will be protected by her parents after marriage Husband is the protector for rest of her life. when Husband get marry her he is promising her i must protect her my rest of life and i cant do anythig againest her willings. There are so many species God create on our planet Earth. Humanbeings are one of them in that species. But God gave brains to Humanbeings to think in good manner way. Husband always has to be patience, Humanity, kindness and Respect on his wife. You are the protector for her rest of life. You promised her in wedding .
sri

మరిన్ని ప్రశ్నలు

బ్యూటీ & ఫ్యాషన్

ఆరోగ్యమస్తు

అనుబంధం

యూత్ కార్నర్

'స్వీట్' హోం

వర్క్ & లైఫ్

సూపర్ విమెన్